Termes i condicions

I. AVÍS LEGAL

Les dades aquí continguts corresponen a l’entitat propietària del lloc web B2Brouter.net.

 • Títol: B2Brouter Global S.L.
 • Direcció: Avinguda Diagonal 433.1-1, CP 08036, Barcelona (Espanya)
 • Telèfon: +34902504831
 • Correu electrònic: comercial@B2Brouter.net
 • CIF: ESB63276174
 • Inscripció: Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 35869, Foli 220, Pàgina B-269.081
  Representant legal: Oriol Bausà Peris

II. TERMES I CONDICIONS

1. Objecte

1.1. Sobre el document

Aquest document conté el text complet dels Termes i condicions generals d’ús que s’apliquen als Serveis proporcionats per B2Brouter (https://www.B2Brouter.net). Aquests Termes i Condicions constitueixen un acord entre vostè i B2Brouter Global S.L. (D’ara endavant: “B2Brouter”). Qualsevol acord individual o condicions especials que es puguin establir en el seu cas sempre prevaldran sobre aquests Termes i Condicions.

B2Brouter és una plataforma web, propietat de B2Brouter, protegida per drets d’autor. IB2Brouter Global SL, amb CIF B63276174, és una societat de responsabilitat limitada amb domicili social a l’Avinguda Diagonal 433 1-1, 08036 Barcelona (Espanya), inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, ​​Volum 35869, Full 220, Pàgina B- 269.081.

Aquests Termes i condicions s’apliquen a l’ús dels serveis proporcionats per B2Brouter. Els serveis es poden proporcionar en els idiomes disponibles al lloc web.

A l’registrar-se com USUARI i utilitzar els serveis de B2Brouter, accepta aquests Termes i condicions de forma completa i incondicional.

1.2. Condicions prèvies per al tancament d’un contracte

L’oferta de B2Brouter està destinada exclusivament a persones jurídiques i físiques que no siguin consumidors. A l’celebrar un contracte amb B2Brouter en virtut d’aquests Termes i condicions, els usuaris confirmen que compleixen amb aquest requisit.

En qualsevol cas, B2Brouter es reserva el dret de verificar l’existència d’aquest requisit.

1.3. Canvis a aquests Termes i condicions

Aquests Termes i condicions poden modificar-se en qualsevol moment publicant una nova versió al lloc web de B2Brouter. A menys que s’especifiqui el contrari, la versió actualitzada entrarà en vigor en la data indicada en el lloc web.

2. Descripció del servei

2.1. Què és B2Brouter?

B2Brouter és una plataforma que permet als USUARIS enviar i rebre documents electrònics com factures. Entre altres funcionalitats, ofereix eines per a l’emmagatzematge i visualització de factures, control d’accés i signatura electrònica.

2.2. Quins serveis ofereix?

La plataforma B2Brouter ofereix als USUARIS registrats un servei bàsic gratuït per a emetre i enviar factures electròniques.

Mitjançant el pagament d’una quota, ofereix serveis addicionals de gestió de documents, com la conversió a altres formats, gestió dels canals d’emissió i recepció de factures o l’emmagatzematge.

A més a més, qualsevol usuari registrat tindrà l’opció de pagar i cobrar les seves factures des de dins del seu compte de B2Brouter.
Utilitzem un proveïdor de servei de pagament certificat i segur “Stripe”, amb el qual tenim un acord de Processament de dades, segons el que s’estableix en el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD). Per a poder utilitzar aquesta opció, és indispensable estar prèviament registrat amb el nostre proveïdor.
El pagament o cobrament mitjançant aquesta opció, implica l’acceptació prèvia de les condicions del nostre Proveïdor, les quals són alienes a les de B2Brouter.

2.3. Qui ofereix aquests serveis?

B2Brouter és un servei creat per B2Brouter, una empresa de consultoria i serveis especialitzada en solucions de comerç electrònic.

Per a més informació sobre els Serveis, pot contactar-nos a comercial@B2Brouter.net.

3. Comptes d’usuari

3.1 Requisits per crear un compte d’usuari

Per crear un compte, els USUARIS han de:

 • ser persona física major d’edat i / o tenir capacitat legal;
 • o ser una persona jurídica degudament constituïda i registrada sota la llei per operar en el mercat;
 • completar correctament el nostre procés de registre per obrir un compte.
 • Els serveis de B2Brouter només estan disponibles després de crear un compte d’usuari.

