Στείλτε ηλεκτρονικό τιμολόγιο στο Govern de les Illes Balears

Με το B2Brouter μπορείτε να στείλετε ηλεκτρονικά τιμολόγια στο Govern de les Illes Balears έως το FACe και να δημιουργήσετε σωστά το ηλεκτρονικό σας τιμολόγιο σε μορφή FacturaE 3.2 με τους υποχρεωτικούς κωδικούς DIR3 ενσωματωμένους: Λογιστήριο, Μονάδα Επεξεργασίας και Διαχειριστικό Φορέα.

Στείλτε ηλεκτρονικό τιμολόγιο στο Govern de les Illes Balears

Συμβουλευτείτε τους κωδικούς DIR3 του Govern de les Illes Balears για να δημιουργήσετε ένα ηλεκτρονικό τιμολόγιο

Govern de les Illes Balears

αντιγραφή url

Βασικές πληροφορίες

Μέθοδος παράδοσης τιμολογίου
Transport: FACe
Είδος αρχείου: FacturaE 3.2
Οργανωτικές μονάδες Λογιστικό γραφείο Διοικητικό όργανο Μονάδα επεξεργασίας
Conselleria d’Educació i Formació Professional GE0000554 GE0000554 GE0000554
Govern de les Illes Balears GE0000183 GE0000183 GE0000183
UAC SECCIÓN PRESSUPUESTARIA 16 GE0000548 GE0000548 GE0000548
UAC SECCIÓN PRESUPUESTARIA 11 GE0000542 GE0000542 GE0000542
UAC SECCIÓN PRESUPUESTARIA 12 GE0000543 GE0000543 GE0000543
UAC SECCIÓN PRESUPUESTARIA 13 GE0000544 GE0000544 GE0000544
UAC SECCIÓN PRESUPUESTARIA 14 GE0000545 GE0000545 GE0000545
UAC SECCIÓN PRESUPUESTARIA 15 GE0000547 GE0000547 GE0000547
UAC SECCIÓN PRESUPUESTARIA 17 GE0000549 GE0000549 GE0000549
UAC SECCIÓN PRESUPUESTARIA 18 GE0000550 GE0000550 GE0000550
UAC SECCIÓN PRESUPUESTARIA 19 GE0000551 GE0000551 GE0000551
UAC SECCIÓN PRESUPUESTARIA 73 GE0000552 GE0000552 GE0000552
UAC SECCIÓN PRESUPUESTARIA 76 GE0000771 GE0000771 GE0000771
UAC SECCIÓN PRESUPUESTARIA 78 GE0000553 GE0000553 GE0000553
UGE SECCIÓN PRESUPEUSTARIA 16 GE0000189 GE0000189 GE0000189
UGE SECCIÓN PRESUPUESTARIA 04 GE0000541 GE0000541 GE0000541
UGE SECCIÓN PRESUPUESTARIA 11 GE0000181 GE0000181 GE0000181
UGE SECCIÓN PRESUPUESTARIA 12 GE0000184 GE0000184 GE0000184
UGE SECCIÓN PRESUPUESTARIA 14 GE0000186 GE0000186 GE0000186
UGE SECCIÓN PRESUPUESTARIA 15 GE0000188 GE0000188 GE0000188
UGE SECCIÓN PRESUPUESTARIA 17 GE0000187 GE0000187 GE0000187
UGE SECCIÓN PRESUPUESTARIA 18 GE0000185 GE0000185 GE0000185
UGE SECCIÓN PRESUPUESTARIA 19 GE0000182 GE0000182 GE0000182
UGE SECCIÓN PRESUPUESTARIA 21 GE0018019 GE0018019 GE0018019
UGE SECCIÓN PRESUPUESTARIA 25 GE0010903 GE0010903 GE0010903
UGE SECCIÓN PRESUPUESTARIA 73 GE0000250 GE0000250 GE0000250
UGE SECCIÓN PRESUPUESTARIA 76 GE0000253 GE0000253 GE0000253
UGE SECCIÓN PRESUPUESTARIA 78 GE0000254 GE0000254 GE0000254

Τι είναι το FACe;

Το FACe είναι το Γενικό Σημείο Εισόδου ηλεκτρονικών τιμολογίων της Γενικής Διοίκησης του Ισπανικού Κράτους. Είναι ένα σημείο εισόδου για αυτά τα έγγραφα και ισχύει για όλες τις αυτόνομες κοινότητες.

Η μορφή που υποστηρίζεται από το FACe είναι το Facturae, με την υποχρέωση καθορισμού των κωδικών DIR3.

Το B2Brouter είναι συνδεδεμένο με το FACe, οπότε τα τιμολόγιά σας θα αποστέλλονται στο σημείο εισόδου απευθείας και αυτόματα. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε επίσης να ενημερωθείτε για την κατάσταση του τιμολογίου σας μέσω του συστήματος ειδοποιήσεων.

Τι είναι οι κωδικοί DIR3;

Οι κωδικοί DIR3 είναι τρία υποχρεωτικά δεδομένα που πρέπει να προσδιορίζονται στα ηλεκτρονικά τιμολόγια που εκδίδονται στις δημόσιες διοικήσεις της Ισπανίας. Οι 3 κωδικοί αντιστοιχούν στο Διαχειριστικό Σώμα, στη Μονάδα Επεξεργασίας και στο Λογιστήριο.

Στον κατάλογο B2Brouter μπορείτε να βρείτε τους επαληθευμένους κωδικούς DIR3 του Govern de les Illes Balears καθώς και εκείνους άλλων δημόσιων διοικήσεων.

Άλλοι χρήστες έχουν κάνει αναζήτηση

Πότε είναι υποχρεωτικό να δημιουργείτε ηλεκτρονικό τιμολόγιο;

Στην Ισπανία, η ηλεκτρονική τιμολόγηση είναι υποχρεωτική από το 2015 για παρόχους της Δημόσιας Διοίκησης (Δημοτικά Συμβούλια, Περιφερειακές Κυβερνήσεις, Generalitat, Υπηρεσίες Υγείας, Πανεπιστήμια κ.λπ.) Οι εταιρείες ή οι ελεύθεροι επαγγελματίες που είναι υπεργολάβοι ή εργολάβοι δημοσίων συμβάσεων πρέπει επίσης να εκδίδουν τα τιμολόγιά τους σε ηλεκτρονική μορφή.

Για το δημόσιο τομέα, τα τιμολόγια πρέπει να αποστέλλονται σε μορφή Facturae και τα ηλεκτρονικά τιμολόγια πρέπει να αποστέλλονται μέσω του κατάλληλου σημείου εισόδου.

Εγγραφείτε στην ηλεκτρονική υπηρεσία χρέωσης