Στείλτε ηλεκτρονικό τιμολόγιο στο Generalitat de Catalunya

Με το B2Brouter μπορείτε να στείλετε ηλεκτρονικά τιμολόγια στο Generalitat de Catalunya έως το eFACT Catalunya και να δημιουργήσετε σωστά το ηλεκτρονικό σας τιμολόγιο σε μορφή FacturaE 3.2 με τους υποχρεωτικούς κωδικούς DIR3 ενσωματωμένους: Λογιστήριο, Μονάδα Επεξεργασίας και Διαχειριστικό Φορέα.

Στείλτε ηλεκτρονικό τιμολόγιο στο Generalitat de Catalunya

Συμβουλευτείτε τους κωδικούς DIR3 του Generalitat de Catalunya για να δημιουργήσετε ένα ηλεκτρονικό τιμολόγιο

Generalitat de Catalunya

αντιγραφή url

Βασικές πληροφορίες

Μέθοδος παράδοσης τιμολογίου
Transport: eFACT Catalunya
Είδος αρχείου: FacturaE 3.2
Web
Οργανωτικές μονάδες Λογιστικό γραφείο Διοικητικό όργανο Μονάδα επεξεργασίας Προτείνοντας σώμα
COMISSIÓ JURÍDICA ASSESSORA A09006061 A09006654 A09006654
COMISSIÓ JURÍDICA ASSESSORA * COMISSIÓ JURÍDICA ASSESSORA A09018876 A09006654 A09006654
COMISSIÓ JURÍDICA ASSESSORA * DIRECCIÓ DE SERVEIS A09018876 A09006654 A09006098
Comissionat de la Presidència per al Desplegament de l'Autogovern A09018876 A09024569 A09006098
Delegació del Govern de la Generalitat a Madrid A09018876 A09020048 A09020048
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural A09018876 A09006045 A09006114
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural * DIRECCIÓ DE SERVEIS A09018876 A09037193 A09006114
DEPARTAMENT D'ACCIÓ EXTERIOR, RELACIONS INSTITUCIONALS I TRANSPARÈNCIA A09018876 A09018798 A09018883
Departament D'agricultura, Ramaderia, Pesca, I Alimentació A09018876 A09006045 A09006114
Departament d'Economia i Hisenda A09018876 A09037293 A09018849
DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ A09006061 A09002976 A09006130
Departament D'educació A09018876 A09002976 A09006130
DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ * DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ A09006061 A09002976 A09002976
DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ * INTERVENCIÓ GENERAL A09018876 A09002976 A09002976
DEPARTAMENT D'EMPRESA I CONEIXEMENT A09018876 A09018801 A09018983
Departament d'Empresa i Treball A09018876 A09037292 A09018983
Departament d'Igualtat i Feminismes A09018876 A09037372 A09037933
DEPARTAMENT D'INTERIOR A09006061 A09002979 A09006151
DEPARTAMENT D'INTERIOR * DIRECCIÓ DE SERVEIS A09018876 A09002979 A09006151
DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA A09006061 A09002972 A09006113
DEPARTAMENT DE CULTURA A09006061 A09002974 A09006115
DEPARTAMENT DE CULTURA * DIRECCIÓ DE SERVEIS A09018876 A09002974 A09006115
Departament de Drets Socials A09018876 A09037192 A09018948
DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ I RELACIONS INSTITUCIONALS A09006061 A09002977 A09006138
DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA A09006061 A09002980 A09006154
DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA * DIRECCIÓ DE SERVEIS A09018876 A09002980 A09006154
DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA A09006061 A09002971 A09006098
DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA * COMISSIÓ JURÍDICA ASSESSORA A09018876 A09002971 A09006654
DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA * DIRECCIÓ DE SERVEIS A09018876 A09002971 A09006098
Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori A09018876 A09037294 A09006159
DEPARTAMENT DE POLÍTIQUES DIGITALS I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA A09018876 A09018799 A09018910
Departament de Recerca i Universitats A09018876 A09037373 A09037941
DEPARTAMENT DE SALUT A09006061 A09002982 A09006164
DEPARTAMENT DE SALUT * DIRECCIÓ DE SERVEIS A09018876 A09002982 A09006164
DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT * DIRECCIÓ DE SERVEIS A09018876 A09002981 A09006159
DEPARTAMENTO DE LA VICEPRESIDENCIA Y DE ECONOMIA Y HACIENDA A09018876 A09018797 A09018849
DEPARTAMENTO DE LA VICEPRESIDENCIA Y DE ECONOMIA Y HACIENDA A09018876 A09018806 A09018849
