Στείλτε ηλεκτρονικό τιμολόγιο στο Ayuntamiento de San Fernando de Henares

Με το B2Brouter μπορείτε να στείλετε ηλεκτρονικά τιμολόγια στο Ayuntamiento de San Fernando de Henares έως το FACe και να δημιουργήσετε σωστά το ηλεκτρονικό σας τιμολόγιο σε μορφή FacturaE 3.2 με τους υποχρεωτικούς κωδικούς DIR3 ενσωματωμένους: Λογιστήριο, Μονάδα Επεξεργασίας και Διαχειριστικό Φορέα.

Στείλτε ηλεκτρονικό τιμολόγιο στο Ayuntamiento de San Fernando de Henares

Συμβουλευτείτε τους κωδικούς DIR3 του Ayuntamiento de San Fernando de Henares για να δημιουργήσετε ένα ηλεκτρονικό τιμολόγιο

Ayuntamiento de San Fernando de Henares

αντιγραφή url

Βασικές πληροφορίες

Μέθοδος παράδοσης τιμολογίου
Transport: FACe
Είδος αρχείου: FacturaE 3.2
Οργανωτικές μονάδες Λογιστικό γραφείο Διοικητικό όργανο Μονάδα επεξεργασίας
ALCALDIA-PRESIDENCIA LA0001893 LA0001898 LA0001898
COMERCIO LA0001893 LA0001899 LA0001899
COMERCIO * COMPRAS Y CONTRATACION LA0001893 LA0001899 LA0004368
COMERCIO * INDUSTRIA LA0001893 LA0001899 LA0001930
COMERCIO * INFRAESTRUCTURAS OBRAS Y SERVICIOS LA0001893 LA0001899 LA0001931
COMPRAS Y CONTRATACION LA0001893 LA0001898 LA0004368
COMUNICACIÓN SOCIAL LA0001893 LA0001907 LA0001907
COMUNICACIÓN SOCIAL * COMPRAS Y CONTRATACION LA0001893 LA0001907 LA0004368
COMUNICACIÓN SOCIAL * INDUSTRIA LA0001893 LA0001907 LA0001930
COMUNICACIÓN SOCIAL * INFRAESTRUCTURAS OBRAS Y SERVICIOS LA0001893 LA0001907 LA0001931
CONSUMO LA0001893 LA0001906 LA0001906
CONSUMO * COMPRAS Y CONTRATACION LA0001893 LA0001906 LA0004368
CONSUMO * INDUSTRIA LA0001893 LA0001906 LA0001930
CONSUMO * INFRAESTRUCTURAS OBRAS Y SERVICIOS LA0001893 LA0001906 LA0001931
COOPERACIÓN AL DASARROLLO LA0001893 LA0001903 LA0001903
COOPERACIÓN AL DASARROLLO * COMPRAS Y CONTRATACION LA0001893 LA0001903 LA0004368
COOPERACIÓN AL DASARROLLO * INDUSTRIA LA0001893 LA0001903 LA0001930
COOPERACIÓN AL DASARROLLO * INFRAESTRUCTURAS OBRAS Y SERVICIOS LA0001893 LA0001903 LA0001931
CULTURA LA0001893 LA0001905 LA0001905
CULTURA * COMPRAS Y CONTRATACION LA0001893 LA0001905 LA0004368
CULTURA * INDUSTRIA LA0001893 LA0001905 LA0001930
CULTURA * INFRAESTRUCTURAS OBRAS Y SERVICIOS LA0001893 LA0001905 LA0001931
DEPORTES LA0001893 LA0001913 LA0001913
DEPORTES * COMPRAS Y CONTRATACION LA0001893 LA0001913 LA0004368
DEPORTES * INDUSTRIA LA0001893 LA0001913 LA0001930
DEPORTES * INFRAESTRUCTURAS OBRAS Y SERVICIOS LA0001893 LA0001913 LA0001931
ECONÓMICO-PRESUPUESTARIA LA0001893 LA0001937 LA0001930
ECONÓMICO-PRESUPUESTARIA * COMPRAS Y CONTRATACION LA0001893 LA0001937 LA0004368
ECONÓMICO-PRESUPUESTARIA * INFRAESTRUCTURAS OBRAS Y SERVICIOS LA0001893 LA0001937 LA0001931
EDUCACIÓN LA0001893 LA0001914 LA0001914
EDUCACIÓN * COMPRAS Y CONTRATACION LA0001893 LA0001914 LA0004368
EDUCACIÓN * INDUSTRIA LA0001893 LA0001914 LA0001930
EDUCACIÓN * INFRAESTRUCTURAS OBRAS Y SERVICIOS LA0001893 LA0001914 LA0001931
EMPLEO LA0001893 LA0001915 LA0001915
EMPLEO * COMPRAS Y CONTRATACION LA0001893 LA0001915 LA0004368
EMPLEO * INDUSTRIA LA0001893 LA0001915 LA0001930
EMPLEO * INFRAESTRUCTURAS OBRAS Y SERVICIOS LA0001893 LA0001915 LA0001931
FESTEJOS LA0001893 LA0015919 LA0015919
FINANCIERO-TRIBUTARIA LA0001893 LA0001942 LA0001942
FINANCIERO-TRIBUTARIA * COMPRAS Y CONTRATACION LA0001893 LA0001942 LA0004368
FINANCIERO-TRIBUTARIA * INDUSTRIA LA0001893 LA0001942 LA0001930
FINANCIERO-TRIBUTARIA * INFRAESTRUCTURAS OBRAS Y SERVICIOS LA0001893 LA0001942 LA0001931
INDUSTRIA LA0001893 LA0001898 LA0001930
INDUSTRIA * COMPRAS Y CONTRATACION LA0001893 LA0001930 LA0004368
INDUSTRIA * INDUSTRIA LA0001893 LA0001930 LA0001930
INDUSTRIA * INFRAESTRUCTURAS OBRAS Y SERVICIOS LA0001893 LA0001930 LA0001931
INFANCIA LA0001893 LA0001918 LA0001930
INFANCIA * COMPRAS Y CONTRATACION LA0001893 LA0001918 LA0004368
