Changelog

Descobriu les noves funcionalitats i manteniu-vos al dia de les novetats.

Added 06.03.2023
https://www.b2brouter.net/es/ca/changelog/?#millora-importacio-contactes

Millora importació de contactes

Afegida la possibilitat d’utilitzar qualsevol caràcter al fitxer .CSV d’importació de contactes (clients i proveïdors). Idealment, aquest tipus de fitxers han de ser del tipus UTF-8, però si no és així B2Brouter els converteix i processa.

Added 03.03.2023
https://www.b2brouter.net/es/ca/changelog/?#millores-pressupostos

Millores a pressupostos

Afegida la possibilitat d’incorporar càrrecs per línia als pressupostos.

Changed
https://www.b2brouter.net/es/ca/changelog/?#actualitzacio-endpoint-ajuntament-derio

Actualització endpoint Ajuntament Derio

Actualitzat endpoint de l’ajuntament de Derio segons canvi recent.

Added 16.02.2023
https://www.b2brouter.net/es/ca/changelog/?#millores-registre-franca

Millores en registre per França

Incorporat com a identificador per defecte el SIRET CODE. Es manté el TVA com a opció alternativa.

Changed
https://www.b2brouter.net/es/ca/changelog/?#actualitzacio-ajuntament-santurtzi

Actualització endpoint Ajuntament Santurtzi

Actualitzat endpoint de l’ajuntament de Santurtzi (P4809500D) segons actualització recent.

Changed 10.02.2023
https://www.b2brouter.net/es/ca/changelog/?#actualitzacio-xrechnung-zugferd-2-2-0

Actualització de XRechnung i ZUGFeRD a versió 2.2.0

Actualitzats els formats XRechnung i ZUGFeRD de la versió 2.0.0 a la versió 2.2.0. Aquest canvi s’aplica a tots els tipus de factura utilitzades per a XRechnung i ZUGFeRD:

  • CII (XRechnung y ZUGFeRD son el mateix aquí). Pot proporcionar la mateixa factura amb diferents noms XRechnung CII 2.2 i ZUGFeRD 2.2.
  • Nota de crèdit UBL (només nota de crèdit XRechnung UBL 2.2).
  • Factura UBL (Solo Factura XRechnung UBL 2.2).
Added
https://www.b2brouter.net/es/ca/changelog/?#millores-registre-singapur

Millores registre Singapur

Incorporat com a identificador per defecte el “GST number” (TIN). Es manté el Singapur UEN (CIN – Company Identification number) com a opció alternativa.

Added
https://www.b2brouter.net/es/ca/changelog/?#millora-peppol-2

Millora a Peppol

Afegida la obligatorietat d’incloure la data de venciment abans de guardar la factura per als enviaments Peppol.

Added
https://www.b2brouter.net/es/ca/changelog/?#mejora-pressupostos

Mejora a pressupostos

Afegida la possibilitat d’incloure el nom del client al document “Pressupost”.

Added 03.02.2023
https://www.b2brouter.net/es/ca/changelog/?#millora-signatura-factures

Millora a la signatura de factures

Habilitada la signatura delegada per als plans Business i Enterprise per als mètodes d’entrega:

  • No enviar / Descarregar –> fitxer en PDF signat
  • Adjunt per correu electrònic –> amb arxiu adjunt en PDF firmat.
Added 20.01.2023
https://www.b2brouter.net/es/ca/changelog/?#actualitzacio-impostos-singapur

Actualització impostos Singapur

Actualitzada la taula d’impostos de Singapur, abans de Gener 2023 i després de Gener 2023. (adjuntar captura de la dreta)

Changed 13.01.2023
https://www.b2brouter.net/es/ca/changelog/?#canvi-rao-social

Canvi de la raó social de B2Brouter

Canvi en el nom de la nostra raó social d’Invinet Sistemes 2003 SL a B2Brouter Global SL. Es tracta únicament d’un canvi de nom, no es modifiquen altres dades fiscals. B2Brouter té presència internacional i considerem que el nom actual identifica i representa millor a B2Brouter globalment.

