Nieuws

Nieuwe functionaliteit: Elektronische facturen ontvangen met B2Brouter

Zoals u weet kunt u met behulp van B2Brouter eenvoudig en gratis elektronische facturen aanmaken en versturen naar de Europese overheidsdiensten en bedrijven. Bovendien kunt u elektronische facturen van uw leveranciers in verschillende formaten en via verschillende netwerken ontvangen. Zo...

Lees meer
Nieuws

B2Brouter: nieuwe functionaliteiten in het platform

B2Brouter lanceert twee nieuwe functies die de bruikbaarheid en kwaliteit van het platform verbeteren: een nieuwe manier om elektronische facturen aan te maken en een interne chat-functie tussen de verzender en de ontvanger van de facturen. Deze nieuwe functies zijn...

Lees meer
Nieuws

Wat mogen we verwachten in 2020 in het Peppol-netwerk?

Tegen 2020 worden er verschillende veranderingen doorgevoerd die gevolgen hebben voor de aanbieders van het Peppol Access point, zoals B2Brouter, evenals voor het netwerk zelf. Op 15 en 16 oktober organiseerde de Peppol-gemeenschap een conferentie in Brussel om het laatste...

Lees meer
Nieuws

Nieuws over e-invoicing in 2019

In het 2019  komen er belangrijke wijzigingen op het gebied van e-facturering aan overheidsdiensten,  zowel in Europa als wereldwijd. Sinds Denemarken in 2005 de verplichting heeft opgelegd om de overheidsdiensten vanaf dat jaar elektronisch te factureren (Bill Public Services), is...

Lees meer
Nieuws

De elektronische factuur is verplicht vanaf 2019 in België, tussen bedrijven en overheidsdiensten

De Belgische overheid zal de verplichte elektronische factuur voor 2019 implementeren, in overeenstemming met Richtlijn 2014/55 / EU van het Europees Parlement en de Raad, evenals vele andere landen van de Europese Unie. Dit betekent dat vanaf 2019 alle particuliere...

Lees meer