INFANCIA * INFANCIA LA0001893 LA0001918 LA0001918
INFANCIA * INFRAESTRUCTURAS OBRAS Y SERVICIOS LA0001893 LA0001918 LA0001931
INFRAESTRUCTURAS OBRAS Y SERVICIOS LA0001893 LA0001898 LA0001931
INFRAESTRUCTURAS OBRAS Y SERVICIOS * COMPRAS Y CONTRATACION LA0001893 LA0001931 LA0004368
INFRAESTRUCTURAS OBRAS Y SERVICIOS * INDUSTRIA LA0001893 LA0001931 LA0001930
INFRAESTRUCTURAS OBRAS Y SERVICIOS * INFRAESTRUCTURAS OBRAS Y SERVICIOS LA0001893 LA0001931 LA0001931
JUVENTUD LA0001893 LA0001932 LA0001930
JUVENTUD * COMPRAS Y CONTRATACION LA0001893 LA0001932 LA0004368
JUVENTUD * INFRAESTRUCTURAS OBRAS Y SERVICIOS LA0001893 LA0001932 LA0001931
JUVENTUD * JUVENTUD LA0001893 LA0001932 LA0001932
MEDIO AMBIENTE LA0001893 LA0001933 LA0001930
MEDIO AMBIENTE * COMPRAS Y CONTRATACION LA0001893 LA0001933 LA0004368
MEDIO AMBIENTE * INFRAESTRUCTURAS OBRAS Y SERVICIOS LA0001893 LA0001933 LA0001931
MEDIO AMBIENTE * MEDIO AMBIENTE LA0001893 LA0001933 LA0001933
MUJER LA0001893 LA0001934 LA0001930
MUJER * COMPRAS Y CONTRATACION LA0001893 LA0001934 LA0004368
MUJER * INFRAESTRUCTURAS OBRAS Y SERVICIOS LA0001893 LA0001934 LA0001931
MUJER * MUJER LA0001893 LA0001934 LA0001934
NUEVAS TECNOLOGIAS LA0001893 LA0001941 LA0001930
NUEVAS TECNOLOGIAS * COMPRAS Y CONTRATACION LA0001893 LA0001941 LA0004368
NUEVAS TECNOLOGIAS * INFRAESTRUCTURAS OBRAS Y SERVICIOS LA0001893 LA0001941 LA0001931
NUEVAS TECNOLOGIAS * NUEVAS TECNOLOGIAS LA0001893 LA0001941 LA0001941
ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS LA0001893 LA0001936 LA0001930
ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS * COMPRAS Y CONTRATACION LA0001893 LA0001936 LA0004368
ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS * INFRAESTRUCTURAS OBRAS Y SERVICIOS LA0001893 LA0001936 LA0001931
ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS * ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS LA0001893 LA0001936 LA0001936
PARTICIPACIÓN CIUDADANA LA0001893 LA0001935 LA0001930
PARTICIPACIÓN CIUDADANA * COMPRAS Y CONTRATACION LA0001893 LA0001935 LA0004368
PARTICIPACIÓN CIUDADANA * INFRAESTRUCTURAS OBRAS Y SERVICIOS LA0001893 LA0001935 LA0001931
PARTICIPACIÓN CIUDADANA * PARTICIPACIÓN CIUDADANA LA0001893 LA0001935 LA0001935
PATRIMONIO-INVENTARIO LA0001893 LA0015920 LA0015920
PRESUPUESTARIA LA0001893 LA0001937 LA0004369
SANIDAD LA0001893 LA0001938 LA0001930
SANIDAD * COMPRAS Y CONTRATACION LA0001893 LA0001938 LA0004368
SANIDAD * INFRAESTRUCTURAS OBRAS Y SERVICIOS LA0001893 LA0001938 LA0001931
SANIDAD * SANIDAD LA0001893 LA0001938 LA0001938
SECRETARIA LA0001893 LA0001895 LA0001930
SECRETARIA * COMPRAS Y CONTRATACION LA0001893 LA0001895 LA0004368
SECRETARIA * INFRAESTRUCTURAS OBRAS Y SERVICIOS LA0001893 LA0001895 LA0001931
SECRETARIA * SECRETARIA LA0001893 LA0001895 LA0001895
SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL LA0001893 LA0001940 LA0001930
SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL * COMPRAS Y CONTRATACION LA0001893 LA0001940 LA0004368
SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL * INFRAESTRUCTURAS OBRAS Y SERVICIOS LA0001893 LA0001940 LA0001931
SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL * SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL LA0001893 LA0001940 LA0001940
SERVICIOS SOCIALES LA0001893 LA0001939 LA0001930
SERVICIOS SOCIALES * COMPRAS Y CONTRATACION LA0001893 LA0001939 LA0004368
SERVICIOS SOCIALES * INFRAESTRUCTURAS OBRAS Y SERVICIOS LA0001893 LA0001939 LA0001931
SERVICIOS SOCIALES * SERVICIOS SOCIALES LA0001893 LA0001939 LA0001939
TURISMO LA0001893 LA0015648 LA0015648
URBANISMO LA0001893 LA0001943 LA0001930
URBANISMO * COMPRAS Y CONTRATACION LA0001893 LA0001943 LA0004368
URBANISMO * INFRAESTRUCTURAS OBRAS Y SERVICIOS LA0001893 LA0001943 LA0001931
URBANISMO * URBANISMO LA0001893 LA0001943 LA0001943