DGPS -Residencia de la Gent Gran de la Conca de Barberà A09018876 A09018800 A09018800 A09018948
Direcció general de Coordinació Interdepartamental A09018876 A09018829 A09006098
Direcció General de Protecció Social A09018876 A09018800 A09018948
Direcció General de Relacions Institucionals i amb el Parlament A09018876 A09018884 A09006098
Gabinet Jurídic de la Generalitat de Catalunya A09018876 A09006023 A09006098
Institut d'Estudis de l'Autogovern (IEA) A09018876 A09019206 A09006098
INTERVENCIÓ GENERAL A09018876 A09002973 A09006114
INTERVENCIÓ GENERAL * DIRECCIÓ DE SERVEIS A09018876 A09018876 A09018849
Oficina d'Estratègia i Comunicació del President i del Govern A09018876 A09037712 A09006098
Oficina per a la Defenda dels Drets Civils i Polítics A09018876 A09024570 A09018849
Secretaria d'Acció Climàtica * DIRECCIÓ DE SERVEIS A09018876 A09006091 A09006114
SECRETARIA D'ACCIÓ EXTERIOR I DE LA UNIÓ EUROPEA A09018876 A09018895 A09018883
SECRETARIA D'ADMINISTRACIÓ I FUNCIÓ PÚBLICA A09018876 A09018918 A09018910
SECRETARIA D'ADMINISTRACIÓ I FUNCIÓ PÚBLICA * DIRECCIÓ DE SERVEIS A09018876 A09018918 A09006098
SECRETARIA D'ADMINISTRACIONS LOCALS I DE RELACIONS AMB L'ARAN A09018876 A09018925 A09018910
SECRETARIA D'ADMINISTRACIONS LOCALS I DE RELACIONS AMB L'ARAN * DIRECCIÓ DE SERVEIS A09018876 A09018925 A09006098
Secretaria d'Afers Socials i Famílies A09018876 A09018962 A09018948
Secretaria d'Agenda Rural A09018876 A09038113 A09006114
Secretaria d'Alimentació A09018876 A09038112 A09006114
SECRETARIA D'ATENCIÓ SANITÀRIA I PARTICIPACIÓ A09018876 A09018979 A09006164
SECRETARIA D'ECONOMIA A09018876 A09018850 A09018849
SECRETARIA D'EMPRESA I COMPETITIVITAT A09018876 A09019001 A09018983
SECRETARIA D'HÀBITAT URBÀ I TERRITORI A09018876 A09018927 A09018910
SECRETARIA D'HÀBITAT URBÀ I TERRITORI * DIRECCIÓ DE SERVEIS A09018876 A09018927 A09006159
Secretaria d'Habitatge i Inclusió Social A09018876 A09037783 A09018948
SECRETARIA D'HISENDA A09018876 A09018858 A09018849
Secretaria d'Igualtats A09018876 A09037934 A09037933
SECRETARIA D'INCLUSIÓ SOCIAL I DE PROMOCIÓ DE L'AUTONOMIA PERSONAL A09006061 A09006043 A09006113
Secretaria d'Infància, Adolescència i Joventut A09018876 A09025212 A09018948
SECRETARIA D'INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT A09006061 A09006089 A09006159
SECRETARIA D'INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT * DIRECCIÓ DE SERVEIS A09018876 A09006089 A09006159
SECRETARIA D'UNIVERSITATS I RECERCA A09018876 A09019025 A09018983
SECRETARIA DE COMUNICACIÓ DEL GOVERN I MITJANS DE COMUNICACIÓ A09018876 A09018830 A09006098
SECRETARIA DE COMUNICACIÓ DEL GOVERN I MITJANS DE COMUNICACIÓ * COMISSIÓ JURÍDICA ASSESSORA A09018876 A09018830 A09006654
SECRETARIA DE DIFUSIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA A09018876 A09018837 A09006098
SECRETARIA DE DIFUSIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA * COMISSIÓ JURÍDICA ASSESSORA A09018876 A09018837 A09006654
SECRETARIA DE DIFUSIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA * DIRECCIÓ DE SERVEIS A09018876 A09018837 A09018849
Secretaria de Feminismes A09018876 A09037938 A09037933
Secretaria De Igualdad, Migraciones Y Ciudadania A09018876 A09018973 A09018948
Secretaria de la Delegació del Govern a Madrid A09018876 A09020047 A09006098
Secretaria de les Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital A09018876 A09020046 A09006098
Secretaria de les Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital * COMISSIÓ JURÍDICA ASSESSORA A09018876 A09020046 A09006654
Secretaria de les Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital * DIRECCIÓ DE SERVEIS A09018876 A09020046 A09018910
SECRETARIA DE MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT A09006061 A09006091 A09006159
SECRETARIA DE MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT * DIRECCIÓ DE SERVEIS A09018876 A09006091 A09006159
SECRETARIA DE MESURES PENALS, REINSERCIÓ I ATENCIÓ A LA VÍCTIMA A09018876 A09026283 A09006154
