Autònom/a: T’ajudem a aconseguir les ajudes per pal·liar els efectes del COVID-19

A B2Brouter som conscients de la delicada situació que molts autònoms/es i PIMES estan passant durant la situació d’Estat d’Alarma provocada pel COVID-19.

El Govern Español i la Generalitat de Catalunya han anunciat ja la destinació de fons per donar suport a les activitats econòmiques de sectors de risc com ara els treballadors/es autònoms/es.

Ajuda per a Autònoms/es oferta per la Generalitat de Catalunya:

El passat 18 de Març la Generalitat de Catalunya va comunicar una línea d’ajuts per pal·liar la dràstica reducció de la facturació dels autònoms amb activitats afectades pel decret de tancament de les autoritats sanitàries.

Es tracta d’una ajuda econòmica de fins a 2.000€ per persona que es podrà començar a demanar telemàticament a partir del proper 1 d’abril.

Podran accedir a aquesta ajuda els/les autònoms/es que compleixin els requisits següents:

 • Ser persona física individual, titular de l’activitat (No poden accedir-hi Societats amb entitat jurídica, ni els autònoms col·laboradors del titular. ).
 • Han d’estar donats d’alta d’activitats de les que les autoritats sanitàries han decretat el tancament (Bars, Restaurants, estètiques.)
 • No disposar d’altres fonts de ingressos.
 • Acreditar pèrdues econòmiques en el mes de març de 2020 en comparació amb el mes de març de 2019.

La Generalitat atorgarà l’ajut pel procediment de concurrència competitiva fins a l’exhauriment de la partida pressupostària (entenent que no és per ordre de sol·licitud sinó per criteris del Departament que encara no han estat publicats).

Ajuda per a Autònoms/es oferta pel Govern Espanyol:

De la mateixa manera, el Govern Espanyol ha anunciat també una prestació extraordinària d’ajuts per els treballador/es autònoms/es afectats per les mesures especials decretades per fer front al COVID-19.

Aquesta prestació la podrà sol·licitar qualsevol treballador/a autònom/a inscrit en el règim corresponent que s’hagi vist afectat pel tancament de negocis originat per l’estat d’Alerta o si la facturació del/la qual hagi disminuït un 75% respecte a la mitja mensual del semestre anterior.

Alguns detalls més sobre qui i com es pot rebre aquesta prestació:

 • La prestació serà equivalent al 70% de la base reguladora. Si s’ha cotitzat durant menys de 12 mesos es tindrà dret al 70% de la base mínima de cotització del col·lectiu al que pertanyi el treballador.
 • L’ajuda es percebrà durant un mes, amb la possibilitat d’ampliació dins l’últim dia de mes en què finalitzi l’Estat d’Alarma (en cas que tingui una durada superior a un mes).
 • Durant el temps en què es percebi aquesta prestació extraordinària es computarà com a cotitzat sense perdre les bonificacions condicionades al manteniment de l’activitat.
 • La prestació es pot sol·licitar ja en el cas dels autònoms/es que s’han vist obligats a tancar per la declaració d’Estat d’Alarma. En cas que s’hagi de presentar algun tipus de documentació per acreditar la caiguda de facturació mensual, tan aviat com es disposi d’aquesta documentació.
 • La gestión de la prestació correspondrà a la mútua col·laboradora de la Seguretat Social en la qual estigui inscrit el treballador/a. Les mútues, ISM i SEPE han habilitat formularis per obtenir la sol·licitud a les seves pàgines web.
 • En cas que sol·licitis l’ajuda a causa de la pèrdua d’ingressos hauràs d’aportar la informació comptable que ho justifiqui, com per ejemple el llibre de registre de facturese emeses i rebudes.
 • El termini de devolució de la sol·licitud és de 30 días hàbils a partir de la seva recepció amb tota la documentació requerida.

Com us podem ajudar?

Des de B2Brouter volem col·laborar posant-vos a disposició les vostres dades de facturació de 2019, a les que no teniu accés si feu servir el pla Basic. D’aquesta manera podreu alleugerir els tràmits per sol·licitar els ajuts corresponents.

Disposareu de les següents dades:

 • Factures emeses en el període de març i abril de 2019
 • Comparatives de facturació 2019 i 2020

En el següent vídeo us mostrem com accedir a les dades de facturació:

IMPORTANT!: Cal tenir en compte que aquests dos ajuts són incompatibles entre si o entre qualsevol altre ajut destinat a la mateixa finalitat.

Restem a l’espera de la publicació de més detalls sobre les ajudes disposades tant per les Administracions estatals i autonòmiques per poder donar-ne més informació.