Snabbare fakturering tack vare produktkatalogen

B2Brouter fortsätter att lägga till funktioner i tjänsten! Användare kan nu börja utnyttja den nya funktionen med produktkatalog. Denna gör det möjligt att registrera alla produkter eller tjänster som företaget erbjuder och sedan enkelt lägga till det på fakturorna. Detta kommer att reducera arbetstiden vid fakturering, förutom att det säkerställer att produktinformationen på fakturaraderna blir rätt.

Vad är en produkt- och tjänstekatalog?

Vår produkt- och tjänstekatalog för fakturering är ett verktyg som gör att du kan registrera alla produkter eller tjänster som ditt företag erbjuder. Med katalogen kan du hantera din elektroniska fakturering lättare. Det är också en funktion som du kan använda som databas med detaljerad information om varje produkt eller tjänst.

Möjligheten att ange till exempel beskrivningen och pris för varje produkt eller tjänst gör att du enkelt kan lägga till alla dessa uppgifter på raderna på din elektroniska faktura. Du behöver bara välja produkt på respektive rad så fylls informationen i automatiskt.

Vilka uppgifter kan anges i katalogen?

 • Produkt-ID: För varje produkt eller tjänst anges en identitet. Ofta ett nummer
 • Namn: Benämning på produkten/tjänsten
 • Pris och enhet: Priset på produkten/tjänsten och den enhet (styck, kilo, liter, timma etc.) som man beställer i.
 • Beskrivning: Detaljerad beskrivning på produkten/tjänsten.

Genom att ange denna information för varje produkt/tjänst kan du enkelt inkludera allt detta på den elektroniska fakturans rader. Du behöver bara ange det Produkt-ID som du vill fakturera och kvantiteten. På så sätt kommer du att kunna skapa en faktura på ett snabbt och enkelt sätt. Speciellt viktigt om fakturan har många rader.

Dessutom är katalogen också en informationskälla där du kan ange detaljerade uppgifter om varje produkt eller tjänst.

Hur hanterar man katalogen i B2Brouter?

B2Brouter erbjuder en gratis version (Basic), men för att använda den här funktionen måste du ha registrerat dig för Business paketet. När du har registrerat dig för detta paket kommer du att kunna hantera din katalog genom att följa två enkla steg:

1. Skapa din katalog

I katalogen registrerar de produkter eller tjänster som erbjuds av ditt företag. För att göra det, klicka på Katalog på den övre menyn. För varje ny artikel klickar du på den gröna knappen Nytt föremål för att registrera en produkt eller tjänst:

katalog

 • Registrera uppgifterna i respektive ruta i formuläret (Standardartikelnummer=Produkt-ID, Namn, Enhet, Pris, Beskrivning).
 • Uppgifter med röd stjärna (*) måste anges.
 • Klicka på knappen Spara. Du kan också klicka på Spara och skapa en annan för att registrera ytterligare artikel.

2. Skapa elektroniska fakturarader med data från katalogen

När katalogen har skapats kan du snabbt och enkelt lägga till artiklarna på fakturan när du är på fakturans radnivå.

katalog_efaktura

 • Använd den överordnade undermenyn i den elektroniska fakturan för att komma till avsnittet Linjer.
 • I den undre delen av Rader klicka på Lägg till objekt från katalogen.

En bild med dina artiklar visas:

katalog

 • Markera den produkt eller tjänst som du vill fakturera och klicka på Lägg till så läggs den till på fakturaraden.
 • Du kan använda sökmotorn (förstoringsglaset), som du hittar på den övre delen av bilden sidan, om du har många artiklar.
 • När artikeln finns på fakturaraden behöver du bara komplettera med den kvantitet som du vill fakturera och vid behov ändra priset.

Upprepa den här processen för alla rader i fakturan för att registrera e-fakturan.

Katalogen hjälper dig att skapa elektroniska fakturor snabbt och effektivt, särskilt när du behöver fakturera ett stort antal olika artiklar. Dessutom, med denna funktion reduceras de fel som kan uppstå när alla uppgifter ska registreras manuellt för varje fakturarad.

Registrera dig och börja fakturera nu!