Secretaria de Política Lingüística A09018876 A09038153 A09006115
Secretaria de Polítiques Digitals * DIRECCIÓ DE SERVEIS A09018876 A09020046 A09006159
Secretaria de Polítiques Digitals * INTERVENCIÓ GENERAL A09018876 A09020046 A09018983
SECRETARIA DE POLÍTIQUES EDUCATIVES A09006061 A09006064 A09006130
SECRETARIA DE POLÍTIQUES EDUCATIVES * DIRECCIÓ DE SERVEIS A09018876 A09006064 A09006130
SECRETARIA DE RELACIONS AMB L'ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA A09006061 A09006083 A09006154
SECRETARIA DE RELACIONS AMB L'ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA * DIRECCIÓ DE SERVEIS A09018876 A09006083 A09006154
SECRETARIA DE SALUT PÚBLICA A09006061 A09006094 A09006164
SECRETARIA DE SALUT PÚBLICA * DIRECCIÓ DE SERVEIS A09018876 A09006094 A09006164
Secretaria de Territori, Urbanisme i Agenda Urbana A09018876 A09037762 A09006159
SECRETARIA DE TRANSPARÈNCIA I GOVERN OBERT A09018876 A09018904 A09018883
Secretaria de Treball A09018876 A09037713 A09018983
Secretaria de Vivenda * DIRECCIÓ DE SERVEIS A09018876 A09037783 A09006159
SECRETARIA DEL GOVERN A09006061 A09006022 A09006098
SECRETARIA DEL GOVERN * COMISSIÓ JURÍDICA ASSESSORA A09018876 A09006022 A09006654
SECRETARIA DEL GOVERN * DIRECCIÓ DE SERVEIS A09018876 A09006022 A09006098
SECRETARIA GENERAL D'ACCIÓ EXTERIOR, RELACIONS INSTITUCIONALS I TRANSPARÈNCIA A09018876 A09018807 A09018883
SECRETARIA GENERAL D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA I ALIMENTACIÓ A09006061 A09006045 A09006114
SECRETARIA GENERAL D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA I ALIMENTACIÓ * DIRECCIÓ DE SERVEIS A09018876 A09006045 A09006114
SECRETARIA GENERAL D'EDUCACIÓ A09006061 A09006063 A09006130
SECRETARIA GENERAL D'EDUCACIÓ * DIRECCIÓ DE SERVEIS A09018876 A09006063 A09006130
SECRETARIA GENERAL D'EMPRESA I CONEIXEMENT A09018876 A09018810 A09018983
Secretaria General d'Igualtat i Feminisme A09018876 A09037932 A09037933
SECRETARIA GENERAL D'INTERIOR A09006061 A09006077 A09006151
Secretaria General D'interior A09018876 A09006077 A09006151
SECRETARIA GENERAL DE BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA A09006061 A09006036 A09006113
SECRETARIA GENERAL DE CULTURA A09006061 A09006052 A09006115
SECRETARIA GENERAL DE CULTURA * DIRECCIÓ DE SERVEIS A09018876 A09006052 A09006115
Secretaria General de Drets Socials A09018876 A09018809 A09018948
SECRETARIA GENERAL DE GOVERNACIÓ I RELACIONS INSTITUCIONALS A09006061 A09006065 A09006138
SECRETARIA GENERAL DE JUSTÍCIA A09006061 A09006082 A09006154
SECRETARIA GENERAL DE JUSTÍCIA * DIRECCIÓ DE SERVEIS A09018876 A09006082 A09006154
SECRETARIA GENERAL DE L'ESPORT I DE L'ACTIVITAT FÍSICA A09006061 A09006026 A09006098
SECRETARIA GENERAL DE L'ESPORT I DE L'ACTIVITAT FÍSICA * COMISSIÓ JURÍDICA ASSESSORA A09018876 A09006026 A09006654
SECRETARIA GENERAL DE L'ESPORT I DE L'ACTIVITAT FÍSICA * DIRECCIÓ DE SERVEIS A09018876 A09006026 A09006098
SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDÈNCIA A09006061 A09006021 A09006098
SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDÈNCIA * COMISSIÓ JURÍDICA ASSESSORA A09018876 A09006021 A09006654
SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDÈNCIA * DIRECCIÓ DE SERVEIS A09018876 A09006021 A09006098
SECRETARIA GENERAL DE POLÍTIQUES DIGITALS I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA A09018876 A09018808 A09018910
Secretaria General de Recerca i Universitats * DIRECCIÓ DE SERVEIS A09018876 A09019025 A09037941
SECRETARIA GENERAL DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT A09006061 A09006088 A09006159
SECRETARIA GENERAL DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT * DIRECCIÓ DE SERVEIS A09018876 A09006088 A09006159
Secretaria General del Consell Interuniversitari de Catalunya A09018876 A09038012 A09037941
Secretaria per al Desenvolupament de l'Autogovern A09018876 A09019207 A09006098
Secretaria per al Desenvolupament de l'Autogovern * COMISSIÓ JURÍDICA ASSESSORA A09018876 A09019207 A09006654