Added
https://www.b2brouter.net/es/ca/changelog/?#millora-peppol

Millora a Peppol

Afegits nous esquemes per a Peppol: 9901 – Danish Ministry of the Interior and Health i 9959 – Employer Identification Number (EIN, USA).

Added
https://www.b2brouter.net/es/ca/changelog/?#millora-ticketbai-2

Millora a TicketBAI

Implementat en B2Brouter l’enviament de TicketBAI mitjançant LROE. Es tracta d’un procés intern que l’usuari no percep. L’enviament de TicketBAI per a Bizkaia ha de realitzar-se a través del LROE (Llibre de Registre d’Operacions Econòmiques).

Added
https://www.b2brouter.net/es/ca/changelog/?#millora-ticketbai

Millora a TicketBAI

Afegida una nova validació per a TicketBAI. Per a enviar una declaració TicketBAI, la data d’emisió de la factura ha de ser igual o superior a la data d’inici definida per a l’activació de TicketBAI: Configuració empresa / Impostos / TicketBAI.

Changed
https://www.b2brouter.net/es/ca/changelog/?#millora-afegir-usuaris

Millora a l’afegir usuaris

L’idioma per defecte per a un nou usuari convidat serà l’idioma definit en l’empresa a la qual accedirà.

Added 23.12.2022
https://www.b2brouter.net/es/ca/changelog/?#millores-sdi-taxreport

Millores a la declaració d’impostos a SDI

Afegit com a camp obligatori “DatiFattureCollegate” per a les auto-factures

Added
https://www.b2brouter.net/es/ca/changelog/?#millora-formulari-pressupostos

Millora del formulari pressupostos

Afegit càrrec global i càrrec per línia en el formulari de pressupostos.

Added 16.12.2022
https://www.b2brouter.net/es/ca/changelog/?#millores-ticketbai-2

Millores a TicketBAI

Afegit un missatge informatiu d’avís que informa si hi ha un error en la importació de l’anul·lació de TicketBAI.

Added
https://www.b2brouter.net/es/ca/changelog/?#enviament-documents-amb-certificat-electronic

Enviament de documents amb certificat electrònic

Afegit un avís informatiu per a evitar que un usuari enviï diverses vegades un document signat. Això evita la generació d’errors quan el procés d’enviament triga més del normal i l’usuari intenta l’enviament de manera reiterada.

Added
https://www.b2brouter.net/es/ca/changelog/?#directori-empreses

Directori d’empreses

Afegides noves empreses de Portugal al directori de B2Brouter.

Added 25.11.2022
https://www.b2brouter.net/es/ca/changelog/?#millora-enviament-documents-peppol

Millora en l’enviament de documents Peppol

Afegida la data de venciment com camp requerit abans de guardar la factura pels enviaments de Peppol.

Changed
https://www.b2brouter.net/es/ca/changelog/?#actualitzacio-efaktur-4

Actualització Efaktur

Migrat el canal Gipuzkoa i Vitoria a Efaktur.

Changed
https://www.b2brouter.net/es/ca/changelog/?#actualitzacio-defakur-3

Actualització Efakur

Migrat el canal Diputació de Bizcaya (Dfbizkaia) i Diputació d’Àlaba (Dfalava) a Facturae. Deshabilitat el canal i migrats els usuaris i empreses al nou canal.

Changed
https://www.b2brouter.net/es/ca/changelog/?#millora-traspas-propietat

Millora en el traspas de propietat

Canvi de procediment: quan es transfereix la propietat entre dos usuaris, no s’elimina cap usuari. Abans, quan un compte tenia dos usuaris i es traspassava la propietat de l’empresa d’un a l’altre, s’eliminava el primer propietari.

Added
https://www.b2brouter.net/es/ca/changelog/?#millora-seccio-comandes-4

Millora a la secció comandes

Afegit l’estat “Cancel·lat” per a les comandes.