3.2 Obertura de compte

Per obrir un compte d’usuari i completar amb èxit el registre, l’USUARI ha de:

 • especificar nom i cognom, adreça de correu electrònic i triar una contrasenya. Amb l’adreça de correu electrònic i la contrasenya, els USUARIS poden iniciar sessió i utilitzar els serveis;
 • acceptar aquests Termes i condicions.

L’usuari rebrà un correu electrònic després de completar el procés de registre per validar i confirmar l’exactitud de la informació proporcionada. Després de la validació, l’USUARI podrà utilitzar els serveis a la plataforma B2Brouter.

3.3 Identificació

Per iniciar sessió al compte d’usuari i utilitzar els serveis de B2Brouter, els usuaris primer han d’identificar-ingressant la següent informació:

 • l’adreça de correu electrònic utilitzada per registrar-se.
 • la contrasenya triada durant el procés de registre.

L’usuari és responsable d’emmagatzemar la contrasenya de forma segura i informarà a B2BROUTER immediatament en cas que sigui robada, perduda o mal utilitzat per tercers (enviant un correu electrònic a comercial@B2Brouter.net o a través de la secció “Ajuda”). En cas de no fer-ho, l’USUARI serà responsable de les conseqüències o danys resultants d’un ús no autoritzat o incorrecte de la contrasenya.

3.4 Rescissió o restricció de compte

Els USUARIS poden cancel·lar els Comptes d’usuari en qualsevol moment o eliminar-les a través de l’àrea de suport personal. B2BROUTER es reserva el dret de rescindir un Compte o restringir les seues funcionalitats sense previ avís a l’USUARI sempre que B2BROUTER sospite o confirme que el Compte s’està utilitzant per a finalitats il·legals o en incompliment del contracte entre l’USUARI i B2BROUTER.

4. Plans de subscripció

B2Brouter ofereix quatre plans de subscripció diferents dissenyats per satisfer les necessitats de diversos tipus de negocis:

 • Bàsic (gratuït)
 • Professional (Premium)
 • Business (Premium)
 • Enterprise (Premium)

Els serveis inclosos en cada un dels plans són els que es mostren en el lloc web en el moment en què els USUARIS es subscriuen.

El preu del pla de subscripció Enterprise s’indicarà en el moment de la comanda per part de l’USUARI. Els preus de tots els altres plans premium s’especifiquen en el lloc web al costat de la descripció de cada pla.

Per a obtindre més informació sobre el preu i els detalls de cadascun dels serveis disponibles en la plataforma B2Brouter, contacte’ns.

4.1. Bàsic

Aquest pla de subscripció és gratuït i permet l’enviament d’un nombre il·limitat de factures electròniques a Administracions Públiques i empreses privades. Es pot accedir a les factures, visualitzar-les i descarregar-les en la plataforma durant un període de 3 mesos després de la creació. Després d’aquest període, l’accés a les factures ja no és possible.

Aquest pla a més permet la possibilitat d’emetre factures amb una signatura delegada sense la necessitat d’un certificat digital propi. Per a més informació, poseu-vos en contacte amb nosaltres.

4.2. Professional

Aquest pla està dissenyat per a petites empreses, comerciants i persones que treballen per compte propi (autònoms). A més de les funcionalitats del pla Basic, aquest pla permet desar les factures a la plataforma durant un període de 5 any,  adjuntar documents a les factures, crear factures rectificatives, importar factures en XML, autoritzar mandats SEPA  per a dèbit directe, signar factures amb el seu propi certificat digital, realitzar esborranys de cotitzacions i obtindre prioritat en suport al client.

4.3. Business

Aquest pla està dissenyat per a pimes. Inclou les funcionalitats dels plans anteriors i a més permet la recepció de comandes i factures (incloses les enviades a través de FACeB2B per a Espanya), la conversió automàtica de comandes en factures, la recepció i l’enviament de qualsevol tipus de documents a través de la xarxa internacional PEPPOL, l’exportació de factures en format CSV.

4.4. Enterprise

Aquest pla està dissenyat per a empreses amb un alt volum de transaccions i facturació. Inclou totes les característiques dels plans descrits anteriorment. A més, les empreses que utilitzen aquest pla poden integrar el seu ERP o sistema de facturació (per exemple, SAGE, SAP, MS, Dynamics) a través de la nostra API, definir les seves pròpies regles comercials i implementar-les a través d’un formulari de portal web personalitzat. A més, aquest pla permet la importació electrònica massiva de documents, el suport de diferents formats i estàndards d’arxius (EDI, CSV, XML, etc.), canals de lliurament (PEPPOL, EDI, etc.) i l’enviament per al subministrament immediat d’informació de l’IVA (SII) dins d’Espanya.

