Mottagande av fakturor från olika tjänsteleverantörer

Stora företag har behov av att centralisera mottagandet av fakturor från ett stort antal leverantörer vilket ofta innebär kostsamma processer och olika affärsregler som kan vara komplexa att hantera, både för avsändaren och mottagaren.

Problem

Införande av ett komplext fakturamottagningssätt gentemot alla leverantörer

Stora mottagare behöver samla mottagningen av fakturor från alla leverantörer. För att göra det bör de ta emot fakturorna via ett enda nätverk från alla avsändare, och i ett bestämt format. Det handlar om ett komplicerat förfarande som de flesta leverantörer inte är vana vid.

Brott mot affärsreglerna

De som tar emot stora mängder av fakturor kräver att ett antal affärsregler följs som gör det möjligt för dem att hantera och behandla dem smidigt och anpassas till deras behov. Om dessa affärsregler inte följs hindrar det en automatisk hantering och relationerna med leverantören kan försämras.

Kommunikationsproblem med leverantörer

När en stor mottagare ska hantera ett stort antal fakturor från sina leverantörer kan det vara mycket komplicerat, kostsamt att upprätthålla en smidig kommunikation om fakturornas status i hanteringsprocessen.

Ökning av antalet problem

När en stor mottagare ber sina leverantörer att hantera fakturorna med hjälp av nya verktyg eller processer som de inte är vana vid, ökar antalet problem för dem och detta sätter stor press på mottagarens organisation.

Upsell Consulting Services
Jag rekommenderar B2Brouter eftersom det är en tjänst som ger mer värde än den kostar. Dessutom är elektronisk fakturering mot offentliga sektorn obligatoriskt, så det är bättre att börja använda den redan nu.
Carlos Alcocer
Partner och administratör på Upsell Consulting Services
Lösning

B2Brouter är en molnbaserad faktureringsplattform, specialiserad på att sända/ta emot elektroniska dokument, och som kan anslutas till stora mottagares affärssystem för att underlätta hanteringen av mottagna fakturor samt för att förse sina leverantörer med ett enkelt verktyg för att skicka fakturor.

B2Brouter kopplar samman leverantörer och kunder

B2Brouter kan enkelt anslutas till stora mottagares affärssystem. På sin sida kan leverantörer använda B2Brouter för att enkelt nå sina kunder för att skicka fakturor i rätt format. Detta är möjligt genom att antigen använda gratisversionen eller några av de billiga paketen, beroende det behov man har, och använda ett användarvänligt verktyg.

Följa affärsreglerna

Med hjälp av katalogen säkerställer B2Brouter att alla leverantörer till kunderna följer de uppställda affärsreglerna. Avsändaren av fakturan behöver bara ange kundens moms- eller organisationsnummer, så fyller systemet i alla uppgifter som mottagaren behöver. Detta förhindrar att fakturor inte accepteras på grund av brist på information och snabbar upp hanteringen av fakturorna.

Kommunikation med leverantörer

B2Brouter har ett system som gör det möjligt för fakturamottagaren att enkelt kommunicera med sina leverantörer för att skicka statusmeddelanden om de mottagna fakturorna. Fakturaavsändaren får på detta sätt löpande information om aktuell status för respektive faktura.

Minimering av antalet fel

B2Brouter har en specialiserad och erfaren supportavdelning som kan behandla fel direkt med kundens leverantörer och ge stöd under processen att uppstarten och anpassning till det nya faktureringssystemet. Detta minskar avsevärt antalet fel som kan nå mottagarens fakturaavdelning.

Prova våra paket
Börja skicka elektroniska fakturor nu direkt med Basic-paketet.

Fler användningsfall

Centralisera mottagandet av fakturor

Stora företag behöver centralisera mottagandet av fakturor från ett stort antal tjänsteleverantörer och måste använda olika kanaler för att göra det.

Ta emot fakturor

Ta emot fakturor via allmänna nätverk (ex vis Peppol)

De offentliga förvaltningarna måste ta emot elektroniska fakturor för att följa lagstiftningen.

Ta emot fakturor

Jag måste fakturera mina kunder i offentliga sektorn

Leverantörer till den offentliga sektorn är skyldiga att skicka elektronisk faktura.

Fakturera offentliga sektorn

Faktureringsprogram

Egenföretagare och småföretag behöver en effektiv och enkel hantering av sina fakturor.

Fakturahantering