Changed
https://www.b2brouter.net/es/ca/changelog/?#actualitzacio-metode-junta-andalucia

Actualització del mètode “Junta de Andalucía”

Deshabilitat el mètode d’enviament “Junta d’Andalusia” i substituit per FACe (Facturae_32_face). Aquest canal no s’utilitza des de finals de 2018 i quan és seleccionat realment enviem mitjançant FACe.

Added
https://www.b2brouter.net/es/ca/changelog/?#millora-factures-recurrents-2

Millora a les factures recurrents

Afegida la freqüència de les aportacions, independentment de si hi ha data de venciment o no. Fins ara només es mostrava la freqüència de les aportacions quan s’incorporava una data de venciment a la factura.

Added
https://www.b2brouter.net/es/ca/changelog/?#belgica-codi-ogm

Bèlgica: codi OGM

Afegit el codi OGM (overshrijving met gestructureerde mededeling / transferència amb comunicació estructurada) per permetre l’automatització de transferències o pagaments a Bèlgica.

Added 24.11.2022
https://www.b2brouter.net/es/ca/changelog/?#millora-cerca-documents

Millora dels filtres de cerca de documents

Habilitat el filtre “País” del contacte per a la cerca de documents.

Changed 18.11.2022
https://www.b2brouter.net/es/ca/changelog/?#alerta-venciment-factures-rebudes

Alerta del venciment de factures

Deshabilitada l’alerta vermella de la data de venciment que es mostra a la llista de factures rebudes quan aquesta data ha passat. Aquesta opció generava confusió ja que hi ha usuaris que podien haver pagat la factura per altres mitjans i que no ho havien informat a la plataforma B2Bouter.

Added
https://www.b2brouter.net/es/ca/changelog/?#millores-ticketbai-4

Millores al TicketBAI

Afegida la possibilitat de facturar i generar declaració TicketBAI per béns i serveis a nivell de la línia de factura.

Fixed 16.11.2022
https://www.b2brouter.net/es/ca/changelog/?#mejora-documentos-peppol

Millores als documents per a Peppol

Solucionat l’error quan s’intentar realitzar un enviament a través de Peppol però el receptor no té la capacitat de rebre el document al seu punt d’accés. Els errors informats fins ara eren: “Format del document no pot estar en blanc’ i “Endpoint ID no registrat en la xarxa Peppol per a rebre factures. Contacti amb el seu client per a informar-lo d’aquest problema”. A partir d’aquest moment, si succeeix aquest error i el receptor té la capacitat de rebre un altre tipus de document que B2Brouter pot generar, només fa falta modificar i guardar les dades del contacte perquè l’error desaparegui.

Added 11.11.2022
https://www.b2brouter.net/es/ca/changelog/?#millora-factures-recurrents

Millora a les factures recurrents

Habilitada la base imposable a la llista de factures recurrents.

Added 28.10.2022
https://www.b2brouter.net/es/ca/changelog/?#millora-factures-rectificatives

Millora a factures rectificatives

Afegit el número de sèrie de la factura a rectificar.

Added 16.10.2022
https://www.b2brouter.net/es/ca/changelog/?#millores-api-b2brouter-2

Millores a l’API B2Brouter

Habilitat un nou endpoint API per a consultar les declaracions d’impostos (/tax_reports) i poder filtrar pels que estan associats a una factura en concret.

Added 14.10.2022
https://www.b2brouter.net/es/ca/changelog/?#filtres-cerca-activitat

Nous filtres de cerca a Activitat

Afegits els següents filtres: mètode d’integració, estat del document, client, empresa, dates.

Changed
https://www.b2brouter.net/es/ca/changelog/?#arxivar-empresa

Arxivar empresa

Eliminada l’opció d’arxivar “Empreses” per evitar duplicitats d’empreses i clarificar i simplificar el procés de traspàs de propietats.

Changed
https://www.b2brouter.net/es/ca/changelog/?#canvi-factures-rectificatives

Canvi a factures rectificatives

Deshabilitada la creació de factures rectificatives substitutives. Al procedir amb una factura rectificativa, només es podrà realitzar per diferències. Al rectificar una factura existent a la plataforma B2Brouter, s’afegeixen les dades de la factura a rectificar.

