Skicka efaktura till Europa

Behöver du skicka fakturor till den europeiska offentliga förvaltningen? I så fall bör du känna till att du är skyldig att skicka elektroniska fakturor via det internationella elektroniska dokumentutbytesnätverket Peppol. Varje enskilt land kan ha vissa krav som man måste följa för att kunna fakturera korrekt. Men med B2Brouter spelar det ingen roll från vilket land som fakturan utfärdas. B2Brouter informerar dig hur du enkelt, med hjälp av en enda plattform, skickar gränsöverskridande elektroniska fakturor till offentliga förvaltningar i olika länder.

Skicka efakturor till Europa

Allt fler europeiska offentliga förvaltningar kräver enligt lag att deras leverantörer utfärdar elektroniska fakturor. Även om du är ett icke-europeiskt företag är du därför tvungen att skicka elektroniska fakturor till dina offentliga kunder.

 • Leva upp till den elektroniska fakturastandarden: Skicka en XML-fil(”UBL” typ).
 • Skicka fakturan via rätt kanal: Använda det internationella dokumentutbytesnätverket Peppol.
 • Använda en giltig företagsidentifierare för att fakturera via Peppol (ett exempel är DUNS eller GLN).

Dessutom kan varje land ha vissa egna särdrag eller specifikationer. Om du till exempel ska utfärda en elektronisk faktura till Frankrike måste du registrera och utfärda fakturan i ChorusPro-portalen. När det gäller Spanien, även om du kan utfärda fakturan via Peppol, kan din kund be dig att skicka den via en allmän ingångspunkt som FACe. Flanderns (Belgien) offentliga förvaltning tar emot fakturorna via portalen Mercurius, som också är ansluten till Peppol. Och om du ska skicka faktura till Italien, kommer din kund be dig om FacturaPA. Detta är bara några exempel.

Som du förstår kan det vara komplicerat att utfärda elektroniska fakturor till Europa, även om de allra flesta europeiska offentliga förvaltningar är anslutna till Peppol via en Peppol Accesspunkt. Svårigheten blir än större om du är en leverantör till kunder i flera länder, eftersom du måste anpassa dig till varje lands krav.

Peppol network

Som vi har nämnt är Peppol ett internationellt nätverk för utbyte av elektroniska dokument. Den har fått stor betydelse inom den europeiska och globala sektorn för elektronisk fakturering. I Peppol utbyter man elektroniska dokument via Accesspunkter enligt en gemensam standard. En Peppol-Accesspunkt fungerar som en elektronisk brevlåda, där dokument tas emot från registrerade företag.

De flesta europeiska offentliga förvaltningar får elektroniska fakturor via detta nätverk och länder så som Australien och Nya Zeeland introducerar också Peppol som det elektroniska fakturanätet.

Via Peppol kan du skicka eller ta emot fakturor och även andra elektroniska dokument såsom order, ordersvar och leveransavisering. Dessutom begränsas du inte att bara utbyta e-dokument med den offentliga förvaltningen, utan också med dina kunder eller leverantörer inom privata sektorn från hela världen. De behöver bara vara kopplade till Peppol. Detta hjälper dig att förbättra din hantering av elektroniskt dokumentutbyte och förenkla för dig att göra det på internationell nivå.

B2Brouter som certifierad Peppol Access Punkt

B2Brouter är ett system för internationell e-fakturering. B2Brouter är också en certifierad Peppol Access Punkt. Detta innebär att du genom att använda B2Brouter kan utfärda, skicka och ta emot e-fakturor från privata företag över hela världen, samt från offentliga förvaltningar i Europa och flera utomeuropeiska länder:

Europa:

 • Sverige
 • Norge
 • Danmark
 • Spanien.
 • Portugal.
 • Frankrike.
 • England (NHS).
 • Belgien.
 • Italien.
 • Nederländerna.
 • Tyskland.
 • Cypern.
 • Kroatien.
 • Andra Europeiska förvaltningar som är anslutna till Peppol’s nätverk.

Övriga världen:

 • Australien.
 • Nya Zeeland.
 • Andra förvaltningar som är anslutna till Peppol’s nätverk.

Med B2Brouter kan du utfärda och ta emot elektroniska fakturor, order, ordersvar och leveransavisering, allt i en enda plattform. Systemet ger dig möjlighet att skicka fakturor via olika internationella och nationella kanaler (Peppol, ChorusPro, SDI, Mercurius, FACe, etc) eller via e-post. Du kan också göra det med hjälp av olika elektroniska format (UBL, Facturae, FacturaPA, XRechnung, etc). Du behöver bara skapa fakturan enligt en enkel procedur med hjälp av ett användarvänligt gränssnitt. Systemet skickar fakturan via den kanal mottagaren valt, och i rätt format. Allt görs automatiskt, utan att du behöver oroa dig för de tekniska svårigheterna i denna process.

Dessutom kan du registrera dig i B2Brouter och skicka elektroniska fakturor via Peppol eller andra nätverk utan kostnad, i obegränsat antal och obegränsad användningstid.

Registrera dig gratis och börja fakturera nu!