Skicka elektronisk faktura till UNIVERSIDAD DE MALAGA

Med B2Brouter kommer du att kunna skicka elektroniska fakturor till UNIVERSIDAD DE MALAGA genom FACe och korrekt generera din elektroniska faktura i FacturaE 3.2-format med nödvändiga DIR3-koder införlivade: bokföringskontor, bearbetningsenhet och ledningsorgan.

Skicka elektronisk faktura till UNIVERSIDAD DE MALAGA

Se DIR3-koder för UNIVERSIDAD DE MALAGA för att göra en elektronisk faktura

UNIVERSIDAD DE MALAGA

Grundläggande information

  • NIF (CIF): ESQ2918001E
  • Edificio del Rectorado Avenida de Cervantes 2, 2ª planta
  • 29016 Málaga
  • Málaga
  • Spanien
  • Se kartan
Fakturaleveransmetod
Transport: FACe
Dokumenttyp: FacturaE 3.2
Organisatoriska enheter Bokföringskontor Ledningsorganisation Processenhet
ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES U01100062 U01100001 GE0003629
AYUDAS Y SUBVENCIONES DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO U01100062 U01100001 GE0006217
AYUDAS Y SUBVENCIONES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA U01100062 U01100001 GE0006220
CONTRATOS Y CONVENIOS ART. 83 LOU Y CONTRATOS EUROPEOS U01100062 U01100001 GE0006224
DEPARTAMENTOS Y SERVICIOS PERIFERICOS U01100062 U01100001 GE0003805
DEPORTES U01100062 U01100001 GE0003631
ESTRUCTURAS DE APOYO A LA INVESTIGACION U01100062 U01100001 GE0003632
ETSI DE INFORMATICA U01100062 U01100001 GE0003633
ETSI DE TELECOMUNICACION U01100062 U01100001 GE0003634
ETSI INDUSTRIALES Y ESC. POLITECNICA SUPERIOR U01100062 U01100001 GE0003635
FACULTAD DE BELLAS ARTES Y ETS ARQUITECTURA U01100062 U01100001 GE0003636
FACULTAD DE CC. DE LA COMUNICACION Y FACULTAD DE TURISMO U01100062 U01100001 GE0003637
FACULTAD DE CC. DE LA SALUD U01100062 U01100001 GE0003638
FACULTAD DE CC. ECONOMICAS Y EMPRESARIALES U01100062 U01100001 GE0003639
FACULTAD DE CIENCIAS U01100062 U01100001 GE0003641
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION U01100062 U01100001 GE0003642
FACULTAD DE COMERCIO Y GESTION Y FACULTAD DE ESTUDIOS SOCIALES Y DEL TRABAJO U01100062 U01100001 GE0003640
FACULTAD DE DERECHO U01100062 U01100001 GE0003643
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS U01100062 U01100001 GE0003644
FACULTAD DE MEDICINA U01100062 U01100001 GE0003645
FACULTAD DE PSICOLOGIA U01100062 U01100001 GE0003646
GESTION ECONOMICA GENERAL U01100062 U01100001 GE0003648
JORNADAS, CONGRESOS, MASTERS Y TITULACIONES PROPIAS U01100062 U01100001 GE0006227
PROGRAMAS OFICIALES DE POSGRADO Y PROYECTOS DE RR. II. U01100062 U01100001 GE0006228
UNIVERSIDAD DE MÁLAGA U01100062 U01100001 GE0003628

Vad är FACe?

FACe är den allmänna posten för elektroniska fakturor från den spanska statens allmänna administration. Det är en enda ingångspunkt för dessa dokument och gäller för alla autonoma samhällen.

Det format som stöds av FACe är Facturae, med skyldighet att specificera DIR3-koder.

B2Brouter är ansluten till FACe, så att dina fakturor skickas direkt till ingångsstället direkt och automatiskt. På detta sätt kan du också informeras om din fakturas status via vårt anmälningssystem.

Vad är DIR3-koder?

DIR3-koderna är tre obligatoriska data som måste anges i de elektroniska fakturorna som utfärdas till Spaniens offentliga förvaltningar. De tre koderna motsvarar Managing Body, Processing Unit och Accounting Office.

I B2Brouter-katalogen kan du hitta verifierade DIR3-koder för UNIVERSIDAD DE MALAGA såväl som för andra offentliga förvaltningar.

När är det obligatoriskt att göra en elektronisk faktura?

I Spanien har elektronisk fakturering varit obligatorisk sedan 2015 för leverantörer av offentlig förvaltning (kommunfullmäktige, regionala myndigheter, generalitat, hälsovårdstjänster, universitet etc.). Företag eller frilansare som är underleverantörer eller entreprenörer av offentliga kontrakt måste också utfärda sina fakturor i elektroniskt format.

För den offentliga sektorn måste fakturor skickas i Facturae -format och elektroniska fakturor måste skickas via lämplig Entry Point.

Registrera dig för vår elektroniska faktureringstjänst