Ús dels Punts Generals d’Entrada

Els usuaris de B2Brouter utilitzen pràcticament tots els Punts Generals d’Entrada de Factures definits a Espanya.

El principal PGEF que s’utilitza des de B2Brouter és el Hub eFACT del Consorci de l’Administració Oberta de Catalunya. El 61% de les factures emeses pel portal B2Brouter tenen com a destinació una administració pública a eFACT.

De la resta de transaccions, el 67% es lliuren a través de Face i el 33% restant es reparteix de manera força equitativa entre els altres PGEF.

Destaquen per nombre de transaccions el Punt General d’Entrada de la Junta d’Andalusia (14%), el de Xunta de Galícia (6%), el de la Junta de Comunitats de Castella – la Manxa (5%) i el d’Osakidetza ( 2%).

També cal destacar que un 2% de les transaccions emeses des del portal són transaccions EDI dirigides a clients del sector privat. Aquestes transaccions s’envien principalment a través de les antigues xarxes de valor afegit Edicom, eDiversa o WeSupply.

Puntos Generales de Entrada de Facturas

Un fet destacable és la incorporació del PGEF de Biscaytik que permet que els usuaris del portal puguin enviar factures electròniques a les diputacions i ajuntaments d’Euskadi.

A més d’aquests PGEF, els usuaris de B2Brouter utilitzen el portal per enviar factures a diferents xarxes privades com Éssers, B2BConecta o Pagero.

Finalment, cal destacar el nombre de transaccions que es remeten des del portal cap a la xarxa internacional PEPPOL, que indica l’ús incipient que s’està fent del portal des de països on PEPPOL està començant a ser obligatori com el Regne Unit.