Beheer van facturatie en indiening van belastingaangiften

Om de vereisten van de belastingdienst na te leven hebben zelfstandigen en kleine ondernemingen behoefte aan een efficiënt en eenvoudig beheer, zowel voor hun facturen als voor de verplichte indiening van gegevens voor belastingdoeleinden.

Probleem

Facturen opstellen en versturen

Kleine bedrijven en zelfstandigen hebben een tool nodig waarmee ze snel facturen kunnen opstellen en versturen.

Het is belangrijk dat een dergelijke tool betrouwbare en veilige verzendingsmethoden omvat, die zijn aangepast aan de behoeften van al hun klanten.

In veel gevallen moeten verschillende applicaties of programma’s worden gebruikt om alle facturen correct te kunnen indienen, aangezien klanten verschillende ontvangstbehoeften of -specificaties kunnen hebben.

Anders worden ze niet correct ingediend

Wettelijke bewaring van facturen

Overeenkomstig de geldende wetgeving dienen facturen minstens 7 jaar te worden bewaard. Tijdens die wettelijke periode moeten de facturen toegankelijk zijn zodat alle uitgereikte of ontvangen facturen kunnen worden geraadpleegd.

Minder controle over betalingen

Wanneer u tal van facturen voor verschillende klanten moet beheren, wordt het erg ingewikkeld om de betalingsstatus van alle vervallen facturen op te volgen.

Bovendien kost het invorderen van betalingen u veel tijd.

Moeilijkheden bij het indienen van belastingaangiften

Zelfstandigen en kleine ondernemingen moeten periodiek belastingaangiften indienen. Deze indiening kan complex zijn en moet overeenkomen met de informatie van de facturen die in dezelfde periode zijn uitgereikt. Dit betekent dat de gegevens van de facturen, die in de loop van het boekjaar werden uitgereikt, moeten geraadpleegd kunnen worden.

SARL MK BIO
We zijn tevreden met deze softwareoplossing, omdat ze zeer toegankelijk en eenvoudig in gebruik is. De presentatie van de facturen is snel dankzij het bestandsbeheer dat toelaat om de velden automatisch in te vullen (datum, factuurnummer, bedrag zonder btw, met btw...). We raden deze oplossing aan omdat we tot nu toe geen problemen hebben ondervonden zolang we al klant zijn.
Mme Rania Aroui
Oplossing

B2Brouter is een cloudgebaseerd facturatieplatform dat gekoppeld is aan alle soorten nationale en internationale netwerken, waarmee alle facturen en bijhorende informatie vlot kunnen worden aangemaakt, verzonden en beheerd.

Snel en intuïtief facturen aanmaken en verzenden

B2Brouter faciliteert de eenvoudige aanmaak van facturen via een formulier waar u eenvoudig de klant kan selecteren, de algemene gegevens kan toevoegen en op de factuurlijnen de producten of diensten met hun respectievelijke btw kan invullen. Het B2Brouter-factuurformulier past zich aan de gegevensvereisten van de ontvanger aan. Het verzekert dat de minimale gegevens worden ingevoerd, zodat de ontvanger de facturen niet zal weigeren.

Het helpt ook om een catalogus van producten of diensten te genereren, waarmee de factuurlijnen veel sneller kunnen worden ingevuld.

Om de factuur te verzenden, hoeft u alleen maar op de knop Verzenden te drukken. Het platform maakt verbinding met de klant en verzendt de factuur.

Opslag en toegang tot de cloud

Met B2Brouter worden de facturen veilig opgeslagen in de cloud. Zo kunnen bedrijven ruimte besparen in hun systeem. Back-ups van het systeem en een DRP (Disaster Recovery Plan) garanderen dat de facturen niet verloren zullen gaan.

Met behulp van de filtertools kunnen alle facturen vlot en snel opgezocht en geraadpleegd worden om de nodige gegevens te bekomen.

Opvolging en beheer van betalingen en online betaling

De betaling van uw facturen beheren is eenvoudig. De gebruiker hoeft alleen maar een gedeeltelijke of volledige betaling van de factuur te registreren.

Vervallen en onbetaalde facturen worden snel opgemerkt, aangezien de vervaldatum in het rood verschijnt eens die is verstreken.  U kunt dan rechtstreeks vanuit de vervallen factuur een betalingsherinnering sturen naar de klant.

Een andere functie die helpt om de betaling van facturen te versnellen en op te volgen is de online betaling. De klant kan zijn factuur na ontvangst betalen met een kredietkaart. B2Brouter markeert de factuur dan automatisch als betaald.

Opvolging van informatie en indiening van belastingaangiften

Omdat alle facturen zich op dezelfde locatie bevinden en de gegevens kunnen worden gefilterd, kunt u snel en volledig toegang krijgen tot de informatie. Vervolgens kunt u rapporten downloaden om de nodige gegevens te verkrijgen voor uw belastingaangifte.

Probeer onze pakketten uit
Kies nu voor het Basispakket en verzend meteen uw eerste elektronische facturen.

Meer gebruikssituaties

Uniforme ontvangst van facturen

Grote ondernemingen moeten de ontvangst van facturen van een groot aantal leveranciers centraliseren en dienen daarvoor verschillende kanalen ter beschikking stellen.

Réception de factures

Ontvangst via openbare netwerken

De overheidsdiensten zijn verplicht om elektronische facturen te kunnen ontvangen en verwerken om aan de wetgeving te voldoen.

Réception de factures

Facturatie- en belastingprogramma

Zelfstandigen en kleine ondernemingen hebben behoefte aan een efficiënt en eenvoudig beheer van hun facturen.

Facturation de l'administration

Ik factureer aan een overheidsdienst

Leveranciers van de overheid zijn verplicht een elektronische factuur te sturen.

Gestion de la facturation