Varför är e-faktura så viktigt egentligt?

Det finns många goda skäl att gå över till elektronisk fakturering. Här kommer några exempel:

För utställaren:

 • Man slipper manuell hantering med utskrifter, porto och kuvertering.
 • E-fakturan kommer fram till kunden inom några minuter.
 • En elektronisk process ger möjlighet till effektivare uppföljning/avprickning gentemot inbetalningar.
 • Om man behöver skicka en kreditnota kan det göras på ett enkelt sätt.
 • Snabbare hantering som kan skapa en positiv effekt i kundrelationen.
 • Man följer lagen (i många länder, exempelvis Sverige, Spanien, Italien och Danmark så är det lagkrav på att skicka e-faktura).
 • När man använder Peppol har man alltid ett kvitto från mottagare på att fakturan kommit fram på ett säkert sätt

För fakturamottagaren:

 • Kontroll och godkännande/attest kan automatiseras.
 • Möjlighet till automatisk matchning mot abonnemang eller ordrar.
 • Effektivare arbetsflöde som inte blir så personberoende.
 • Effektiv arkivering.
 • Mindre risk för bluff-fakturor och fakturornas strukturerade format ger möjlighet att hitta felaktigheter och avvikelser enklare

För samhället i stort:

 • E-fakturan är en del i automatiseringen av affärsprocesser som tidigare varit ineffektiva – företagen och offentliga sektorn kan alltså bli mer fokuserade på sina viktigaste uppgifter.
 • Digitalisering skapar mer konkurrenskraftiga företag och ökar produktiviteten.
 • Det blir lättare att identifiera fusk och ekonomisk brottslighet.

För jordklotet:

 • E-faktura sparar in på gifter och utsläpp från transporter och papperstillverkning.
 • Handeln mellan länder kan förenklas när alla använder samma standard

PDF-faktura? Duger det?

Nej, nästan alla av de fördelar som räknas upp ovan uppnås när fakturan utfärdas, överförs, tas emot och hanteras elektroniskt. Papperskopior av PDF-fakturor skrivs ofta ut, både hos utställaren och mottagare. Att skicka riktiga e-fakturor behöver inte vara komplicerat. Oavsett om du är fakturautställare eller fakturamottagare så kan B2BRouter användas för att realisera fördelarna.