Στείλτε ηλεκτρονικό τιμολόγιο στο Ayuntamiento de Jerez

Με το B2Brouter μπορείτε να στείλετε ηλεκτρονικά τιμολόγια στο Ayuntamiento de Jerez έως το FACe και να δημιουργήσετε σωστά το ηλεκτρονικό σας τιμολόγιο σε μορφή FacturaE 3.2 με τους υποχρεωτικούς κωδικούς DIR3 ενσωματωμένους: Λογιστήριο, Μονάδα Επεξεργασίας και Διαχειριστικό Φορέα.

Στείλτε ηλεκτρονικό τιμολόγιο στο Ayuntamiento de Jerez

Συμβουλευτείτε τους κωδικούς DIR3 του Ayuntamiento de Jerez για να δημιουργήσετε ένα ηλεκτρονικό τιμολόγιο

Ayuntamiento de Jerez

αντιγραφή url

Βασικές πληροφορίες

Μέθοδος παράδοσης τιμολογίου
Transport: FACe
Είδος αρχείου: FacturaE 3.2
Web
Οργανωτικές μονάδες Λογιστικό γραφείο Διοικητικό όργανο Μονάδα επεξεργασίας
Asesoramiento Juridico LA0001850 L01110201 LA0010361
Ayuntamiento (JGL) LA0001850 L01110201 LA0001835
Ayuntamiento (JGL) * Distrito Noreste LA0001850 L01110201 LA0010367
Ayuntamiento de Jerez LA0001850 L01110201 LA0001829
BIENESTAR SOCIAL LA0001850 L01110201 LA0001845
Comunicacion LA0001850 L01110201 LA0010358
Delegación de Comercio y Consumo LA0001850 L01110201 LA0018636
Delegación de Fiestas LA0001850 L01110201 LA0018635
Delegación de Vivienda LA0001850 L01110201 LA0018637
DEPORTES LA0001850 L01110201 LA0001833
Distrito Centro LA0001850 L01110201 LA0010363
Distrito Este LA0001850 L01110201 LA0010366
Distrito Noreste LA0001850 L01110201 LA0010364
Distrito Norte LA0001850 L01110201 LA0010368
Distrito Sur LA0001850 L01110201 LA0010365
DISTRITOS LA0001850 L01110201 LA0001844
ECONOMIA LA0001850 L01110201 LA0001846
EDUCACION LA0001850 L01110201 LA0001842
Emprendedores LA0001850 L01110201 LA0010353
Estrategia de Desarrollo Sostenible Urbano LA0001850 L01110201 LA0010369
Fomento y Desarrollo Economico LA0001850 L01110201 LA0010354
Formacion LA0001850 L01110201 LA0010355
FUNDACIÓN MUNICIPAL DE FORMACIÓN Y EMPLEO LA0001826 LA0001826 LA0001826
IGUALDAD Y SALUD LA0001850 L01110201 LA0001832
IMPULSO ECONOMICO LA0001850 L01110201 LA0001820
Informacion y Proyectos LA0001850 L01110201 LA0010356
INFRAESTRUCTURAS LA0001850 L01110201 LA0001834
Intervención General LA0001850 L01110201 LA0012624
JUVENTUD LA0001850 L01110201 LA0001847
MEDIO AMBIENTE LA0001850 L01110201 LA0001836
MEDIO RURAL LA0001850 L01110201 LA0001831
MOVILIDAD LA0001850 L01110201 LA0001849
PARTICIPACIÓN CIUDADANA LA0001850 L01110201 LA0001838
Patrimonio LA0001850 L01110201 LA0010352
PERSONAL LA0001850 L01110201 LA0001830
Promocion Externa LA0001850 L01110201 LA0010357
Secretaria General LA0001850 L01110201 LA0010359
Secretaria Intervencion Elas LA0001850 L01110201 LA0010360
SEGURIDAD LA0001850 L01110201 LA0001848
SERVICIOS CENTRALES LA0001850 L01110201 LA0001828
TURISMO LA0001850 L01110201 LA0001819
URBANISMO LA0001850 L01110201 LA0001837
Zoobotanico LA0001850 L01110201 LA0010362

Τι είναι το FACe;

Το FACe είναι το Γενικό Σημείο Εισόδου ηλεκτρονικών τιμολογίων της Γενικής Διοίκησης του Ισπανικού Κράτους. Είναι ένα σημείο εισόδου για αυτά τα έγγραφα και ισχύει για όλες τις αυτόνομες κοινότητες.

Η μορφή που υποστηρίζεται από το FACe είναι το Facturae, με την υποχρέωση καθορισμού των κωδικών DIR3.

Το B2Brouter είναι συνδεδεμένο με το FACe, οπότε τα τιμολόγιά σας θα αποστέλλονται στο σημείο εισόδου απευθείας και αυτόματα. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε επίσης να ενημερωθείτε για την κατάσταση του τιμολογίου σας μέσω του συστήματος ειδοποιήσεων.

Τι είναι οι κωδικοί DIR3;

Οι κωδικοί DIR3 είναι τρία υποχρεωτικά δεδομένα που πρέπει να προσδιορίζονται στα ηλεκτρονικά τιμολόγια που εκδίδονται στις δημόσιες διοικήσεις της Ισπανίας. Οι 3 κωδικοί αντιστοιχούν στο Διαχειριστικό Σώμα, στη Μονάδα Επεξεργασίας και στο Λογιστήριο.

Στον κατάλογο B2Brouter μπορείτε να βρείτε τους επαληθευμένους κωδικούς DIR3 του Ayuntamiento de Jerez καθώς και εκείνους άλλων δημόσιων διοικήσεων.

Πότε είναι υποχρεωτικό να δημιουργείτε ηλεκτρονικό τιμολόγιο;

Στην Ισπανία, η ηλεκτρονική τιμολόγηση είναι υποχρεωτική από το 2015 για παρόχους της Δημόσιας Διοίκησης (Δημοτικά Συμβούλια, Περιφερειακές Κυβερνήσεις, Generalitat, Υπηρεσίες Υγείας, Πανεπιστήμια κ.λπ.) Οι εταιρείες ή οι ελεύθεροι επαγγελματίες που είναι υπεργολάβοι ή εργολάβοι δημοσίων συμβάσεων πρέπει επίσης να εκδίδουν τα τιμολόγιά τους σε ηλεκτρονική μορφή.

Για το δημόσιο τομέα, τα τιμολόγια πρέπει να αποστέλλονται σε μορφή Facturae και τα ηλεκτρονικά τιμολόγια πρέπει να αποστέλλονται μέσω του κατάλληλου σημείου εισόδου.

Εγγραφείτε στην ηλεκτρονική υπηρεσία χρέωσης