Τι είναι το eFACT Catalunya;

Το eFACT Catalunya είναι το Γενικό Σημείο Εισόδου για ηλεκτρονικά τιμολόγια για τις Καταλανικές Δημόσιες Διοικήσεις. Όλοι οι προμηθευτές, εταιρείες ή αυτοαπασχολούμενοι εργαζόμενοι, πρέπει να στείλουν τα ηλεκτρονικά τους τιμολόγια μέσω του eFACT Catalunya, προκειμένου να τα διαχειρίζεται η αρμόδια Καταλανική Διοίκηση.

Η μορφή που υποστηρίζεται από το eFACT Catalunya είναι FacturaE 3.2, με την υποχρέωση καθορισμού κωδικών DIR3.

Το B2Brouter είναι συνδεδεμένο στο eFACT Catalunya, οπότε τα τιμολόγιά σας θα αποστέλλονται στο Σημείο Εισόδου άμεσα και αυτόματα. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε επίσης να ενημερωθείτε για την κατάσταση του τιμολογίου σας μέσω του συστήματος ειδοποιήσεων.

Τι είναι οι κωδικοί DIR3;

Οι κωδικοί DIR3 είναι τρία υποχρεωτικά δεδομένα που πρέπει να προσδιορίζονται στα ηλεκτρονικά τιμολόγια που εκδίδονται στις δημόσιες διοικήσεις της Ισπανίας. Οι 3 κωδικοί αντιστοιχούν στο Διαχειριστικό Σώμα, στη Μονάδα Επεξεργασίας και στο Λογιστήριο.

Στον κατάλογο B2Brouter μπορείτε να βρείτε τους επαληθευμένους κωδικούς DIR3 του Generalitat de Catalunya καθώς και εκείνους άλλων δημόσιων διοικήσεων.

Άλλοι χρήστες έχουν κάνει αναζήτηση

Πότε είναι υποχρεωτικό να δημιουργείτε ηλεκτρονικό τιμολόγιο;

Στην Ισπανία, η ηλεκτρονική τιμολόγηση είναι υποχρεωτική από το 2015 για παρόχους της Δημόσιας Διοίκησης (Δημοτικά Συμβούλια, Περιφερειακές Κυβερνήσεις, Generalitat, Υπηρεσίες Υγείας, Πανεπιστήμια κ.λπ.) Οι εταιρείες ή οι ελεύθεροι επαγγελματίες που είναι υπεργολάβοι ή εργολάβοι δημοσίων συμβάσεων πρέπει επίσης να εκδίδουν τα τιμολόγιά τους σε ηλεκτρονική μορφή.

Για το δημόσιο τομέα, τα τιμολόγια πρέπει να αποστέλλονται σε μορφή Facturae και τα ηλεκτρονικά τιμολόγια πρέπει να αποστέλλονται μέσω του κατάλληλου σημείου εισόδου.

Εγγραφείτε στην ηλεκτρονική υπηρεσία χρέωσης