Send electronic invoice to Universidad de Valencia

With B2Brouter you will be able to send electronic invoices to Universidad de Valencia through FACe and correctly generate your electronic invoice in FacturaE 3.2 format with the mandatory DIR3 codes incorporated: Accounting Office, Processing Unit and Management Body.

Send electronic invoice to Universidad de Valencia

Consult the DIR3 codes of Universidad de Valencia to make an electronic invoice

Universidad de Valencia

Basic information

  • NIF (CIF): ESQ4618001D
  • Av. de Blasco Ibáñez, 13
  • 46010 València
  • Valencia
  • Spain
  • See the map
Invoice delivery method
Transport: FACe
Document type: FacturaE 3.2
Organisational units Accounting office Management body Processing unit
Administración de la Parcela Serpis U01800001 U01800001 U01800267
ARXIU HISTÒRIC U01800001 U01800001 U01800010
ARXIU INTERMEDI U01800001 U01800001 U01800035
BIBLIOTECA D'EDUCACIÓ 'MARÍA MOLINER U01800001 U01800001 U01800041
BIBLIOTECA D'HUMANITATS 'JOAN REGLÁ' U01800001 U01800001 U01800043
BIBLIOTECA DE CIÈNCIES 'EDUARD BOSCÀ U01800001 U01800001 U01800037
BIBLIOTECA DE CIÈNCIES DE LA SALUT 'PELEGRÍ CASANOVA' U01800001 U01800001 U01800036
BIBLIOTECA DE CIÈNCIES SOCIALS 'GREGORI MAIANS U01800001 U01800001 U01800038
BIBLIOTECA DE DIPOSIT U01800001 U01800001 U01800039
BIBLIOTECA DE PSICOLOGIA I ESPORT 'JOAN LLUÍS VIVES' U01800001 U01800001 U01800040
BIBLIOTECA DEL JARDÍ BOTÀNIC 'JOSÉ PIZCUETA' U01800001 U01800001 U01800042
BIBLIOTECA HISTÒRICA U01800001 U01800001 U01800044
BIBLIOTECA HISTORICOMÈDICA 'VICENT PESET LLORCA' U01800001 U01800001 U01800045
CENTRE D'INVESTIGACIÓ SOBRE LA DESERTIFICACIÓ U01800001 U01800001 U01800047
CENTRE DE FORMACIÓ I QUALITAT 'MANUEL SANCHIS GUARNER' U01800001 U01800001 U01800046
CENTRE INTERNACIONAL DE GANDIA U01800001 U01800001 U01800048
COL.LEGI MAJOR RECTOR PESET U01800001 U01800001 U01800049
CONSELL SOCIAL U01800001 U01800001 U01800004
DELEGACIÓ D'ESTUDIANTS U01800001 U01800001 U01800005
DEPARTAMENT BIOLOGIA CEL·LULAR, BIOLOGIA FUNCIONAL I ANTROPOLOGIA FÍSICA U01800001 U01800001 U01800223
DEPARTAMENT D'ANÀLISI ECONÒMICA U01800001 U01800001 U01800051
DEPARTAMENT D'ANÀLISI MATEMÀTICA U01800001 U01800001 U01800052
DEPARTAMENT D'ANATOMIA I EMBRIOLOGIA HUMANA U01800001 U01800001 U01800053
DEPARTAMENT D'ASTRONOMIA I ASTROFÍSICA U01800001 U01800001 U01800054
DEPARTAMENT D'ECONOMIA APLICADA U01800001 U01800001 U01800130
DEPARTAMENT D'ECONOMIA FINANCERA I ACTUARIAL U01800001 U01800001 U01800131
DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ COMPARADA I HISTÒRIA DE L'EDUCACIÓ U01800001 U01800001 U01800132
DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTIVA U01800001 U01800001 U01800133
DEPARTAMENT D'ENGINYERIA ELECTRÒNICA U01800001 U01800001 U01800134
DEPARTAMENT D'ENGINYERIA QUÍMICA U01800001 U01800001 U01800135
DEPARTAMENT D'ESTADÍSTICA I INVESTIGACIÓ OPERATIVA U01800001 U01800001 U01800136
DEPARTAMENT D'ESTOMATOLOGIA U01800001 U01800001 U01800137
DEPARTAMENT D'ESTRUCTURA ECONÒMICA (ECONOMIA APLICADA II) U01800001 U01800001 U01800138
DEPARTAMENT D'INFERMERIA U01800001 U01800001 U01800139
