Nieuws over e-invoicing in 2019

In het 2019  komen er belangrijke wijzigingen op het gebied van e-facturering aan overheidsdiensten,  zowel in Europa als wereldwijd.

Sinds Denemarken in 2005 de verplichting heeft opgelegd om de overheidsdiensten vanaf dat jaar elektronisch te factureren (Bill Public Services), is het gebruik van B2G (Business to Government) in elektronische facturering exponentieel toegenomen.

In 2008, werd de elektronische facturering overgenomen door Zweden, in 2011 door Noorwegen, in 2014 door Italië en Oostenrijk, en in 2015 door Spanje. Momenteel zitten Portugal, Polen en Griekenland midden in het proces van de oprichting ervan en is dat  iets dat binnenkort zal gaan gebeuren.

De ontwikkelingen in elektronische facturering in 2019 :

Elektronische facturering in Europa

Dit jaar treedt de richtlijn 2014/55/EU van het EuropeesParlement en de Raad van 16 april 2014, betreffende de elektronische facturering bij overheidsopdrachten, officieel in werking. Deze verordening regelt alles met betrekking tot elektronische facturering. Het belangrijkste resultaat van de richtlijn is, dat alle Europese overheidsdiensten operationeel moeten zijn, om via de Europese norm, vanaf 18 april 2019  elektronische facturering te gebruiken.

Binnen deze verordening wordt verwezen naar het belang van het waarborgen van de semantische interoperabiliteit en het verbeteren van de rechtszekerheid door het gebruik van elektronische facturering.

Hierdoor kunnen de lidstaten, de aanbestedende diensten, de aanbestedende entiteiten en de economische subjecten aanzienlijke voordelen opleveren op het gebied van besparingen, milieu-effecten en vermindering van de administratieve lasten.

Het Europees Comité voor normalisatie (CEN)  is de instantie die verantwoordelijk is voor het definiëren van de Europese norm voor het semantische model voor elektronische facturering en de koppeling aan de twee internationale XML-syntaxis, UBL en UN / CEFACT. Het doel ervan is een vereenvoudiging en vermindering van de kosten bij de uitvoering van elektronische  facturering, zoals dat van toepassing is bij de meeste gebruikte syntaxis.

Het gebruik van elektronische facturering bij overheidsopdrachten is een feitelijke realiteit en er is ook een stevig voornemen om dat te ondersteunen in een B2B (Business to Business) omgeving. Italie zal het eerste land van de Europese Unie zijn om op 1 januari 2019 de elektronische facturering verplicht te stellen voor alle ondernemingen. Spanje is op een serieuze wijze bezig het naburige land te volgen met als doel het implementeren van elektronische facturering tussen bedrijven (B2B). De “Single Economic Registry” in Spanje voor elektronische facturering tussen bedrijven (FACeB2B) via AEA, zet zich daarvoor in.

Portugal en Polen zullen bijvoorbeeld dit jaar elektronische facturering in hun administratie invoeren. Maar niet alleen dat, het wordt ook steeds ondersteund in B2B-omgevingen: In Italië is het gebruik van elektronische facturering momenteel verplicht, ook in B2B, en zal het eerste land in de Europese Unie zijn om elektronische facturering verplicht te maken voor alle bedrijven vanaf 1 januari , 2019. De invoering van elektronische facturering tussen bedrijven (B2B) is een nieuwe stap voorwaarts en zal voor Europese bedrijven een enorme besparing betekenen.

Portugal en Polen zullen ook dit jaar elektronische facturering in hun administratie invoeren. Op deze manier blijft de elektronische facturering doorgaan om de interoperabiliteit en de automatisering van het proces te garanderen, altijd met garanties en veilgheid.

Elektronische factuur in Latijns-Amerika

Parallel aan de ontwikkeling in Europa, zet Latijns-Amerika ook stappen vooruit en eist elektronische facturering in sommige van zijn landen. Colombia, Argentinië en Uruguay zijn slechts enkele van de landen die in 2019 elektronische facturering zullen integreren in hun werkssystemen.

De integratie van elektronische facturering als proces binnen organisaties groeit  en wordt essentieel voor bedrijven om ervoor te zorgen dat ze deze mogelijkheid hebben. Het implementeren van nu zorgt ervoor dat een bedrijf klaar zal zijn voor de nabije toekomst. B2Brouter kan de tool zijn die bedrijven helpt te groeien door het verstrekken van de oplossing, die het meest geschikt en betaalbaar is.