Har du fått krav på Peppol? Det fixar du enkelt!

Som leverantör till offentlig sektor behöver du skicka elektroniska fakturor enligt en europeisk standard som heter Peppol BIS Billing 3.0. Pdf-fakturor eller inskannade pappersfakturor räknas inte som e-faktura.

Kravet på e-faktura gäller alla fakturor som är resultat av inköp enligt någon av dessa upphandlingslagar:

Lagen om offentlig upphandling inkluderar även direktupphandlingar och köp över disk. I praktiken alla köp som resulterar i en faktura omfattas alltså.

Om du tittar på din kunds hemsida så framgår det säkert att de i första hand vill ta emot e-faktura genom Peppol. Du hittar säkert också din kunds ”Peppol-ID” på hemsidan. Peppol-ID är kunden elektroniska adress i Peppol och du behöver inte känna till några andra tekniska detaljer. Mycket enkelt alltså!

Det är gratis att skicka genom Peppol i B2BRouter

Det kan enkelt skapa ett gratis konto i B2BRouter och fakturera genom Peppol. Ditt konto kan om du vill uppgraderas om du vill ha extra funktionalitet (exempelvis arkiveringsfunktion eller möjlighet att ta emot elektroniska beställningar).
Med Peppol kan du fakturera alla offentliga organisationer i Sverige (de måste enligt lag kunna ta emot Peppol-fakturan). Har du utländska kunder så kan du även skicka e-faktura till dessa på samma sätt. I B2BRouter kan du enkelt se om dina kunder kan ta emot e-faktura!