DEPARTAMENT D'INFORMÀTICA U01800001 U01800001 U01800140
DEPARTAMENT D'ÒPTICA I OPTOMETRIA I CIÈNCIES DE LA VISIÓ U01800001 U01800001 U01800141
DEPARTAMENT DE BIOLOGIA VEGETAL U01800001 U01800001 U01800057
DEPARTAMENT DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR U01800001 U01800001 U01800058
DEPARTAMENT DE BOTÀNICA I GEOLOGIA U01800001 U01800001 U01800222
DEPARTAMENT DE CIRURGIA U01800001 U01800001 U01800060
DEPARTAMENT DE COMERCIALITZACIÓ I INVESTIGACIÓ DE MERCATS U01800001 U01800001 U01800061
DEPARTAMENT DE COMPTABILITAT U01800001 U01800001 U01800062
DEPARTAMENT DE DIDÀCTICA DE L'EXPRESSIÓ MUSICAL, PLÀSTICA I CORPORAL U01800001 U01800001 U01800066
DEPARTAMENT DE DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA U01800001 U01800001 U01800063
DEPARTAMENT DE DIDÀCTICA DE LA MATEMÀTICA U01800001 U01800001 U01800064
DEPARTAMENT DE DIDÀCTICA DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS I SOCIALS U01800001 U01800001 U01800065
DEPARTAMENT DE DIDÀCTICA I ORGANITZACIÓ ESCOLAR U01800001 U01800001 U01800067
DEPARTAMENT DE DIRECCIÓ D'EMPRESES 'JUAN JOSE RENAU PIQUERAS' U01800001 U01800001 U01800068
DEPARTAMENT DE DRET ADMINISTRATIU I DRET PROCESSAL U01800001 U01800001 U01800069
DEPARTAMENT DE DRET CIVIL U01800001 U01800001 U01800070
DEPARTAMENT DE DRET CONSTITUCIONAL, CIÈNCIA POLÍTICA I DE L'ADMINISTRACIÓ U01800001 U01800001 U01800071
DEPARTAMENT DE DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL U01800001 U01800001 U01800072
DEPARTAMENT DE DRET FINANCER I HISTÒRIA DEL DRET U01800001 U01800001 U01800073
DEPARTAMENT DE DRET INTERNACIONAL 'ADOLFO MIAJA DE LA MUELA' U01800001 U01800001 U01800074
DEPARTAMENT DE DRET MERCANTIL 'MANUEL BROSETA PONT' U01800001 U01800001 U01800075
DEPARTAMENT DE DRET PENAL U01800001 U01800001 U01800076
DEPARTAMENT DE DRET ROMÀ I DRET ECLESIÀSTIC DE L'ESTAT U01800001 U01800001 U01800077
DEPARTAMENT DE FARMACOLOGIA U01800001 U01800001 U01800079
DEPARTAMENT DE FILOLOGIA ANGLESA I ALEMANYA U01800001 U01800001 U01800080
DEPARTAMENT DE FILOLOGIA CATALANA U01800001 U01800001 U01800081
DEPARTAMENT DE FILOLOGIA CLÀSSICA U01800001 U01800001 U01800082
DEPARTAMENT DE FILOLOGIA ESPANYOLA U01800001 U01800001 U01800083
DEPARTAMENT DE FILOLOGIA FRANCESA I ITALIANA U01800001 U01800001 U01800084
DEPARTAMENT DE FINANCES EMPRESARIALS U01800001 U01800001 U01800087
DEPARTAMENT DE FÍSICA APLICADA I ELECTROMAGNETISME U01800001 U01800001 U01800088
DEPARTAMENT DE FÍSICA ATÒMICA, MOLECULAR I NUCLEAR U01800001 U01800001 U01800089
DEPARTAMENT DE FÍSICA DE LA TERRA I TERMODINÀMICA U01800001 U01800001 U01800090
DEPARTAMENT DE FÍSICA TEÒRICA U01800001 U01800001 U01800091
DEPARTAMENT DE FISIOLOGIA U01800001 U01800001 U01800092
DEPARTAMENT DE FISIOTERÀPIA U01800001 U01800001 U01800093
DEPARTAMENT DE GENÈTICA U01800001 U01800001 U01800094
DEPARTAMENT DE GEOGRAFIA U01800001 U01800001 U01800095
DEPARTAMENT DE HISTÒRIA DE L'ART U01800001 U01800001 U01800101
DEPARTAMENT DE HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DOCUMENTACIÓ U01800001 U01800001 U01800099
