Skicka elektroniska fakturor till den offentliga sektorn

Enligt gällande lag ska leverantörerna till den offentliga sektorn skicka elektroniska fakturor när man ska fakturera de produkter eller tjänster som köpts.

Problem

Olika format beroende på mottagare

E-fakturan måste skapas på ett strukturerat elektroniskt format, som kan skilja sig åt beroende på mottagaren. Det är ett programmeringsspråk som är svårt för användaren att skapa eller tolka.

I Sverige och många andra länder i Europa måste fakturan skapas och skickas i Peppol-format med specifikationerna enligt varje land. I Spanien måste fakturan till exempel skapas och skickas i Facturae-format.

De offentliga förvaltningarna kommer inte att acceptera fakturor som inte skapas i det format som krävs enligt bestämmelserna i respektive land.

Routingkoder

Ofta måste elektroniska fakturor innehålla specifik och obligatorisk information för att underlätta korrekt behandling. För europeiska elektroniska fakturor är ”routingkoden” Peppol-ID obligatoriskt.

För spanska elektroniska fakturor är DIR3-koderna obligatoriska.

Fakturor som inte innehåller dessa routingkoder kan inte registreras och kommer därför inte att behandlas och betalas.

Digital signatur

I vissa fall måste elektroniska fakturor undertecknas med ett digitalt certifikat. När till exempel en elektronisk faktura skickas till den spanska offentliga förvaltningen måste den signeras digitalt.

Fakturor som inte är signerade kan inte registreras och därför inte behandlas eller betalas.

Sändningsmetod

Det finns olika nationella och internationella nätverk som används när elektroniska fakturor behöver skickas. Vilket som används kan bero på var mottagaren befinner sig och på reglerna i respektive land.

För att skicka elektronisk faktura till Sveriges offentliga sektor används Peppols nätverk.

Men för att skicka faktura till den spanska offentliga förvaltningen måste den skickas via olika spanska allmänna nätverk. I Frankrike, genom Chorus Pro. I Italien, genom SDI osv.

Elektroniska fakturor som skickas via e-post eller andra nätverk som inte accepteras av den mottagande organisationen tas inte emot.

Catalan Tourism Agency
Vi på den katalanska turistbyråns kundtjänst har vi blivit positivt överraskade av den höga effektiviteten, stringensen och effektiviteten hos B2B Routers proffsiga anställda, vilket resulterat i ett mycket positivt samarbete. Rekommenderas starkt.
Jaume Carsi Pérez
Lösning

B2Brouter är en molnbaserad fakturahanteringsplattform, kopplad till flera typer av nationella och internationella nätverk, som kan användas för att generera, skicka och hantera alla fakturor till nationella och internationella offentliga förvaltningar.

Enkel tillgång till elektronisk fakturering

Alla företag kan uppfylla kravet på att utfärda elektroniska fakturor genom att registrera sig gratis hos B2Brouter.

Enkelt att registrera kunder

Det räcker med att ange fakturamottagarens organisationsnummer. B2Brouter’s katalog innehåller information om fakturaformat och sändningsmetod för den elektroniska fakturan.

Avsändaren av fakturan behöver inte oroa sig för tekniska frågor så som nätverk och format.

Routingkoder i fakturan

Det är enkelt att skapa fakturan. Via katalogen hittar B2Brouter rätt routingkod (i Sverige Peppol-ID) till den kund som fakturan ska sändas till.

Digital signatur på fakturan

Från B2Brouter kan fakturor signeras med auktoriserad signatur eller med certifikatet. Användaren väljer enkelt vilken typ av signatur som ska användas och systemet kommer att signera fakturan innan den skickas.

Skicka fakturan i rätt format

För att skicka den elektroniska fakturan måste användaren bara trycka på en knapp. B2Brouter konverterar det till det format som mottagaren begär och skickar det via rätt nätverk, utan att avsändaren behöver oroa sig för detta.

Prova våra paket
Börja skicka elektroniska fakturor nu direkt med Basic-paketet.

Fler användningsfall

Centralisera mottagandet av fakturor

Stora företag behöver centralisera mottagandet av fakturor från ett stort antal tjänsteleverantörer och måste använda olika kanaler för att göra det.

Ta emot fakturor

Ta emot fakturor via allmänna nätverk (ex vis Peppol)

De offentliga förvaltningarna måste ta emot elektroniska fakturor för att följa lagstiftningen.

Ta emot fakturor

Jag måste fakturera mina kunder i offentliga sektorn

Leverantörer till den offentliga sektorn är skyldiga att skicka elektronisk faktura.

Fakturera offentliga sektorn

Faktureringsprogram

Egenföretagare och småföretag behöver en effektiv och enkel hantering av sina fakturor.

Fakturahantering