Vad är nytt I Peppol’s nätverk inför 2020?

Från och med 2020 är det ett antal förändringar som påverkar operatörer av Peppol Access punkt, bland andra B2Brouter, men även själva nätverket.

Vid den konferens som Peppol gruppen anordnade i Bryssel den 15-16 oktober presenterades de senaste nyheterna och innovationerna som påverkar nätverket. Detta innefattar både ändring av varumärket och ändringar i tekniska detaljer. De operatörer som inte uppfyller de tekniska förändringarna kommer inte ha möjlighet att vare sig sända eller ta emot elektronisk meddelanden i nätverket

Peppol (Pan-European Public Procurement Online)

Peppol är för det första ett elektroniskt meddelandeformat som möjliggör standardisering av affärsmeddelanden mellan europeiska företag och köpare inom den offentliga sektorn. Genom Peppols nätverk, som är den andra viktiga funktionen i Peppol, utväxlas elektroniska meddelanden mellan leverantörer och köpare inom den offentliga sektorn. Dessutom fungerar detta lika bra mellan leverantörer och köpare inom den privata sektorn.

PEPPOLs nätverk och det meddelandeformat som används (UBL) etablerar sig stadigt som den gemensamma standarden för elektronisk meddelandeöverföring på europeisk nivå. Det verkar även vara ett fenomen över hela välden. Länder såsom Australien och Nya Zeeland övergår till elektroniska meddelanden och har valt Peppol som sin standard.

Internationalisering

Som nämnts ovan, utvecklas Peppol från att vara ett europeiskt nätverk till att bli en global nätverksstandard. Det är därför som infrastrukturen som benämns ”Peppol (Pan-European Public Procurement Online)” kommer att använda denna nya slogan – Peppol: ”The future is open”.

En ytterligare sak som ändras är benämningen ”Peppol Access Points”. Denna benämning används idag på företag som erbjuder Peppol-tjänster. Från och med 2020, kommer dessa organisationer kallas ”Peppol  Service Provider”. Till detta kommer att dessa företag måste vara både certifierade och ha anpassat sina tjänster till de nya reglerna/kraven för att få att vara en ”Peppol Service Provider”.

Tekniska innovationer

Till detta kommer krav på att man som Peppol Service Provider (access punkt) dels ska kunna hantera fakturaformatet Peppol BIS Billing 3.0, dels ska kunna använda kommunikationsprotokollet AS4 för överföring av elektroniska meddelanden. Redan under våren 2019 blev B2Brouter certifierat att sända och ta emot meddelanden i Peppols nätverk och är anpassat till de nya tekniska reglerna.

B2Brouter – auktoriserad Peppol Access Point

B2Brouter är en e-fakturaplattform och certifierad Peppol Service Provider (access punkt). Vi är förberedda, certifierade och anpassade till de nya tekniska kraven helt i enlighet med våra kvalitetsstandarder. Som en konsekvens av detta kan våra kunder fortsätta med att sända och ta emot elektroniska meddelanden genom PEPPOL utan att det påverkar våra tjänster.

Dessutom tillåter B2Brouter dig att sända dina e-fakturor genom Peppols nätverk helt gratis, utan begränsning på antal meddelanden eller tid.

Registrera dig och börja e-fakturera redan idag!