4.5 Tornar a el pla bàsic

Els plans de subscripció oferits mitjançant pagament (és a dir, Professional, Business i Enterprise) es canviaran automàticament al pla “Bàsic” una vegada expirat el termini de renovació de la subscripció, llevat que els USUARIS el renoven al seu degut temps.

D’acord amb les disposicions de l’art. 4.1 anterior, les factures amb antiguitat superior a 3 mesos, en el moment del canvi al pla bàsic, quedaran immediatament inaccessibles.

5. Mètodes de pagament

Si ha optat per un pla Premium, podeu seleccionar un dels mètodes de pagament disponibles dins de la plataforma per a la subscripció del servei, aquests són, targeta de crèdit, transferència o domiciliació bancàries. Aquestes dues últimes opcions estan subjectes a verificació per part del nostre Departament administratiu, per a la correcta activació del servei.

 1. Targeta de crèdit: qualsevol tarifa pagada amb targeta de crèdit es cobra immediatament. En conseqüència, la subscripció escollida s’activarà automàticament i s’emetrà la factura corresponent. Si no rep la factura, pot recuperar-la dins del seu compte B2Brouter, en l’apartat de factures / factures rebudes.
 2. Domiciliació bancària: si tria aquest mètode de pagament, se li proporcionarà un mandat SEPA per completar, signar i carregar al portal. B2Brouter rep la sol·licitud, valida la informació i activa la subscripció. Una vegada que s’hagi activat la subscripció escollida, es generarà i enviarà la factura corresponent. Si no rep la factura, pot recuperar-la dins del seu compte B2Brouter, en factures / factures rebudes.
 3. Transferència bancària: si tria aquesta opció, la plataforma li demanarà que carregui un comprovant de pagament en el seu compte. Els pagaments s’han de fer al compte IBAN que es mostra a la plataforma. Al rebre el comprovant de pagament, B2Brouter activa la subscripció escollida i es genera i envia la factura corresponent. Si no rep la factura, pot recuperar-la dins del seu compte B2Brouter, en factures / factures rebudes.

Aquest mètode de pagament no activa per defecte la renovació automàtica de subscripcions. Per tant, per mantenir la seva subscripció, ha de renovar-la manualment cada any pagant la tarifa corresponent.

5.1. Renovació

Independentment del mètode de pagament escollit en subscriure’s a un pla Professional o Business, un mes abans del venciment de la subscripció, els USUARIS rebran un recordatori sobre el pròxim venciment.

Si els USUARIS han escollit com a mètode de pagament targeta de crèdit o domiciliació bancària, el compte es renovarà automàticament al venciment, segons la configuració per defecte, llevat que desactivin la renovació automàtica com es descriu a continuació.

La data límit per desactivar la renovació automàtica és 48 hores abans de la renovació en el cas de l’pagament per domiciliació bancària i 24 hores abans de la renovació en el cas de l’pagament amb targeta de crèdit. Les preferències de renovació automàtica es poden configurar en el compte.

6. Dret a l’desistiment

Els USUARIS que s’hagin subscrit a un pla Premium poden cancel·lar la seva subscripció i rebre un reemborsament complet de la quantitat pagada dins un període de catorze (14) dies calendari a partir del dia de registre del pla, indicant el motiu i sempre que no hagin fet l’ús del dret de desistiment anteriorment. Per fer ús del dret al desistiment cal enviar un mail dins del termini establert a comercial@B2Brouter.net.

Si l’usuari no cancel·la la subscripció abans de la fi de l’termini de 14 dies a partir de la data de subscripció, l’USUARI perdrà el dret a l’desistiment.

Els reemborsaments es realitzaran sense demora i utilitzant el mateix mètode de pagament utilitzat per a la transacció original.

7. Condicions

7.1. Factura electrònica a Espanya.

Les següents condicions s’apliquen si el destinatari de la factura es troba a Espanya.

Pel que fa a les dades i representacions de les parts involucrades, B2Brouter actua com un tercer de confiança, segons el que estableix la llei.

D’acord amb la legislació vigent, el Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament per a controlar les obligacions de facturació (des d’ara RDOF), l’enviament d’una factura electrònica està subjecte a el consentiment de l’destinatari. A més, els mitjans de comunicació electrònics elegits han de garantir a l’emissor l’autenticitat de l’origen de la factura, la integritat del seu contingut i la seva llegibilitat des de la data d’emissió i durant tot el període d’emmagatzematge. Pel que fa a l’emmagatzematge de la factura per sistemes electrònics, cal garantir la seva llegibilitat en el format original en què es va rebre o emetre, així com, si s’escau, el dels mecanismes d’autenticació de signatura i dades corresponents o altres elements autoritzats que garanteixen l’autenticitat de l’origen de la factura i la integritat del seu contingut.

