B2Brouter arriba a les 100.000 empreses!

Aquest és un any de celebració per B2Brouter: Fem 10 anys i a més celebrem que 100.000 empreses ja confien en nosaltres, utilitzant les nostres solucions per digitalitzar els seus processos. Estem orgullosos d’haver aconseguit aquesta fita mantenint la nostra visió original: portar la digitalització a tothom, sigui quin sigui el seu sector o mida.

Barcelona, 5 de maig de 2020 – L’any 2010 vam crear el portal B2Brouter com una eina de suport a les PIMES que començaven amb la implantació de la factura electrònica. Prevèiem que les entitats públiques a Europa obligarien a la recepció de factures electròniques; i vam veure que no hi havia prou eines per donar suport a les petites empreses i als treballadors autònoms a fer la transició del món del paper al món de l’intercanvi electrònic de documents.

La majoria d’aquests usuaris ja imprimien les seves factures o creaven i enviaven arxius PDF per correu electrònic, però passar a la facturació electrònica significa alguna cosa més. No es tractava només de no utilitzar el paper, sinó de treballar amb formats estructurats, requisits específics o diferents mecanismes de lliurament. Un malson per a qualsevol que intentés saltar del paper al món electrònic de la nit al dia.

El nostre objectiu quan vam crear B2Brouter era proporcionar una eina fàcil d’usar i assequible que donés suport a tot tipus d’empreses. Des de la gran companyia elèctrica disposada a integrar el seu sistema ERP, fins a la petita floristeria de la cantonada que envia PDFs per correu electrònic. Tothom necessitaria una solució concreta per resoldre els seus problemes de facturació electrònica.

Després de 5 anys de perfeccionament de la plataforma i amb un nombre molt baix d’usuaris i factures, l’any 2015 la facturació electrònica a les entitats públiques va esdevenir obligatòria a Espanya. Com havíem previst, existien poques eines per donar suport a la transició digital a les petites i mitjanes empreses. Va ser per això que el nombre de comptes creats a B2Brouter va començar a créixer exponencialment. Des del principi, vam decidir obrir la plataforma i oferir un servei completament gratuït perquè tothom pogués registrar-se i enviar les seves factures als seus clients sense cap cost.

Visió de B2Brouter: e-business a tot arreu

La nostra visió sempre ha estat la d’avançar cap a una societat digitalitzada: tothom intercanviant informació de manera electrònica, tant enviant com rebent documents, de manera que pensem que tothom havia de beneficiar-se de el camí cap al món electrònic. Facturació més ràpida, pagaments més curts, més transparència i eficiència. I per provar els seus beneficis, vam pensar que havia de ser oberta i gratuïta per començar.

Des de 2015 fins ara, B2Brouter ha crescut molt, tant en nombre d’usuaris com en funcionalitats, però la nostra visió i voluntat de donar suport a tot tipus d’empresa no ha canviat. En l’actualitat la plataforma B2Brouter permet enviar i rebre factures electròniques, però també comandes o albarans, i es connecta als principals sistemes de gestió i comptabilitat del mercat. L’auge d’estàndards com la Norma Europea o la Xarxa PEPPOL, i la seva adopció en diversos països europeus (i ara fora d’Europa) ha fet possible que ampliem el nostre abast i els nostres serveis per cobrir tot Europa, i d’altres països.

Així que ara B2Brouter està creixent a altres països europeus al mateix ritme que va créixer a Espanya l’any 2015.

La millor notícia per a mi avui és que comptem amb la confiança de 100.000 empreses, i que el compte 100.000 ha estat una nova empresa disposada a enviar factures electròniques gratuïtes a Suècia!

Oriol Bausà

CEO B2Brouter