Verplichte elektronische facturatie breidt uit in België

Het nieuwe Koninklijk Besluit over elektronische facturatie implementeert nieuwe functies aangaande de verplichte elektronische facturering in België. Dit heeft een impact op alle leveranciers aan de Belgische overheidsinstanties.

De verplichting is voorlopig enkel op federaal niveau van kracht. Toch wordt de nieuwe regeling geleidelijk toegepast. Ook wanneer leveranciers op regionaal en lokaal niveau moeten factureren.

In dit artikel ontdekt u hoe u zich voorbereidt op de nieuwe verplichte e-facturatiewet in België:

Elektronische facturatie in België

De huidige e-facturatieregelgeving in België is complex. Want ze verschilt naargelang de regio en de typologie van de te factureren overheidsinstantie. Momenteel is het gebruik van e-facturering alleen verplicht voor B2G-transacties, wanneer de ontvanger een overheidsinstantie is en alleen in bepaalde regio’s.

De Belgische regering besliste om vooruit te lopen op de Europese Richtlijn 2014/55/EU over elektronische facturatie. Het doel van die richtlijn: elektronische facturatie aanmoedigen bij EU-landen.

Sinds 2016 is, naast de verplichting op federaal niveau, het Vlaams Gewest ook begonnen met het promoten van het gebruik van elektronische facturatie. Ook al was de federale wet toen nog niet van kracht, toch heeft Vlaanderen gewerkt aan de invoering van elektronische facturatie in B2G-transacties.

Verplichte e-facturatie voor facturatie aan openbare lichamen

Momenteel heeft het Koninklijk Besluit deze elektronische facturatieregeling uitgebreid, die geleidelijk alle leveranciers van de openbare administraties zal treffen, ongeacht het bedrag van de facturen, de aard van de overheidsontvanger of het gewest. Gevolg: de federale, regionale en lokale overheden zullen vanaf de goedkeuring van de wet de ontvangst en het beheer van elektronische facturen bij alle transacties moeten aanvragen en voorbereid moeten zijn.

De implementatie van de verplichte elektronische facturatie in België gebeurt in verschillende fasen, namelijk:

Fase 1 van verplichte e-facturatie in België (1/11/2022)

Inschrijvingen boven EU-drempels

De bedrijven die betrokken zijn bij aanbestedingen boven de EU-drempels zullen 6 maanden na de publicatie van het Koninklijk Besluit elektronische facturen moeten uitreiken aan hun klanten in de overheidssector.

Fase 2 van verplichte e-facturatie in België (1/05/2023)

Offertes boven € 30.000 (excl. btw)