La garantia de l’autenticitat de l’origen i de la integritat del contingut de les factures que hagin estat emeses a través de mitjans electrònics poden acreditar-se de diverses maneres. Pot ser, mitjançant la utilització d’una signatura electrònica avançada o mitjançant la signatura electrònica qualificada, d’acord amb el que es disposa en l’article 3.11 i 3.12, del Reglament (UE) No 910/2014 del Parlament Europeu i del Consell de 23 de juliol de 2014 relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a les transaccions electròniques en el mercat interior. Aquestes signatures estan basades bé en un certificat de signatura electrònica, que vincula les dades de validació d’una signatura amb una persona física i confirma, almenys, el nom o el pseudònim d’aquesta persona o un certificat qualificat de signatura electrònica que ha sigut expedit per un prestador qualificat de serveis de confiança i que compleix els requisits establits en l’annex I d’acord amb el que es disposa en els apartats 14 i 15 de l’article 3 de l’esmentat Reglament.

El servei oferit per B2Brouter compleix amb els requisits del Reial Decret i, si escau, de l’ORDRE EHA / 962/2007, de 10 d’abril, que implementa certes disposicions sobre facturació electrònica i emmagatzematge electrònic de factures, contingudes en el Reial Decret 1496 / 2003, de 28 de novembre, que aprova el reglament que estableix les obligacions de facturació: d’una banda i a través del servei de subscripció, incorporant la signatura electrònica de l’propi usuari en les factures enviades a través de la plataforma; d’altra banda i sense càrrec per a l’Usuari, podrà delegar a B2Brouter la incorporació de signatura per enviar les factures en nom seu. D’aquesta manera, B2Brouter utilitzarà la seva pròpia signatura electrònica, que compleix amb els requisits esmentats anteriorment. En aquest últim cas, s’aplica el següent:

 • L’usuari confirma que ha estat autoritzat pel destinatari de la factura (en endavant, “RECIPIENT”) per emetre les factures associades amb els serveis prestats i / o productes venuts, mitjançant l’ús de mitjans electrònics de comunicació.
 • Amb l’únic propòsit de dur a terme l’activitat de facturació electrònica referida a l’RECEPTOR, l’USUARI autoritza a B2Brouter Global a emetre, signar i enviar factures electròniques a l’RECEPTOR utilitzant la seva pròpia signatura electrònica a nom i en nom de l’USUARI.
 • L’usuari reconeix i accepta que:
  • L’usuari serà responsable de l’acompliment de tots els deures establerts en la secció preliminar de l’RDOF.
  • L’usuari és l’única persona directament responsable davant el RECEPTOR i davant tercers per les factures emeses per B2Brouter.
  • L’usuari és l’únic responsable de la validesa de les factures, així com de la veracitat de les dades que conté.
  • Per aquest acord, B2Brouter no assumeix cap obligació d’emmagatzematge i / o custòdia de les factures de l’USUARI en els Comptes Bàsiques, com es descriu en el RDOF.
  • A més, B2Brouter no participa en transaccions de comerç electrònic, ni en transaccions de cap altre tipus, que es realitzin entre l’usuari i el RECEPTOR de factures. Per tant, B2Brouter no serà responsable de l’resultat de les negociacions, ni dels danys que puguin sorgir dels productes i / o serveis intercanviats entre aquestes parts.
  • L’usuari i, segons sigui el cas, el RECEPTOR, són responsables de la informació que inclouen o brinden pel que fa a el contingut de les factures, i es comprometen a mantenir a B2Brouter totalment indemne de i davant de qualsevol dany resultant d’errors, omissions, incorreccions o qualsevol altra causa, inclòs qualsevol virus que pugui estar present en la informació intercanviada.

7.2. Peppol

Com a membre de OpenPEPPOL AISBL, B2Brouter garanteix que els serveis prestats seran fiables, professionals i de conformitat amb la llei aplicable. Ens regim pels acords “PEPPOL Transport Infrastructure Agreements” (TIA), disponibles en www.peppol.eu i sota la supervisió de l’Autoritat PEPPOL “Danish Business Authority”.

En virtud d’aquests acords, els usuaris de B2Brouter que desitgin enviar o rebre documents a través de la xarxa Peppol hauran de acreditar la propietat de l’identificador que vulguin utilitzar a aquesta xarxa mitjançant l’enviament d’un document probatori a la pròpia plataforma B2Brouter.

