Svenska kommuner välkomnar Peppol och EU:s standard för e-faktura.

Med B2Brouter kan ni som leverantör skapa, skicka och ta emot e-fakturor utan kostnad, där även kommunerna ges möjligheten att ta emot denna typ av e-fakturaformat helt gratis.

Nu kan kommunernas leverantörer skapa, sända och ta emot e-fakturor enligt den nya europeiska standarden, och genom att använda B2B får de dessutom möjligheten att göra det gratis. Svenska kommuner har tagit de första stegen på vägen mot att utöka användandet av e-faktura, vilket gäller för kommunikationer mellan den svenska offentliga sektorn och de företag som agerar dess leverantörer.

Från den 1 april 2019 gäller en ny lag som säger att alla inköp inom en offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura (e-faktura), det enligt en ny europeisk standard. Det innebär att alla företag som berör den offentliga sektorn måste skicka e-fakturor enligt denna nya standard, som i Sverige benämns som Peppol BIS Billing 3, och att alla offentliga organisationer måste kunna ta emot dokument av det nya formatet. De företag som ska sända e-faktura behöver i många fall anlita en operatör för att få möjligheten att skapa och sända e-fakturor på detta sätt.

Operatörer som ger möjligheter

Idag är det vanligt att operatörer med en fakturaportal (eller motsvarande) som finns på den svenska marknaden tecknar avtal med både kund och leverantör, för att både parter ska kunna ta emot respektive faktura.

Det innebär att man i det fallet inte sänder fakturor via Peppols nätverk utan att man går via ett eget system. Att sända fakturor till en (1) kund är ofta gratis, men så fort man vill involvera flera kunder i det egna kontaktnätet börjar det kosta pengar, alltså även för kunderna.

B2Brouter erbjuder en helt annan affärsmodell till den svenska marknaden; genom att använda Basic-versionen av faktureringsprogrammet kan samtliga leverantörer enkelt gå in via ett webb-gränssnitt för att gratis registrera och sända ett obegränsat antal e-fakturor till ett obegränsat antal kunder.

Det hela utfärdas enligt den korrekta standarden Peppol BIS Billing 3. Genom att bli kund hos B2B Router och ta del av deras gratistjänst behöver varken leverantören eller kunden lägga några extra pengar på att detta ska bli möjligt. Inga kostnader behöver tas ut av mottagaren, som för den delen inte behöver teckna ett avtal med B2Brouter.

DIGG, Myndigheten för digital förvaltning, har tagit fram en föreskrift som säger att upphandlande myndigheter och enheter, som omfattas av e-fakturalagen, ska registrera sig som mottagare av Peppol BIS Billing 3 i Peppols nätverk senast 1 december 2019. Därför är B2Brouter det självklara alternativet för leverantörer som ska skapa, sända och ta emot e-faktura till och från sina kunder.

B2Brouter kan hjälpa er med att klara av det här kravet. Leverantören kan ansluta sig redan nu och börja e-fakturera direkt, utan krångel, missförstånd eller extra kostnader!