DEPARTAMENT DE MATEMÀTIQUES PER A L'ECONOMIA I L'EMPRESA U01800001 U01800001 U01800106
DEPARTAMENT DE MEDICINA U01800001 U01800001 U01800107
DEPARTAMENT DE MEDICINA PREV. I SALUT PÚB., CC DE L'ALIM., TOXIC. I MED. LEGAL U01800001 U01800001 U01800108
DEPARTAMENT DE MÈTODES D'INVESTIGACIÓ I DIAGNÒSTIC EN EDUCACIÓ U01800001 U01800001 U01800110
DEPARTAMENT DE METODOLOGIA DE LES CIÈNCIES DEL COMPORTAMENT U01800001 U01800001 U01800111
DEPARTAMENT DE MICROBIOLOGIA I ECOLOGIA U01800001 U01800001 U01800112
DEPARTAMENT DE PATOLOGIA U01800001 U01800001 U01800113
DEPARTAMENT DE PEDIATRIA, OBSTETRÍCIA I GINECOLOGIA U01800001 U01800001 U01800114
DEPARTAMENT DE PERSONALITAT, AVALUACIÓ I TRACTAMENTS PSICOLÒGICS U01800001 U01800001 U01800115
DEPARTAMENT DE PSICOBIOLOGIA U01800001 U01800001 U01800117
DEPARTAMENT DE PSICOLOGIA BÀSICA U01800001 U01800001 U01800118
DEPARTAMENT DE PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DE L'EDUCACIÓ U01800001 U01800001 U01800119
DEPARTAMENT DE PSICOLOGIA SOCIAL U01800001 U01800001 U01800120
DEPARTAMENT DE QUÍMICA ANALÍTICA U01800001 U01800001 U01800121
DEPARTAMENT DE QUÍMICA FÍSICA U01800001 U01800001 U01800122
DEPARTAMENT DE QUÍMICA INORGÀNICA U01800001 U01800001 U01800123
DEPARTAMENT DE QUÍMICA ORGÀNICA U01800001 U01800001 U01800124
DEPARTAMENT DE SOCIOLOGIA I ANTROPOLOGIA SOCIAL U01800001 U01800001 U01800125
DEPARTAMENT DE TEORIA DE L'EDUCACIÓ U01800001 U01800001 U01800126
DEPARTAMENT DE TEORIA DELS LLENGUATGES I CIÈNCIES DE LA COMUNICACIÓ U01800001 U01800001 U01800127
DEPARTAMENT DE TREBALL SOCIAL I SERVEIS SOCIALS U01800001 U01800001 U01800128
DEPARTAMENT DE ZOOLOGIA U01800001 U01800001 U01800129
DEPARTAMENT FARMÀCIA I TECNOLOGIA FARMACÈUTICA I PARASITOLOGIA U01800001 U01800001 U01800224
DEPARTAMENT FILOSOFIA U01800001 U01800001 U01800225
DEPARTAMENT FILOSOFIA DEL DRET I POLÍTICA U01800001 U01800001 U01800230
DEPARTAMENT HISTÒRIA MEDIEVAL I CIÈNCIES I TÈCNIQUES HISTORIOGRÀFIQUES U01800001 U01800001 U01800227
DEPARTAMENT HISTÒRIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA U01800001 U01800001 U01800228
DEPARTAMENT MATEMÀTIQUES U01800001 U01800001 U01800229
DEPARTAMENT PREHISTÒRIA, ARQUEOLOGIA I HISTÒRIA ANTIGA U01800001 U01800001 U01800226
ERI: BIOTECNOLOGIA I BIOMEDICINA (BIOTECMED) U01800001 U01800001 U01800215
ERI: COMPORTAMENT ECONOMIC-SOCIAL U01800001 U01800001 U01800216
ERI: INVESTIGACIO DE LA LECTURA U01800001 U01800001 U01800212
ERI: LPI (LABORATORI PROCESSAT IMATGES) U01800001 U01800001 U01800213
ERI: SOSTENIBILITAT U01800001 U01800001 U01800217
ESCOLA DE DOCTORAT U01800001 U01800001 U01800242
ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D'ENGINYERIA U01800001 U01800001 U01800011
FACULTAT D'ECONOMIA U01800001 U01800001 U01800027
FACULTAT D'INFERMERIA I PODOLOGIA U01800001 U01800001 U01800028
FACULTAT DE CIÈNCIES BIOLÒGIQUES U01800001 U01800001 U01800012
FACULTAT DE CIÈNCIES DE L'ACTIVITAT FÍSICA I ESPORT U01800001 U01800001 U01800013
FACULTAT DE CIÈNCIES MATEMÀTIQUES U01800001 U01800001 U01800014
FACULTAT DE CIÈNCIES SOCIALS U01800001 U01800001 U01800015
FACULTAT DE DRET U01800001 U01800001 U01800016