8. Protecció de dades / seguretat

B2Brouter recopila i processa les dades personals d’acord amb les disposicions de protecció de dades aplicables. Consulteu la nostra Política de privacitat per obtenir més informació.

9. Propietat intel·lectual

Totes les aplicacions i programes que permeten B2Brouter, incloent disseny de llocs web, bases de dades (incloses les plantilles o documents de la mostra), estructura de navegació, text, imatges, animacions, logotips o noms, pertanyen a B2Brouter o, quan s’indica, als seus tercers llicenciataris.

Per tant, els USUARIS no poden usar aquest contingut de cap manera que no sigui necessària o implícita en l’ús adequat de el Servei, el que inclou, entre d’altres, la reproducció, transformació, distribució d’aquest contingut, així com qualsevol acte de descompilació o enginyeria inversa, excepte la visualització, reproducció o edició de documents dins de la plataforma B2Brouter està prohibida.

10. Responsabilitat i garanties

10.1. Sobre el funcionament general de B2Brouter

B2Brouter garanteix el correcte funcionament de sistema pel que fa a l’absència d’errors o defectes de programació, compilació, disseny greus i reiterats, així com la custòdia de la informació allotjada en els seus servidors, i respondrà dins dels límits legals permesos per la legislació espanyola , excloent-se en qualsevol cas els danys i perjudicis que resultin d’un accident, ús o aplicació indeguda, no permesa, o imprevista, així com per qualsevol altre, directes o indirectes, conseqüents, incidentals o especials, incloent, de forma enunciativa però no limitativa, qualsevol dany emergent o lucre cessant, interrupció de la feina, avaria, fallada o perdudes, o per qualsevol reclamació per part de tercers com a conseqüència de l’anterior.

B2Brouter no es farà responsable de l’funcionament anormal, fallades, errors o danys, directes o indirectes, que puguin causar a el sistema informàtic de l’usuari o als fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, que siguin causats o es derivin de:

 • La capacitat o qualitat del seu sistema informàtic o la presència d’un virus a l’ordinador de l’usuari que sigui utilitzat per a l’accés o utilització dels productes o serveis contractats.
 • La seva connexió o accés a Internet.
 • Un mal funcionament del seu navegador o altres aplicacions instal·lades en el sistema, o per l’ús de versions de les mateixes que no estiguin actualitzades o no s’obtingui la corresponent llicència d’usuari.

10.2. Sobre l’ús dels continguts

B2Brouter es limita a posar a disposició una plataforma amb els elements, aplicacions i funcionalitats que es detallen en aquestes condicions.

En cap cas B2Brouter respondrà de la qualitat, fiabilitat o adequació de les dades proporcionades pels usuaris de la plataforma o tercers, o per la infracció de drets de propietat intel·lectual o industrial, revelació de secrets d’empresa o dades personals, vulneració de la intimitat , o qualssevol infraccions civils, penals o administratives que es poguessin haver comès a través de o per mitjà d’aquests continguts, llevat que se li hagi comunicat directament una resolució judicial ferma en aquest sentit i no s’hagi procedit a la seva bloqueig o retirada.

Tampoc respondrà B2Brouter de l’ús dels documents o contractes fora del servei de B2Brouter, ni de la bona fi de l’operació o negoci jurídic a què hagin pogut arribar les parts intervinents.

11. Manteniment i actualització del servei

B2Brouter es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment, modificacions i actualitzacions en la prestació de servei, els seus continguts, configuració, disponibilitat i presentació de la informació, així com de les presents Condicions d’Ús, sense perjudici dels drets adquirits, així com a suspendre temporalment l’accés per realitzar tasques de manteniment o millores, sense que correspongui cap reclamació per aquest concepte pels danys o perjudicis directes o indirectes que es derivin del mateix.

12. Llei aplicable

Les presents condicions s’aplicaran i seran interpretades en tots els seus termes d’acord amb la legislació espanyola i, en defecte d’aquesta, per la de l’Unió Europea. Mitjançant l’acceptació de les mateixes, l’usuari, amb renúncia a qualsevol fòrum que li pogués correspondre, llevat dels casos en què no sigui possible per ministeri de la Llei, se sotmet a la jurisdicció i competència dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona per a la solució dels conflictes que puguin sorgir en relació amb les Condicions o el servei de la plataforma d’B2Brouter.

Les Condicions d’Ús s’han actualitzat per última vegada a data 07 de Juny de 2021.

Descarregar termes i condicions