Subministrament Immediat de la Informació (SII) amb B2Brouter

Al nostre darrer post vam comentar detalladament tot el que cal saber sobre el Subministrament Immediat d’Informació de l’AEAT, com pot afectar a la vostra empresa i a què us obliga. En aquest article veurem com des de B2Brouter et podem ajudar en el compliment de les obligacions del SII.

El Subministrament Immediat de la Informació (SII) és el nou sistema de gestió del llibre de l’impost Sobre el Valor Afegit a través de la Seu Electrònica de l’AEAT, mitjançant el subministrament quasi immediat dels registres de facturació.

A grans trets, el SII obliga a les entitats a l’emissió i declaració electrònica del detall de les factures emeses i rebudes. D’aquesta manera els llibres registre de l’IVA es construeixen de forma automàtica a la seu electrònica de l’AEAT.

Així, amb el Subministrament Immediat d’Informació de l’AEAT s’apropa el moment de registre o comptabilització de les factures al de la realització efectiva de l’operació econòmica que hi ha al darrere.

Per fer-ho efectiu l’Agència Tributaria requereix que les dades es lliurin a la Seu Electrònica de l’AEAT mitjançant l’intercanvi de missatges XML. Per als subjectes passius que realitzin molt poques operacions o quan es vulgui remetre els registres de factures concretes de forma aïllada es podrà complimentar un formulari web.

Per tant les entitats estaran obligades a remetre de forma immediata els registres de la facturació i altres operacions. En concret l’obligació és per les factures emeses, les factures rebudes, els bens d’inversió i determinades operacions intracomunitàries. A més el termini màxim per al subministrament de la informació és de 4 dies naturals des de la data de l’emissió de les factures o de la data de registre de les factures rebudes.

El SII entra en vigor l’1 de juliol de 2017. Els mesos previs de l’exercici (de l’1 de gener al 30 de juny de 2017) s’hauran de reportar de manera excepcional entre l’1 de juliol i el 31 de desembre de 2017.

La proposta de B2Brouter d’integració amb el Subministrament Immediat de la Informació

El servei de B2Brouter d’integració amb el Subministrament Immediat de la Informació requereix de l’extracció de les dades sol·licitades per l’Agència Tributària dels sistemes ERP de la vostra empresa i l’enviament de la informació convenientment estructurada a l’AEAT .

Des de B2Brouter posem a la vostra disposició els mitjans tecnològics que us permetran crear els documents XML amb tota la informació necessària, enviar-los als WS de l’AEAT i rebre i processar-ne les respostes. Paral·lelament des de B2Brouter donarem servei de suport i vigilància de tots els elements tècnics implicats en l’emissió continuada dels registres a l’AEAT, fent-nos càrrec del funcionament òptim de les comunicacions i de la resolució de possibles incidències en l’enviament i recepció dels documents.

Quines són les fases del servei?

1-Extracció

Des de B2Brouter hem definit un conjunt de fitxers CSV amb tota la informació necessària que ens permetrà generar els registres XML per l’Agència Tributària.

La vostra empresa serà l’encarregada de definir quines dades s’han de reportar, verificar els elements a reportar al SII, extreure les dades de l’ERP i informar-les als fitxers CSV. En cas necessari disposem d’acords amb assessories fiscals i auditors que us poden ajudar a realitzar aquesta primera tasca.

2-Enviament

Mitjançant els mecanismes estàndards d’enviament de B2B, els fitxers CSV s’envien i importen al portal B2Brouter.

El sistema d’enviament i importació consisteix en dipositar els fitxer CSV en un directori compartit des d’on els sistemes d’importació de B2Brouter els recullen i els processen, efectuant les validacions corresponents.

3-Completar la informació

Un cop els registres han estat importats i validats, l’usuari pot accedir a B2Brouter per revisar-los. El sistema disposa dels filtres necessaris per poder assegurar que totes les dades són les importades.

En alguns ERPs, és possible que no estiguin disponibles totes les dades que s’han de reportar a l’AEAT. En aquests casos es podrà accedir als registres d’IVA des de B2Brouter per completar la informació no disponible en origen.

És important no modificar mai les dades importades de l’ERP per evitar que la versió que s’envii a l’AEAT no coincideixi amb les dades de l’ERP.

4-Subministrament

Un cop totes les dades són correctes, el sistema genera els documents XML necessaris per informar a l’AEAT.

El subministrament d’informació es podrà automatitzar, enviant-se tan bon punt s’importin o si es prefereix deixar que l’usuari premi l’opció d’enviament.

Els registres que tinguin el termini a punt de vèncer s’indicaran amb un codi de color i amb notificacions via correu electrònic als administradors.

Per modificar registres prèviament enviats o anul·lar-los, s’hauran de realitzar des de l’ERP, mitjançant una nova importació, generant-se un nou registre i enviant-se d’acord amb el procediment convencional.

5-Importació

Després d’enviar els fitxers CSV, s’obté una resposta per part de l’AEAT indicant si els registres s’han acceptat totalment, acceptat parcialment o si s’ha rebutjat tot l’enviament.

B2Brouter conservarà l’estat de presentació perquè els usuaris administradors puguin realitzar les accions correctores necessàries en cas d’error.

Els registres rebutjats s’han de tornar a generar des del ERP, important-se i reexpedir-se seguint el mateix procés que s’utilitza per a l’enviament de registres nous.

6-Gestió

Una vegada enviats els registres es poden visualitzar a B2Brouter. Per modificar-los o anul·lar-los s’haurà de crear la transacció a l’ERP i enviar-la a B2Brouter seguint el procediment normal. Els registres enviats es podran consultar per diferents criteris, com per exemple:

  • Per data d’importació.
  • Per data d’enviament.
  • Per llibre registre.
  • Per estat.

Per què B2Brouter?

Perquè som la plataforma de facturació electrònica líder a l’Estat Espanyol. Amb més de 32.000 usuaris, enviem més de 500.000 factures a les administracions públiques anualment.

Perquè estem especialitzats en efectuar validacions i transformacions d’estàndards XML, fet que ens permet simplificar significativament la creació dels documents que requereix l’AEAT.

Perquè som experts en connectivitat i dominem tot tipus de protocols de comunicació, estem connectats amb les principals xarxes de facturació espanyoles i europees.

Perquè tenim un equip de suport expert que respon a qualsevol incidència de manera professional.

Si estàs interessat en el nostre servei i desitges més informació posat en contacte amb B2Brouter:

comercial@invinet.org

902504831