B2Brouter har godkänts i SFTIs processarbete med Peppol BIS Billing 3

B2Brouter har godkänts i SFTI’s process för att kvalitetssäkra produkter/tjänster som har stöd för Peppol BIS Billing 3. Det betyder att vår plattform tekniskt sett möter de krav som ställs för att skapa och sända e-faktura till den svenska offentliga sektorn. Till dags dato har endast B2Brouter och 3 andra produkter godkänts.

Sedan 1990-talet har Sverige tagit många initiativ för att stödja e-fakturering. Bildandet av SFTI är ett bevis på detta. Bakom SFTI (Single Face To Industry) står Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Kammarkollegiet, Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) och Upphandlingsmyndigheten. Målet för SFTI är att främja förutsättningarna för en elektronisk inköpsprocess, från e-upphandling till e-handel, inklusive e-fakturering inom den svenska offentliga sektorn. I detta arbete involveras inte bara offentliga förvaltningar utan även leverantörer och IT-leverantörer.

Den svenska regeringen önskar få till ökad användning av e-handel/e-fakturering inom svensk offentlig förvaltning. För att få till detta är det viktigt att alla använder en global standard (inte bara europeisk utan även övriga världen). Inom e-handel används flera typer av meddelanden som utväxlas mellan leverantörer och offentliga köpare: produkt-/prislista, order, orderbekräftelse, leveransavisering och faktura. För faktura rekommenderar SFTI det meddelande som alla offentliga köpare enligt lag ska kunna ta emot, “Peppol BIS Billing 3”, som baseras på den internationella standarden UBL (Universal Business Language). Det finns även andra gamla standardmeddelanden i formatet EDIFACT som rekommenderas av SFTI, men för nya uppsättningar rekommenderar SFTI de meddelanden som finns inom ”Peppol BIS och Svehandel”. Observera att Svefaktura inte längre rekommenderas från och med 1 april 2021.

Arbetet inom SFTI är ytterst viktigt eftersom det involverar alla parter som berörs av e-handel: myndigheter, regioner, kommuner, leverantörer och IT-leverantörer. En naturlig utveckling för SFTI har varit att ta fram stöd för att parterna ska använda standarden rätt. En del av detta är en process där leverantörer av IT-lösningar som har (eller utvecklar) stöd för Peppol BIS kan kvalitetssäkra sina lösningar. Processen benämns ”Solution Quality Assurance Processes (QAP)”. Här finns en process för att sända och en för att ta emot meddelanden.

B2Brouter är specialister på öppna standarder för e-handel. Vi är certifierad som Peppol Access Punkt och våra mer än 100.000 användare genomför transaktioner i 12 länder. Att börja e-fakturera är snabbt och enkelt. Registrera dig nu