Integra’t amb B2Brouter

Connecta el teu sistema de gestió o ERP amb B2Brouter gràcies al Pla Enterprise.

Fes-te Enterprise

Developers

Automatitza els processos del teu sistema de gestió a través de la nostra API, utilitzant un protocol de comunicació SFTP o amb B2Bconnector per Windows.

Saber-ne més
require 'uri'
require 'net/http'
require 'openssl'

url = URI("https://app.b2brouter.net/invoices/1.json?key=xxxxxx")

http = Net::HTTP.new(url.host, url.port)
http.use_ssl = true

request = Net::HTTP::Get.new(url)
request["Accept"] = 'application/json'

response = http.request(request)
puts response.read_body

Apps connectades

Integra el teu ERP amb B2Brouter o plataformes de pagament com ara Stripe.

Saber-ne més
Preparat per començar?
Registra’t o contacta amb nosaltres