FACULTAT DE FARMÀCIA U01800001 U01800001 U01800017
FACULTAT DE FILOLOGIA, TRADUCCIÓ I COMUNICACIÓ U01800001 U01800001 U01800018
FACULTAT DE FILOSOFIA I CIÈNCIES DE L'EDUCACIÓ U01800001 U01800001 U01800019
FACULTAT DE FÍSICA U01800001 U01800001 U01800020
FACULTAT DE FISIOTERAPIA U01800001 U01800001 U01800021
FACULTAT DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA U01800001 U01800001 U01800022
FACULTAT DE MAGISTERI U01800001 U01800001 U01800023
FACULTAT DE MEDICINA I ODONTOLOGIA U01800001 U01800001 U01800024
FACULTAT DE PSICOLOGIA U01800001 U01800001 U01800025
FACULTAT DE QUÍMICA U01800001 U01800001 U01800026
Fundació Lluís Alcanyís de la Universitat de València(Solo titulos propios de la Universitat de Valencia) U01800001 U01800001 U01800219
GABINET DE PREMSA U01800001 U01800001 U01800143
GERÈNCIA U01800001 U01800001 U01800006
INSTITUT CAVANILLES DE BIODIVERSITAT I BIOLOGIA EVOLUTIVA U01800001 U01800001 U01800144
INSTITUT CONFUCI U01800001 U01800001 U01800145
INSTITUT DE CIÈNCIA MOLECULAR U01800001 U01800001 U01800147
INSTITUT DE CRIMINOLOGIA I CIÈNCIES PENALS U01800001 U01800001 U01800148
INSTITUT DE DRETS HUMANS U01800001 U01800001 U01800149
INSTITUT DE FÍSICA CORPUSCULAR U01800001 U01800001 U01800150
INSTITUT INTERUNIVERSITARI D'ECONOMIA INTERNACIONAL U01800001 U01800001 U01800155
Institut Interuniversitari D'Investigació de Reconeixement Molecular I Desenvolupament Tecnològic (Idm) U01800001 U01800001 U01800244
INSTITUT INTERUNIVERSITARI DE DESENVOLUPAMENT LOCAL U01800001 U01800001 U01800152
INSTITUT INTERUNIVERSITARI DE FILOLOGIA VALENCIANA U01800001 U01800001 U01800153
INSTITUT INTERUNIVERSITARI DE LLENGÜES MODERNES APLICADES U01800001 U01800001 U01800154
INSTITUT INV. EN PSICOLOGIA DELS RRHH, DESENV. ORG. I QUALITAT DE VIDA LABORAL U01800001 U01800001 U01800146
INSTITUT UNIVERSITARI D'ECONOMIA SOCIAL I COOPERATIVA U01800001 U01800001 U01800159
INSTITUT UNIVERSITARI D'ESTUDIS DE LA DONA U01800001 U01800001 U01800160
INSTITUT UNIVERSITARI D'INV. DE ROBÒTICA I TECN. DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ U01800001 U01800001 U01800161
INSTITUT UNIVERSITARI D'INVESTIGACIÓ EN TRÀNSIT I SEGURETAT VIÀRIA U01800001 U01800001 U01800162
INSTITUT UNIVERSITARI DE BIOTECNOLOGIA I BIOMEDICINA (BIOTECMED) U01800001 U01800001 U01800256
INSTITUT UNIVERSITARI DE CIÈNCIA DELS MATERIALS U01800001 U01800001 U01800157
INSTITUT UNIVERSITARI DE LA CREATIVITAT I INNOVACIONS EDUCATIVES U01800001 U01800001 U01800158
INSTITUT UNIVERSITARI INVESTIGACIÓ DE POLÍTIQUES DE BENESTAR SOCIAL U01800001 U01800001 U01800156
INSTITUTO DE BIOLOGÍA INTEGRATIVA DE SISTEMAS (I2SYSBIO) U01800001 U01800001 U01800232
INSTITUTO INTERUNIVERSITARIO LÓPEZ PIÑERO DE ESTUDIOS HISTÓRICOS Y SOCIALES SOBRE CIENCIA, TECNOLOGÍA, MEDICINA Y MEDIOAMBIENTE U01800001 U01800001 U01800250
JARDÍ BOTÀNIC U01800001 U01800001 U01800163
MUSEU D'HISTORIA NATURAL U01800001 U01800001 U01800233
OBSERVATORI ASTRONÒMIC U01800001 U01800001 U01800164
OFICINA DE CONTROL INTERN U01800001 U01800001 U01800165
OFICINA DE POLÍTIQUES PER A L'EXCEL·LÈNCIA U01800001 U01800001 U01800166