Added 03.10.2022
https://www.b2brouter.net/es/ca/changelog/?#nova-seccio-activitat

Nova secció “Activitat”

Afegida una nova secció anomenada “Activitat” al menú de navegació principal on es mostren les transaccions i events relacionats amb la teva empresa.

Added
https://www.b2brouter.net/es/ca/changelog/?#empresa-tin-pais

Empresa amb identificador fiscal d’un altre país

Habilitada l’interficie d’usuari per a que una empresa pugui tenir un identificador fiscal d’un altre país.

Added
https://www.b2brouter.net/es/ca/changelog/?#millora-seccio-comandes-3

Millora a la secció “Comandes”

Habilitada la possibilitat de seleccionar vàries comandes a la vegada, per modificar estats, etc.

Added
https://www.b2brouter.net/es/ca/changelog/?#comandes-rebudes-italia

Comandes rebudes Itàlia

Afegida la possibilitat de rebre comandes italianes per a tots els usuaris.

Added
https://www.b2brouter.net/es/ca/changelog/?#identificador-prefixos-codi-pais

Identificador i prefixos del codi de país

Es mantenen els prefixos a l’identificador d’una empresa només per aquells països on sigui necessari.

Added 09.09.2022
https://www.b2brouter.net/es/ca/changelog/?#millora-seccio-comandes-2

Millora a la secció “Comandes”

Afegida l’opció d’eliminar les comandes seleccionades.

Added
https://www.b2brouter.net/es/ca/changelog/?#impostos-empreses-suissa

Impostos per a empreses de Suïssa

Afegides les taxes o impostos per defecte per les empreses de Suïssa, a la secció “Configuració de la teva empresa”.

Changed 16.08.2022
https://www.b2brouter.net/es/ca/changelog/?#millores-api-b2brouter

Millores a l’API B2Brouter

Canvi de conceptes en la connexió API: Abans teníem el concepte de “”canal””, que representava el format del document i el mitjà pel qual s’enviaria. Com a conseqüència, teníem tants canals com combinacions possibles.

Ara hem dividit aquest canal en 2 nous conceptes: el transport del document i tipus de document. Això permet, entre altres coses, publicar el transport i els tipus de documents a una API pública.

Added 29.07.2022
https://www.b2brouter.net/es/ca/changelog/?#cerca-cobraments-pagaments

Cerca a “Cobraments” i “Pagaments”

Afegit el camp “Empresa” com opció per realitzar una cerca a la secció “Cobraments” i “Pagaments”.

Changed
https://www.b2brouter.net/es/ca/changelog/?#millora-carrecs-sepa

Millora als càrrecs SEPA

Modificada la generació de fitxers SEPA per l’import total a pagar, en lloc de l’import total de la factura.

Added
https://www.b2brouter.net/es/ca/changelog/?#cerca-al-cataleg

Cerca al catàleg

Afegida la funcionalitat de cerca d’ítems del catàleg.

Added
https://www.b2brouter.net/es/ca/changelog/?#nova-seccio-contactes

Nova secció “Contactes”

Modificat el nom “Empreses” per “Contactes” al referir-nos a clientes i proveïdors.

Added
https://www.b2brouter.net/es/ca/changelog/?#factures-recurrents-automatiques

Factures recurrents automàtiques

Habilitada la possibilitat de generar automàticament factures recurrents.

Added 22.07.2022
https://www.b2brouter.net/es/ca/changelog/?#tipus-moneda-carrecs-pagaments

Tipus de moneda a càrrecs i pagaments

Habilitada la visualització de la moneda indicada en la factura a la secció “Cobraments” i “Pagaments”. Fins ara era EUR per defecte.

Added
https://www.b2brouter.net/es/ca/changelog/?#millora-transaccions-face-2

Millora per transaccions amb FACe

Habilitat el circuit d’anulació de factures emeses pel canal FACe.

Added
https://www.b2brouter.net/es/ca/changelog/?#millora-ransaccions-face

Millora per les transaccions amb FACe

Habilitat el circuit d’anulació de factures rebudes pel canal FACe.

