Skicka elektronisk faktura till Ayuntamiento de Almería

Med B2Brouter kommer du att kunna skicka elektroniska fakturor till Ayuntamiento de Almería genom FACe och korrekt generera din elektroniska faktura i FacturaE 3.2-format med nödvändiga DIR3-koder införlivade: bokföringskontor, bearbetningsenhet och ledningsorgan.

Skicka elektronisk faktura till Ayuntamiento de Almería

Se DIR3-koder för Ayuntamiento de Almería för att göra en elektronisk faktura

Ayuntamiento de Almería

Grundläggande information

  • NIF (CIF): ESP0401300I
  • Plaza de la Constitución s/n
  • 04003 Almería
  • Almería
  • Spanien
  • Se kartan
Fakturaleveransmetod
Transport: FACe
Dokumenttyp: FacturaE 3.2
Web
Organisatoriska enheter Bokföringskontor Ledningsorganisation Processenhet
Área de Agua, Zonas Verdes y Agricultura GE0001086 L01040139 LA0014196
Área de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte GE0001086 L01040139 LA0028298
Área de Cultura, Educación y Tradiciones GE0001086 L01040139 LA0002562
Área de Deportes, Agricultura y Pesca GE0001086 L01040139 LA0002566
Área de Economía y Contratación GE0001086 L01040139 LA0002568
Área de Empleo, Comercio, Juventud y Emprendimiento GE0001086 L01040139 LA0028299
Área de Familia e Igualdad de Oportunidades GE0001086 L01040139 LA0002560
Área de Fomento, Comercio y Playas GE0001086 L01040139 LA0002604
Área de Integración Social, Participación y Distritos GE0001086 L01040139 LA0028300
Área de Movimiento Vecinal, G.via Púb. y Mov. Urbana GE0001086 L01040139 LA0002571
Área de Organización y Función Pública GE0001086 L01040139 LA0002574
Área de Presidencia, Empleo y Seguridad GE0001086 L01040139 LA0002558
Área de Promoción de la Ciudad y Turismo GE0001086 L01040139 LA0009384
Área de Servicios Municipales y Accesibilidad GE0001086 L01040139 LA0002605
Área de Vivienda y Desarrollo Urbano GE0001086 L01040139 LA0002583
Intervención GE0001086 L01040139 GE0001076
Tesorería GE0001086 L01040139 GE0001082

Vad är FACe?

FACe är den allmänna posten för elektroniska fakturor från den spanska statens allmänna administration. Det är en enda ingångspunkt för dessa dokument och gäller för alla autonoma samhällen.

Det format som stöds av FACe är Facturae, med skyldighet att specificera DIR3-koder.

B2Brouter är ansluten till FACe, så att dina fakturor skickas direkt till ingångsstället direkt och automatiskt. På detta sätt kan du också informeras om din fakturas status via vårt anmälningssystem.

Vad är DIR3-koder?

DIR3-koderna är tre obligatoriska data som måste anges i de elektroniska fakturorna som utfärdas till Spaniens offentliga förvaltningar. De tre koderna motsvarar Managing Body, Processing Unit och Accounting Office.

I B2Brouter-katalogen kan du hitta verifierade DIR3-koder för Ayuntamiento de Almería såväl som för andra offentliga förvaltningar.

När är det obligatoriskt att göra en elektronisk faktura?

I Spanien har elektronisk fakturering varit obligatorisk sedan 2015 för leverantörer av offentlig förvaltning (kommunfullmäktige, regionala myndigheter, generalitat, hälsovårdstjänster, universitet etc.). Företag eller frilansare som är underleverantörer eller entreprenörer av offentliga kontrakt måste också utfärda sina fakturor i elektroniskt format.

För den offentliga sektorn måste fakturor skickas i Facturae -format och elektroniska fakturor måste skickas via lämplig Entry Point.

Registrera dig för vår elektroniska faktureringstjänst