Τι είναι το FACe;

Το FACe είναι το Γενικό Σημείο Εισόδου ηλεκτρονικών τιμολογίων της Γενικής Διοίκησης του Ισπανικού Κράτους. Είναι ένα σημείο εισόδου για αυτά τα έγγραφα και ισχύει για όλες τις αυτόνομες κοινότητες.

Η μορφή που υποστηρίζεται από το FACe είναι το Facturae, με την υποχρέωση καθορισμού των κωδικών DIR3.

Το B2Brouter είναι συνδεδεμένο με το FACe, οπότε τα τιμολόγιά σας θα αποστέλλονται στο σημείο εισόδου απευθείας και αυτόματα. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε επίσης να ενημερωθείτε για την κατάσταση του τιμολογίου σας μέσω του συστήματος ειδοποιήσεων.

Τι είναι οι κωδικοί DIR3;

Οι κωδικοί DIR3 είναι τρία υποχρεωτικά δεδομένα που πρέπει να προσδιορίζονται στα ηλεκτρονικά τιμολόγια που εκδίδονται στις δημόσιες διοικήσεις της Ισπανίας. Οι 3 κωδικοί αντιστοιχούν στο Διαχειριστικό Σώμα, στη Μονάδα Επεξεργασίας και στο Λογιστήριο.

Στον κατάλογο B2Brouter μπορείτε να βρείτε τους επαληθευμένους κωδικούς DIR3 του Ayuntamiento de San Fernando de Henares καθώς και εκείνους άλλων δημόσιων διοικήσεων.

Άλλοι χρήστες έχουν κάνει αναζήτηση

Πότε είναι υποχρεωτικό να δημιουργείτε ηλεκτρονικό τιμολόγιο;

Στην Ισπανία, η ηλεκτρονική τιμολόγηση είναι υποχρεωτική από το 2015 για παρόχους της Δημόσιας Διοίκησης (Δημοτικά Συμβούλια, Περιφερειακές Κυβερνήσεις, Generalitat, Υπηρεσίες Υγείας, Πανεπιστήμια κ.λπ.) Οι εταιρείες ή οι ελεύθεροι επαγγελματίες που είναι υπεργολάβοι ή εργολάβοι δημοσίων συμβάσεων πρέπει επίσης να εκδίδουν τα τιμολόγιά τους σε ηλεκτρονική μορφή.

Για το δημόσιο τομέα, τα τιμολόγια πρέπει να αποστέλλονται σε μορφή Facturae και τα ηλεκτρονικά τιμολόγια πρέπει να αποστέλλονται μέσω του κατάλληλου σημείου εισόδου.

Εγγραφείτε στην ηλεκτρονική υπηρεσία χρέωσης