Enviar factura electrònica a Ajuntament de Sabadell

Amb B2Brouter pots enviar factures electròniques a Ajuntament de Sabadell a través de eFACT Catalunya i generar correctament la factura electrònica en format FacturaE 3.2 amb els codis DIR3 obligatoris incorporats: Oficina Comptable, Unitat Tramitadora i Òrgan Gestor.

Enviar factura electrònica a Ajuntament de Sabadell

Consulta els codis DIR3 de Ajuntament de Sabadell per fer una factura electrònica

Ajuntament de Sabadell

Informació bàsica

  • NIF (CIF): ESP0818600I
  • Plaça de Sant Roc, 1
  • 08201 Sabadell
  • Barcelona
  • Espanya
  • Veure el mapa
Mètode de lliurament de factures
Transport: eFACT Catalunya
Tipus de document: FacturaE 3.2
Web
Unitats organitzatives Oficina comptable Òrgan gestor Unitat tramitadora
Acción Social L01081878 L01081878 LA0021871
Ajuntament de Sabadell L01081878 L01081878 L01081878
Área Central L01081878 L01081878 LA0021841
Ciclos de Vida L01081878 L01081878 LA0021843
Cohesión Territorial L01081878 L01081878 LA0021874
Comercio y Consumo L01081878 L01081878 LA0021848
Consumos L01081878 L01081878 LA0021844
Consumos y Suministros L01081878 L01081878 GE0014387
Cultura L01081878 L01081878 LA0021849
Deportes L01081878 L01081878 LA0021854
Educación L01081878 L01081878 LA0021852
Feminismo y Bienestar Animal L01081878 L01081878 LA0021850
Gabinete Alcaldia L01081878 L01081878 LA0021855
Informàtica Ajuntament de Sabadell (IAS) LA0005048 LA0005048 LA0005048
Intervención L01081878 L01081878 LA0021858
Participación Ciudadana L01081878 L01081878 LA0021863
Patrimonio L01081878 L01081878 LA0021856
Presidencia L01081878 L01081878 LA0021860
Proyección de la Ciudad y Turismo L01081878 L01081878 LA0021876
Recursos Humanos L01081878 L01081878 LA0021864
Salud L01081878 L01081878 LA0021865
Secretaria - Anuncios Oficiales L01081878 L01081878 LA0021872
Secretaria - Defensa Jurídica L01081878 L01081878 LA0021842
Seguridad Ciudadana L01081878 L01081878 LA0021867
Servicios Económicos L01081878 L01081878 LA0021868
Servicios Generales y Compras L01081878 L01081878 LA0021869
Tesoreria L01081878 L01081878 LA0021875
Trabajo y Empresa L01081878 L01081878 LA0021859
Urbanismo L01081878 L01081878 LA0021877
Vivienda L01081878 L01081878 LA0021857

Què és eFACT Catalunya?

eFACT Catalunya és el Punt General d'Entrada de factures electròniques per a les Administracions públiques catalanes. Tots els proveïdors, empreses o autònoms, han d'enviar les seves factures electròniques a través d'eFACT Catalunya per tal que siguin gestionades per la pertinent Administració Catalana.

El format admès per eFACT Catalunya és FacturaE 3.2, amb la obligatorietat d'especificar els codis DIR3.

B2Brouter està connectat amb eFACT Catalunya, de manera que les teves factures s'envien al Punt d'Entrada de forma directa i automàtica. D'aquesta manera també pots estar informat de l'estat de la teva factura mitjançant el nostre sistema de notificacions.

Què són els codis DIR3?

Els codis DIR3 són tres dades obligatòries que s'han d'especificar a les factures electròniques emeses a les Administracions públiques d'Espanya. Els 3 codis es corresponen a Òrgan Gestor, Unitat Tramitadora i Oficina Comptable.

Al directori de B2Brouter pots trobar els codis DIR3 verificats de Ajuntament de Sabadell així com els d'altres Administracions públiques.

Quan és obligatori fer una factura electrònica?

A Espanya la factura electrònica és obligatòria des de 2015 per a proveïdors de l'Administració pública (Ajuntaments, Governs Regionals, Generalitat, Serveis Sanitaris, Universitats, etc.). Les empreses o autònoms que siguin subcontractistes o contractistes de contractes públics també han d'emetre les seves factures en format electrònic a través del sistema FACeB2B.

Pel sector públic les factures s’han de generar en format Facturae i s'han d'enviar a través del punt d'entrada que correspongui.

Dóna't d'alta al nostre servei de facturació electrònica