ORGANS SINDICALS U01800001 U01800001 U01800231
RECTORAT U01800001 U01800001 U01800007
SECCIÓ D?R+D+I INTERNACIONAL U01800001 U01800001 U01800167
SECCIÓ DE NÒMINES U01800001 U01800001 U01800170
SECCIÓ DE SEGURETAT SOCIAL U01800001 U01800001 U01800171
SECRETARIA GENERAL U01800001 U01800001 U01800008
SERVEI CENTRAL SUPORT A INVESTIGACIÓ EXPERIMENTAL U01800001 U01800001 U01800172
SERVEI COL.LECCIÓ ESPANYOLA DE CULTIUS TIPUS U01800001 U01800001 U01800173
SERVEI D'ANÀLISI I PLANIFICACIÓ U01800001 U01800001 U01800174
SERVEI D'EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTS U01800001 U01800001 U01800186
SERVEI D'ESPORTS U01800001 U01800001 U01800251
SERVEI D'ESTUDIANTS U01800001 U01800001 U01800187
SERVEI D'EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA U01800001 U01800001 U01800188
SERVEI D'INFORMACIÓ I DINAMITZACIÓ D'ESTUDIANTS I ESTUDIANTES U01800001 U01800001 U01800189
SERVEI D'INFORMÀTICA U01800001 U01800001 U01800190
SERVEI D'INVESTIGACIÓ U01800001 U01800001 U01800029
SERVEI DE BIBLIOTEQUES I DOCUMENTACIÓ U01800001 U01800001 U01800009
SERVEI DE COMPTABILITAT I PRESSUPOST U01800001 U01800001 U01800175
SERVEI DE CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA U01800001 U01800001 U01800176
SERVEI DE CULTURA UNIVERSITÀRIA U01800001 U01800001 U01800253
SERVEI DE FORMACIÓ PERMANENT I INNOVACIÓ EDUCATIVA U01800001 U01800001 U01800177
SERVEI DE GESTIÓ DE LA INVESTIGACIÓ U01800001 U01800001 U01800254
SERVEI DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA U01800001 U01800001 U01800178
SERVEI DE PREVENCIÓ I MEDI AMBIENT U01800001 U01800001 U01800180
SERVEI DE PUBLICACIONS U01800001 U01800001 U01800182
SERVEI DE RECURSOS HUMANS (PAS U01800001 U01800001 U01800183
SERVEI DE RECURSOS HUMANS (PDI) U01800001 U01800001 U01800184
SERVEI DE RELACIONS INTERNACIONALS I COOPERACIÓ U01800001 U01800001 U01800185
SERVEI DE TRANSFERÈNCIA I INNOVACIÓ U01800001 U01800001 U01800255
SERVEI TÈCNIC I DE MANTENIMENT U01800001 U01800001 U01800191
SERVEIS CENTRALS EDIFICI RECTORAT U01800001 U01800001 U01800218
SERVEIS JURÍDICS U01800001 U01800001 U01800192
SINDICATURA UNIVERSITÀRIA DE GREUGES U01800001 U01800001 U01800030
TALLER D'AUDIOVISUALS U01800001 U01800001 U01800193
UNITAT CENTRAL D'INVESTIGACIÓ DE MEDICINA U01800001 U01800001 U01800194
UNITAT D'EMPRENEDORIA U01800001 U01800001 U01800252
UNITAT D'IGUALTAT U01800001 U01800001 U01800203
Unitat de Cultura Científica I de la Innovació U01800001 U01800001 U01800245
UNITAT DE GESTIÓ CAMPUS BLASCO IBÁÑEZ U01800001 U01800001 U01800195
UNITAT DE GESTIÓ CAMPUS BURJASSOT-PATERNA U01800001 U01800001 U01800196
UNITAT DE GESTIÓ CAMPUS ONTINYENT U01800001 U01800001 U01800197
UNITAT DE GESTIÓ CAMPUS TARONGERS U01800001 U01800001 U01800198
UNITAT DE QUALITAT U01800001 U01800001 U01800199
UNITAT DE SUPORT ALS INSTITUTS CAMPUS BURJASSOT-PATERNA U01800001 U01800001 U01800201
UNITAT DE SUPORT ALS INSTITUTS CAMPUS TARONGERS U01800001 U01800001 U01800202
UNITAT TÈCNICA U01800001 U01800001 U01800204
UNITAT WEB I MÀRQUETING U01800001 U01800001 U01800205
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA U01800001 U01800001 U01800003
