Med B2Brouter kan du skicka gratis e-faktura till den offentliga sektorn i Sverige

Känner du till att SFTI och DIGG (Myndigheten för Digital Förvaltning) sedan 1 april 2021 inte längre rekommenderar Svefaktura som det format som ska användas när man sänder e-faktura till offentliga sektorn i Sverige?

Det format som nu rekommenderas och som ska användas är Peppol BIS Billing 3. Med B2Brouter kan du enkelt sända elektroniska fakturor enligt detta nya format.

Den 1 april 2019 infördes lagen om e-faktura till följd av offentlig upphandling. Detta innebär att enligt lagen ska alla inköp till offentlig sektor faktureras via e-faktura, detta enligt en ny europeisk standard. Det innebär att alla företag som agerar leverantörer till den offentliga sektorn måste skicka e-fakturor på detta vis enligt den nya standarden, samt att alla offentliga organisationer måste kunna ta emot det formatet.

En vanlig missuppfattning är att en faktura i PDF-format räknas som en elektronisk faktura, vilket kan försvåra för de företag som måste ta hänsyn till den nya lagstiftningen. Enligt lagen ska fakturan följa den europeiska standarden, vilket då innebär att den måste vara strukturerad enligt ett specifikt filformat där PDF inte är godkänt.

I Sverige, och flera andra Europeiska länder, rekommenderas att man som leverantör till offentlig sektor använder Peppols nätverk för att sända fakturor sinsemellan. Med hjälp av Peppol kan man som avsändare eller mottagare enkelt nå alla andra som är anslutna till nätverket, för att underlätta kontakt och kommunikation. Det är inte längre möjligt att skicka e-fakturor i formatet Svefaktura i Peppols nätverk. Man måste använda fakturaformatet Peppol BIS Billing 3.

Sedan 2018 finns det en lag på obligatorisk anslutning till Peppol, som gäller för alla myndigheter. De flesta statliga myndigheter, 100% av alla kommuner och de flesta regioner är anslutna till Peppol’s nätverk, För att garantera att hela den offentliga sektorn ska vara redo att ta emot den nya europeiska standarden av fakturor så har DIGG tagit fram en föreskrift, som talar för att man som offentlig mottagare har ett obligatoriskt ansvar om att ansluta sig senast den 1:a oktober 2019.

Med hjälp av den fakturaportal som finns i B2Brouter ges du som leverantör möjligheten att enkelt nå alla offentliga mottagare med det e-fakturaformat som den nya lagen kräver. För den som önskar finns möjlighet att integrera sitt interna ERP- eller ekonomisystem med B2Brouter för att gör det enkelt att automatiskt skapa och skicka e-fakturor. Oavsett teknik ges direkt kvittens om att dokumentet tagits emot. Alla fakturor som skickas hanteras korrekt och kontrolleras automatiskt så att de följer standarden.