Minskad miljöpåverkan i Sverige vid elektronisk fakturering

I ett globalt perpektiv och genom gynnandet av den digitala ekonomin, har elektronisk fakturering fortsatt att göra framsteg. Sverige är ett av de länder som anslutit sig till de europeiska bestämmelserna om att eliminera användandet av papper vid fakturering till den offentliga sektorn. På så vis, förutom att främja driftskompatibilitet vid e-handel, vill Sverige minska miljöpåverkan från traditionella faktureringsmetoder.

Fördelar med elektronisk fakturering

Elektronisk fakturering med myndigheter är obligatoriskt i Sverige sedan 2018. Den 1 april 2019 trädde en ny lag gällande e-faktura i kraft i Sverige. Den säger att:

  • Alla fakturor till offentlig sektor ska vara i form av e-faktura (ej PDF).
  • Den svenska offentliga sektorn ska kunna ta emot e-faktura enligt den europeiska normen (Peppol BIS Billing 3).

I Sverge rekommenderas e-fakturaformatet Peppol BIS Billing 3, som har stöd för normen.

De senaste ändringarna har skyndat på företag att möta processen med övergången till elektroniska fakturor, samt implementera den nya tekniken, som har flera fördelar för både affärsverksamheten och miljön.

En av de främsta fördelarna är den ökade produktiviteten. Tack vare elektroniska fakturor, har tiden för framtagning och sändning av fakturor blivit mycket mindre. Dessutom kan de nya faktureringssystemen tidigt signalera eventuella fel och visa detaljerad, direkt och säker information. Användandet av standardformatet, Peppol BIS Billing 3, ger också förbättrad möjlighet att e-fakturera inom hela Europa.

En annan fördel är utan tvekan minskningen av kostnaderna. Användandet av elektroniska fakturor ger en stor besparing på papper, färg för utskrivning, porto och förvaringsutrymme. För mottagaren även besparing på eventuell skanningstjänst.

Dessa ändringar skulle inte bara minska kostnaderna, utan även minska CO2-utsläppen, användningen av trä och vatten för tillverkning av papper och många andra fördelar. På det här sättet kan de elektroniska fakturorna märkbart minska miljöpåverkan.

Elektroniska fakturor och miljön

Enligt en rapport från KTH, Kungliga tekniska högskolan, “Effects of a total change from paper invoicing to electronic invoicing in Sweden”, gynnar elektroniska fakturor minskningen av kumulativt energibehov och växthusgasutsläpp.

Att producera papper (inklusive skogs- och massaproduktion) har ett stort energibehov och växthusgasutsläpp ökar väsentligt. Genom processen för att skriva ut på skrivare, krävs betalning samt transport av pappersfakturor. Transport bidrar till ökat utsläpp när man utför denna åtgärd. Med elektronisk faktura gör man betalning på nätet och fakturorna skickas via olika faktureringsprogram, skrivaren är därmed inte nödvändig.

KTH har också studerat vad elektronisk fakturering har för effekt på miljön och användningen av energi genom olika servrar, är det enda hindret. Rapportens slutsats var att elektronisk fakturering är miljömässigt bättre än traditionell fakturering, och denna metod har flera fördelar när det gäller kumulativt energibehov och växthusgasutsläpp.