VICERECTORAT D'ECONOMIA I INFRAESTRUCTURES U01800001 U01800001 U01800207
VICERECTORAT D'ESTRATEGIA, QUALITAT I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIO U01800001 U01800001 U01800234
VICERECTORAT D'ESTUDIS U01800001 U01800001 U01800259
VICERECTORAT D'ESTUDIS I POLÍTICA LINGÜÍSTICA U01800001 U01800001 U01800239
VICERECTORAT D'IGUALTAT, DIVERSITAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES U01800001 U01800001 U01800265
VICERECTORAT D'IGUALTAT, DIVERSITAT I SOSTENIBILITAT U01800001 U01800001 U01800236
VICERECTORAT D'INNOVACIÓ I TRANSFERÈNCIA U01800001 U01800001 U01800235
VICERECTORAT D'INTERNACIONALITZACIÓ I COOPERACIÓ U01800001 U01800001 U01800209
VICERECTORAT D'INTERNACIONALITZACIÓ I MULTILINGÜISME U01800001 U01800001 U01800262
VICERECTORAT D'INVESTIGACIÓ U01800001 U01800001 U01800240
VICERECTORAT D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA U01800001 U01800001 U01800261
VICERECTORAT D'OCUPACIÓ I PROGRAMES FORMATIUS U01800001 U01800001 U01800238
VICERECTORAT D'ORDENACIÓ ACADÈMICA I PROFESSORAT U01800001 U01800001 U01800211
VICERECTORAT DE CULTURA I ESPORT U01800001 U01800001 U01800241
VICERECTORAT DE CULTURA I SOCIETAT U01800001 U01800001 U01800266
VICERECTORAT DE PLANIFICACIÓ, QUALITAT I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ U01800001 U01800001 U01800263
VICERECTORAT DE PROJECCIÓ TERRITORIAL I SOCIETAT U01800001 U01800001 U01800237
VICERECTORAT DE SOSTENIBILITAT, COOPERACIÓ I VIDA SALUDABLE U01800001 U01800001 U01800264
VICERECTORAT DE TRANSFORMACIÓ DOCENT I FORMACIÓ PERMANENT U01800001 U01800001 U01800260

What is FACe?

FACe is the General Point of Entry of electronic invoices of the General Administration of the Spanish State. It is a single entry point for these documents and is valid for all autonomous communities.

The format supported by FACe is Facturae, with the obligation to specify the DIR3 codes.

B2Brouter is connected with FACe, so your invoices will be sent to the Point of Entry directly and automatically. In this way you can also be informed of the status of your invoice through our notification system.

What are the DIR3 codes?

The DIR3 codes are three mandatory data that must be specified in the electronic invoices issued to the public administrations of Spain. The 3 codes correspond to Managing Body, Processing Unit and Accounting Office.

In B2Brouter's directory you can find the verified DIR3 codes of Universidad de Valencia as well as those of other public administrations.

When is it mandatory to make an electronic invoice?

In Spain, electronic invoicing has been mandatory since 2015 for suppliers of the public administration (Town Councils, Regional Governments, Generalitat, Health Services, Universities, etc.). Companies or freelancers that are subcontractors or contractors of public contracts must also issue their invoices in electronic format through the FACeB2B system.

For the public sector, invoices must be sent in Facturae format and electronic invoices must be sent through the appropriate Entry Point.

Sign up to use our electronic invoicing services