Jag behöver ta emot en faktura via offentliga nätverk

Offentliga sektorn måste begära elektroniska fakturor från sina leverantörer. Annars kan fakturorna inte behandlas eller betalas.
B2Brouter är en molnbaserad tjänst ansluten till offentliga nätverk (ex vis Peppol), och erbjuder en gratis version till leverantörer till den offentliga förvaltningen för att underlätta skapandet och sändningen av elektroniska fakturor.

Det ger också offentliga förvaltningar ett verktyg som underlättar mottagande och hantering av fakturor från leverantörer via Peppol, i enlighet med bestämmelserna.

B2Brouter är ansluten till de offentliga nätverken i olika länder. Följaktligen erbjudes den offentliga förvaltningen en mottagningstjänst som tjänar till att ansluta organisationens fakturasystem till B2Brouter, som är ansluten till allmänna nätverk, för att emot fakturor från sina leverantörer.

Problem

Felaktig mottagning av fakturor

Ibland tar den offentliga förvaltningen emot fakturor i ett format och via ett nätverk som inte har upprättats genom regelverket.

Ett exempel är mottagandet av fakturor i PDF-format via e-post.

Felaktig information i fakturorna

Ibland tar den offentliga förvaltningen emot fakturor utan Peppol-ID eller annan obligatorisk information, till exempel momsnummer, betalningsuppgifter eller liknande. Dessa uppgifter är nödvändiga för att kunden ska kunna behandla fakturan korrekt.

Detta leder till att fakturan inte accepteras för betalning.

Mottagande av incidenser från tjänsteleverantörer

Ibland får den offentliga förvaltningen problem från tjänsteleverantörer, som inte alltid kan lösas på grund av bristande kontroll eller kunskap och som tynger organisationens förvaltningsavdelning.

Integrering av fakturor i systemet

Ibland stöter den offentliga förvaltningen på problem när man ska läsa in fakturor som mottagits från ett offentligt nätverk i sitt affärssystem.

Kontroll av leverantörens identitet

Problem att kontrollera leverantörers identitet för att undvika bedrägerier eller spam i de fakturor man tar emot.

Kebomed UK Ltd
Vi har funnit att B2BRouter PEPPOL Access Punkt-tjänsten är lätt att implementera och använda. Om vi har några frågor/fel är supportteamet snabba med att svara och åtgärda eventuella problem.
Kate Dominy
Admin Assistent
Lösning

Korrekt mottagande av fakturor

B2Brouter garanterar mottagandet av alla fakturor som leverantörer skickar via ett offentligt nätverk (ex vis Peppol) som den offentliga förvaltningen är ansluten till. Organisationens data finns lagrat i B2Brouters katalog. Detta innebär att när en leverantör anger moms- eller organisationsnumret konfigurerar B2Brouter automatiskt sändningen via rätt nätverk, i rätt fakturaformat utan att leverantören behöver göra något.

Effektiv hantering av fakturor

Den offentliga förvaltningen kan tillämpa de affärsregler man önskar för fakturor från sina leverantörer. B2Brouter säkerställer att avsändaren inte kan skicka någon faktura utan nödvändig information som begärs av administrationen, till exempel Peppol-ID eller annan obligatorisk information så som momsnummer, betalningsuppgifter eller liknande. Detta påskyndar behandlingen av fakturan.

Färre incidenser för den offentliga förvaltningen

Om leverantörer använder B2Brouter för att skicka elektroniska fakturorna, hanterar och löser B2Brouter de problem som kan uppstå. Detta minimerar antalet fel i fakturorna från leverantörer till offentliga sektorn.

Effektiv hantering av fakturor

B2Brouter fungerar som en länk mellan den offentliga förvaltningens affärssystem och det allmänna nätverk genom vilket fakturorna tas emot. B2Brouter tar emot och laddar ned alla fakturor som mottagits till organisationens affärssystem, vilket säkerställer att det inte finns några problem eller förlust av information.

Kontroll av tjänsteleverantörer

B2Brouter verifierar identiteten på alla företag som använder plattformen för att skicka elektroniska fakturor. På så vis skyddas den offentliga förvaltningen mot avsändares eventuella försök till bedrägeri.

Prova våra paket
Börja skicka elektroniska fakturor nu direkt med Basic-paketet.

Fler användningsfall

Centralisera mottagandet av fakturor

Stora företag behöver centralisera mottagandet av fakturor från ett stort antal tjänsteleverantörer och måste använda olika kanaler för att göra det.

Ta emot fakturor

Ta emot fakturor via allmänna nätverk (ex vis Peppol)

De offentliga förvaltningarna måste ta emot elektroniska fakturor för att följa lagstiftningen.

Ta emot fakturor

Jag måste fakturera mina kunder i offentliga sektorn

Leverantörer till den offentliga sektorn är skyldiga att skicka elektronisk faktura.

Fakturera offentliga sektorn

Faktureringsprogram

Egenföretagare och småföretag behöver en effektiv och enkel hantering av sina fakturor.

Fakturahantering