Added 08.07.2022
https://www.b2brouter.net/es/ca/changelog/?#millores-ticketbai-3

Millores TicketBAI

Habilitada l’integració de TicketBAI i l’anulació de TicketBAI mitjançant SFTP o B2Bconnector.

Added
https://www.b2brouter.net/es/ca/changelog/?#millores-ticketbai

Millores TicketBAI

S’ha afegit la possibilitat de generar factures, declaracions TicketBAI i l’agregació del codi QR corresponent.

Changed
https://www.b2brouter.net/es/ca/changelog/?#millora-seccio-comandes

Millora a la secció “Comandes”

Habilitada l’opció d’ordenar les comandes per data de la comanda, fins ara era per número de comanda.

Added 01.07.2022
https://www.b2brouter.net/es/ca/changelog/?#nova-seccio-impostos

Nova secció “Impostos”

Creació d’una nova secció anomenada “Impostos” al menú de navegació principal que gestiona declaracions d’impostos.

Added
https://www.b2brouter.net/es/ca/changelog/?#afegida-nova-forma-dintegracio

Afegida nova forma d’integració

Afegida la possibilitat d’integrar-se via API amb “TechnologyOne” ERP. Possibilitat d’integrar documents en format Peppol UBL 3.0 només per a factures rebudes.

Added
https://www.b2brouter.net/es/ca/changelog/?#forma-dintegracio-2

Afegida nova forma d’integració

S’ha afegit la possibilitat d’integrar-se a través del client SPTP: el client proporciona les claus per accedir al seu propi SFTP. Possibilitat d’integrar documents en format Peppol UBL 3.0, només per a les factures rebudes.

Added
https://www.b2brouter.net/es/ca/changelog/?#factures-rebudes-sdi-italia

Factures rebudes SDI Itàlia

Habilitada la capacitat d’informar les factures transfrontereres rebudes a SDI per les empreses italianes. Requisit a partir del 01/07/2022.

Changed 10.06.2022
https://www.b2brouter.net/es/ca/changelog/?#actualitzacio-schematron-peppol

Actualització Schematron Peppol

Actualització del Schematró de Peppol AUNZ. Les factures ja es validen correctament. Actualització de les regles de validació per l’enviament mitjançant Peppol per Austràlia i Nova Zelanda.

Changed
https://www.b2brouter.net/es/ca/changelog/?#actualitzacio-efakur-2

Actualització Efakur

Actualització de  del punt d’entrada de recepció de factures del ajuntament egoitza gipuzkoa.

Changed 03.06.2022
https://www.b2brouter.net/es/ca/changelog/?#actualitzacio-efaktur

Actualització Efaktur

Actualització de l’URL per l’enviament de factures a Efaktur.

Added
https://www.b2brouter.net/es/ca/changelog/?#canvi-connexio-peppol

Canvi a la connexió Peppol

S’ha afegit un nou document que ha de signar i adjuntar els usuaris per accedir a la xarxa Peppol.

Changed 16.02.2022
https://www.b2brouter.net/es/ca/changelog/?#actualitzacio-missatges-aplicacio-b2brouter

Actualització de missatges Aplicació B2Brouter

Modificat el missatge informatiu a l’usuari “Enhorabona, acabes de crear el teu primer client” per “Enhorabona, acabes de crear el teu primer contacte”.

Added
https://www.b2brouter.net/es/ca/changelog/?#millora-documents-peppol

Millora en els documents Peppol

Habilitada la possibilitat de visualitzar documents adjunts al descarregar una factura en format CII Peppol ZIGFeRD.

Fixed 27.05.2022
https://www.b2brouter.net/es/ca/changelog/?#importar-cataleg

Importar catàleg a CSV

Solucionat l’error 500 a l’importar catàleg a ftixer CSV.

Added
https://www.b2brouter.net/es/ca/changelog/?#identificador-lei

Identificador opcional afegit: LEI

S’ha afegit un altre identificador opcional per a la creació d’un contacte: LEI, identificador d’entitats legals.