Vad är skillnaden mellan EDIFACT och Peppol BIS Billing 3.0

EDIFACT står för: ”Electronic Data Interchange” och är ett textbaserat format ungefär som det som finns i CSV-filer. Genom olika segment innehåller EDIFACT-formatet olika data relaterade till fakturering. På så sätt kan din mottagares ekonomisystem automatiskt ladda data från dokumentet utan att de behöver ange något manuellt. Här kommer mottagaren oftast att ha några kravspecifikationer i förhållande till vad textformatet ska innehålla. Det är därför många specifikt använder EDIFACT-formatet (UN Standard for Electronic Data Interchange) som EDI. Med andra ord gör EDIFACT elektronisk fakturering smartare.

Men ofta kräver kunder och mottagare som använder EDIFACT olika delmängder, vilket kan resultera i många varianter och versioner. Tyvärr är det en tidskrävande process, till stor frustration för många användare. Det är här Peppol kommer in i bilden med en övergripande och smartare lösning som gäller alla användare. Peppol körs på det nya BIS Billing 3.0-formatet, som är baserat på XML-språket, med det universella UBL (Universal Business Language) som underliggande syntax.

I grund och botten är skillnaden mellan EDIFACT och Peppol BIS Billing 3.0 det dataformat i vilket dokument upprättas, enligt de två standarderna. Som illustreras nedan:

Skillnaden mellan EDIFACT och Peppol BIS Billing
Standard:EDIFACTPeppol BIS Billing
Format:Textbaserad med segmenteringXML UBL 2.1
Validering:Vanligtvis ingen valideringObligatorisk: XSD-validering (Schema) – validering av struktur SCH-validering (schematron) – validering av innehåll och affärsregler

Om vi återvänder till EDIFACT är utmaningen att formatet det bygger på ofta måste konverteras av mottagaren för att dokumentets data ska kunna laddas in i mottagarens system. Mottagaren har dock möjlighet att sätta upp ett system för att konvertera denna data, så att detta kan göras ganska automatiskt. Det är dock en dyr lösning som kräver löpande underhåll och anpassning av lösningen.

Med Peppol BIS Billing 3.0 har du däremot en specifikation som standard och som stöds av allt fler system. Dessa kan konverteras lättare, eftersom BIS Billing består av ett XML-format som utan tvekan är mer flexibelt och kompatibelt än det textbaserade EDIFACT.

Tanken med Peppol BIS Billing är att ha en enkel gemensam standard för alla länder, så att du enklare kan skicka och ta emot elektroniska dokument, utan att behöva hantera datakonvertering eller individuella specifikationskrav från olika mottagare, som t.ex. kan ses med EDIFACT (förutom eventuella speciella krav som enskilda länder kan ha när man skickar dokument via Peppol). Det är därför fler väljer Peppol-nätverket istället för det gamla VANS-tänkesättet. Det sparar både tid och säkerställer en högre kvalitet i utbytet av elektroniska dokument.

Med B2Brouter har vi gjort det enkelt för dig genom att erbjuda en plattform där du både kan skicka dokument via olika EDI-format och Peppol BIS Billing till dina kunder i Sverige eller utomlands. Vårt system hjälper dig genom att automatiskt ta reda på i vilket format din kund föredrar att få dokument.

Du kan skicka och ta emot elektroniska dokument med kunder i Sverige gratis, genom att skapa en användare på vår portal här.
Om du vill skicka och ta emot elektroniska dokument från kunder utomlands kan du uppgradera till vår Profesional-lösning här och samtidigt dra nytta av många andra tilläggsfunktioner.