B2Brouter – Nya funktioner i plattformen

I december 2019 lanserades två nya funktioner som kommer att förbättra både användarvänligheten och kvalitén på B2B’s plattform. Lanseringen innebar ett nytt sätt att skapa e-faktura samt en intern chatt mellan utsändaren och mottagaren av den specifika fakturan.

Dessa nyheter har designats och släppts för att ge fler nyttiga funktioner till den som använder sig av B2B, för att även ge mer stöd till användaren under arbetet som utförs och formas på plattformen.

Färre fel vid skapande av e-faktura

I och med den senaste ändringen har ett nytt moment lagts till i och med att en faktura skapas. När man ska skapa en faktura måste man som första steg välja en specifik kund eller mottagare. Först därefter lägger man till alla andra nödvändiga fakturadetaljer som skiljer ett ärende från ett annat.

Denna ändring är alltså gjord för att förhindra att fel eller misstag uppstår, vilket är lätt hänt då det ofta är många detaljer och en hel del viktig information att hålla reda på. En bieffekt av uppdatering är dock att man inte längre kan ändra kunduppgifterna för den valda kunden om när redan påbörjat skapandet av en faktura.

invoice-electronic-receiver

Om man behöver ändra kundens uppgifter måste det därmed göras innan man börjar skapa fakturan. Denna ändring förhindrar att man oavsiktligt sänder fakturan till fel mottagare, där man istället blir påmind om att man gjort fel och därmed måste börja om och skriva i de korrekta uppgifterna helt från början.

Förbättrad kommunikation mellan utställare och mottagare

Den andra förändringen, alltså den interna kommunikationsenheten, ger möjligheten för utsändare och mottagare att kommunicera med varandra via ett direkt meddelande på plattformen.

För att komma åt denna funktion måste man först öppna den specifika fakturan, vilken man på höger sida. Med detta hjälpmedel kan man alltså utan problem, krångel eller missförstånd kommunicera med utsändaren eller mottagaren av fakturan, för att förenkla men också förbättra kommunikationen mellan de två.

Denna förändring kan vara användbar då leverantörer och kunder vill ställa frågor till varandra om en speciell faktura eller om andra viktiga detaljer, där konversationen sker privat på tu man hand i det egna systemet. Funktionen är tillgänglig för alla, oavsett vilket paket som används (även för Basic).

Den kommunikativa funktionen är för närvarande tillgänglig då båda parter, alltså både utsändare och mottagare, är anslutna till B2B Router och är delaktiga i de fakturor som sänts via plattformen.

einvoice-chat

B2Brouter arbetar konstant med att utveckla och förbättra plattformen för att kunna erbjuda en ännu bättre hantering av e-fakturering.

Anslut dig gratis direkt redan idag och skicka din första e-faktura!