Wat mogen we verwachten in 2020 in het Peppol-netwerk?

Tegen 2020 worden er verschillende veranderingen doorgevoerd die gevolgen hebben voor de aanbieders van het Peppol Access point, zoals B2Brouter, evenals voor het netwerk zelf.

Op 15 en 16 oktober organiseerde de Peppol-gemeenschap een conferentie in Brussel om het laatste nieuws en de nieuwste innovaties op het netwerk te presenteren. Dit zijn merknaamwijzigingen, evenals andere, meer technische aspecten. Aspecten die invloed hebben op gecertificeerde toegangspunten. Serviceproviders die de wijzigingen niet naleven, kunnen geen elektronische documenten verzenden of ontvangen.

Peppol (Pan-European Public Procurement Online)

Peppol is een elektronisch formaat waarmee de communicatie tijdens het inkoopproces tussen Europese bedrijven en de publieke sector kan worden gestandaardiseerd. Via het Peppol-netwerk kunnen Europese bedrijven elektronische documenten uitwisselen met de overheid en andere bedrijven.

Het Peppol-netwerk en het gebruikte formaat (UBL) vestigen zich meer en meer als de standaard voor elektronische communicatie op Europees niveau. Dit lijkt ook een wereldwijd fenomeen te zijn. Landen zoals Australië en Nieuw-Zeeland maken eveneens de overstap naar elektronische facturering en hebben Peppol als standaard gekozen.

Internationalisering

Zoals hierboven vermeld evolueert Peppol van een Europees netwerk naar een wereldwijde netwerkstandaard. Daarom zal de infrastructuur die nu “Peppol (Pan-European Public Procurement Online)” wordt genoemd, worden aangepast aan de slogan: Peppol: “The future is open”.

Een ander aspect dat zal veranderen is de naam van de “Peppol Access points”, dit is de naam die wordt gegeven aan bedrijven die Peppol-services aanbieden. Vanaf 2020 worden deze organisaties “Peppol Service Providers” genoemd. Bovendien moeten deze toegangspunten zowel gecertificeerd als aangepast zijn aan de nieuwe voorschriften om hun activiteit te kunnen voortzetten.

Technische innovaties

Een andere vereiste wijziging is dat Access points gegevens kunnen uitwisselen in PEPPOL Bis Billing 3.0-formaat en het AS4-communicatieprotocol kunnen gebruiken voor de uitwisseling van elektronische commerciële documenten. In het eerste semester van 2019 heeft B2Brouter het certificaat verkregen om documenten uit te wisselen via het open PEPPOL-netwerk en voldoet het aan deze technische vereisten.

B2Brouter – geautoriseerd Peppol Access Point

B2Brouter is een elektronisch factureringsplatform en een gecertificeerd Peppol-Access point. We zijn voorbereid, gecertificeerd en voldoen aan deze nieuwe technische vereisten volgens onze B2Brouter kwaliteitsnormen. Hierdoor kunnen onze gebruikers zonder problemen elektronische documenten via Peppol blijven verzenden en ontvangen.

Bovendien kunt u met B2Brouter uw elektronische factureren gratis verzenden via Peppol, zonder enige beperking in hoeveelheid documenten of tijd.

Registreer u vandaag nog en start met factureren!