Programa per gestionar la teva facturació en línia

Enviament i recepció de documents electrònics com factures, pressupostos, comandes i albarans amb empreses de tot el món.

Comença gratuïtament
Contacts
Catalogue
Quotes
Orders
Dispatch notes
Invoices
Peppol Services

Contacts

Unlimited register of clients and service providers.

 • 1. Directory of verified contacts

  Access information on your clients and service providers using the directory validated by B2Brouter, comprising more than 200,000 companies and public entities.

 • 2. Multi-network and multi-format documents

  Submit electronic documents using different networks and formats adapted to the needs of your national and international clients.

 • 3. Importing your contacts

  Mass migrate your contacts into B2Brouter by uploading a file with all the data.

 • 4. Income and expenditure control

  Consult a record of your transactions with your clients and service providers.

Catalogue

Manage your company’s products or services.

 • 1. Smooth creation of documents

  Afegeix a les factures i pressupostos els articles del teu catàleg sense esforç.

 • 2. Avoid errors

  Crea factures sense els errors causats per la introducció manual de dades.

 • 3. Import your products

  Mass migrate your products or services into B2Brouter by uploading a file with all the data.

Quotes

Send them, receive confirmation from your client and convert them into invoices.

 • 1. Manage quotes

  Create and store quotes, send them to your clients and follow them up.

 • 2. From quote to invoice

  Convert your quote into an invoice, making the most of the information. Reduce time and mistakes made by manually creating an invoice once the quote has been accepted.

 • 3. Control of statuses

  Receive the change of status of the quote according to whether your client accepts or refuses it.

 • 4. Traceability of the commercial process

  B2Brouter links all the documents created and provides you with the information needed to be able to relate them.

Orders

Receive Peppol or EDI electronic orders and turn them into invoices.

 • 1. From order to invoice

  Turn your orders into invoices, making the most of the information. Reduce time, work and potential mistakes made by manually creating an invoice once an order has been accepted.

 • 2. Peppol format and EDI

  Manage orders through Peppol in UBL format, or via EDI networks.

 • 3. Send changes of status

  Send notifications to your clients when you accept, refuse or modify an order received.

 • 4. Automatise the sale process

  Automatised management of orders and related documents. Additionally, you digitalise the sale process, do the follow-up and facilitate the management for your clients.

Dispatch notes

Create dispatch notes for the orders received, and send them.

 • 1. From order to dispatch note

  Create dispatch notes based on an order received in B2Brouter.

 • 2. Manage the statuses

  Monitor the updated status of dispatch notes depending on whether they have been sent or are waiting to be sent.

 • 3. Traceability of documents

  B2Brouter relates all documents created, in such a way that if you create a dispatch note from an order, they will be automatically related.

 • 4. Include logistic codes

  Add the logistic information and print labels to facilitate the receipt of your goods.

Invoices

Manage the sending and receipt of invoices to and from public administrations and private companies.

 • 1. Send and receive electronic invoices

  Send invoices to all your public and private clients and receive invoices from all your service providers.

 • 2. Connect with public and private networks

  Send electronic invoices to companies all over the world, via public and private networks.

 • 3. Manage different formats

  Send an electronic invoice in the suitable format. Create or import the invoice and B2Brouter will convert it into the format requested by the recipient.

 • 4. Monitor the changes of status

  Monitor the changes of status of the invoices issued and received to facilitate communication with your clients and service providers.

 • 5. Expiry reminder

  Send a notification to your client when an invoice has expired and you have not received the payment.

Peppol Services

Become a Peppol Access Point and manage your SMP.

 • 1. What is Peppol?

  Peppol is the global network that allows the issue and receipt of all types of commercial documents without any roaming costs.

 • 2. Peppol Access Point

  Manage your own Peppol Access Point to send and receive electronic documents from anywhere.

 • 3. Manage the Peppol SMP

  Register and configure the capacity to receive or send documents and changes of status of the companies registered at your Access Point.

 • 4. Integrate your management system with Peppol

  Connect through our API to automatically send and receive documents to your management system.

 • 5. Expert support

  Receive technical support from an official Peppol service provider.

Beneficis de treballar amb B2Brouter

 • 01

  Interoperabilitat

  Connecta amb tot tipus d’empreses i xarxes d’arreu del món.

  Envia i rep documents electrònics a través de xarxes públiques i privades, nacionals i internacionals i connecta amb tots els teus clients i proveïdors, sense costos afegits.

 • 02

  Multiformat

  Envia i rep documents electrònics amb diferents formats, adaptats a les necessitats dels teus clients i proveïdors.

  Envia documents electrònics en diferents formats, adaptats als estàndards de la xarxa per a la qual realitzes l'enviament o les necessitats dels teus clients, sense preocupar-te dels aspectes tècnics.

  Centralitza la recepció de factures de tots els teus proveïdors rebent amb diferents formats, sense preocupar-te dels aspectes tècnics.

 • 03

  Suport per a tothom

  B2Brouter ofereix un suport especialitzat, disponible per a tots els usuaris.

  Utilitza la secció de suport del teu compte per fer-nos arribar els teus dubtes. Servei disponible per a tots els usuaris de la plataforma.

  Els plans premium disposen de suport prioritari o exclusiu segons quin sigui el servei contractat.

  Els usuaris Enteprise disposen d'un gestor personal que els ajudarà en la resolució dels seus dubtes i consultes.

 • 04

  Directori

  B2Brouter disposa d’un directori amb informació validada d’empreses públiques i privades de tot el món.

  El directori conté informació actualitzada i verificada d’administracions públiques i empreses privades de tot el món.

  Al generar un document, el Directori intel·ligent permet crear factures en el format que el receptor espera i enviar-les pel canal que toca, sense errors.

  El directori et proporciona les dades verificades dels teus contactes i informació necessària com els codis d’encaminament.

Prova els nostres plans
Comença a enviar factures electròniques ara mateix amb el Pla Basic.