Στείλτε ηλεκτρονικό τιμολόγιο στο Ajuntament de Calafell

Με το B2Brouter μπορείτε να στείλετε ηλεκτρονικά τιμολόγια στο Ajuntament de Calafell έως το eFACT Catalunya και να δημιουργήσετε σωστά το ηλεκτρονικό σας τιμολόγιο σε μορφή FacturaE 3.2 με τους υποχρεωτικούς κωδικούς DIR3 ενσωματωμένους: Λογιστήριο, Μονάδα Επεξεργασίας και Διαχειριστικό Φορέα.

Στείλτε ηλεκτρονικό τιμολόγιο στο Ajuntament de Calafell

Συμβουλευτείτε τους κωδικούς DIR3 του Ajuntament de Calafell για να δημιουργήσετε ένα ηλεκτρονικό τιμολόγιο

Ajuntament de Calafell

αντιγραφή url

Βασικές πληροφορίες

Μέθοδος παράδοσης τιμολογίου
Transport: eFACT Catalunya
Είδος αρχείου: FacturaE 3.2
Οργανωτικές μονάδες Λογιστικό γραφείο Διοικητικό όργανο Μονάδα επεξεργασίας
ALCALDIA LA0010514 LA0010595 LA0010595
BENESTAR SOCIAL LA0010514 LA0010594 LA0010594
COMERÇ LA0010514 LA0010588 LA0010588
COMPRES LA0010514 LA0010598 LA0010598
COMUNICACIÓ LA0010514 LA0010610 LA0010610
CONTRACTACIÓ LA0010514 LA0010597 LA0010597
CULTURA LA0010514 LA0010591 LA0010591
EDUCACIÓ LA0010514 LA0010590 LA0010590
ESPORTS LA0010514 LA0010604 LA0010604
INFORMÀTICA LA0010514 LA0010599 LA0010599
JOVENTUT LA0010514 LA0010605 LA0010605
MEDI AMBIENT LA0010514 LA0010584 LA0010584
OCUPACIÓ LA0010514 LA0010609 LA0010609
PATRIMONI LA0010514 LA0010593 LA0010593
PATRIMONI CULTURAL LA0010514 LA0010589 LA0010589
POLICIA LOCAL LA0010514 LA0010586 LA0010586
PROTECCIÓ CIVIL LA0010514 LA0010611 LA0010611
RECURSOS HUMANS LA0010514 LA0010587 LA0010587
SANITAT LA0010514 LA0010585 LA0010585
SECRETARIA LA0010514 LA0010602 LA0010602
SERVEIS ECONÒMICS LA0010514 LA0010600 LA0010600
SERVEIS JURÍDICS LA0010514 LA0010603 LA0010603
TRESORERIA LA0010514 LA0010601 LA0010601
TURISME LA0010514 LA0010606 LA0010606
URBANISME LA0010514 LA0010592 LA0010592
VIA PÚBLICA LA0010514 LA0010607 LA0010607

Τι είναι το eFACT Catalunya;

Το eFACT Catalunya είναι το Γενικό Σημείο Εισόδου για ηλεκτρονικά τιμολόγια για τις Καταλανικές Δημόσιες Διοικήσεις. Όλοι οι προμηθευτές, εταιρείες ή αυτοαπασχολούμενοι εργαζόμενοι, πρέπει να στείλουν τα ηλεκτρονικά τους τιμολόγια μέσω του eFACT Catalunya, προκειμένου να τα διαχειρίζεται η αρμόδια Καταλανική Διοίκηση.

Η μορφή που υποστηρίζεται από το eFACT Catalunya είναι FacturaE 3.2, με την υποχρέωση καθορισμού κωδικών DIR3.

Το B2Brouter είναι συνδεδεμένο στο eFACT Catalunya, οπότε τα τιμολόγιά σας θα αποστέλλονται στο Σημείο Εισόδου άμεσα και αυτόματα. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε επίσης να ενημερωθείτε για την κατάσταση του τιμολογίου σας μέσω του συστήματος ειδοποιήσεων.

Τι είναι οι κωδικοί DIR3;

Οι κωδικοί DIR3 είναι τρία υποχρεωτικά δεδομένα που πρέπει να προσδιορίζονται στα ηλεκτρονικά τιμολόγια που εκδίδονται στις δημόσιες διοικήσεις της Ισπανίας. Οι 3 κωδικοί αντιστοιχούν στο Διαχειριστικό Σώμα, στη Μονάδα Επεξεργασίας και στο Λογιστήριο.

Στον κατάλογο B2Brouter μπορείτε να βρείτε τους επαληθευμένους κωδικούς DIR3 του Ajuntament de Calafell καθώς και εκείνους άλλων δημόσιων διοικήσεων.

Πότε είναι υποχρεωτικό να δημιουργείτε ηλεκτρονικό τιμολόγιο;

Στην Ισπανία, η ηλεκτρονική τιμολόγηση είναι υποχρεωτική από το 2015 για παρόχους της Δημόσιας Διοίκησης (Δημοτικά Συμβούλια, Περιφερειακές Κυβερνήσεις, Generalitat, Υπηρεσίες Υγείας, Πανεπιστήμια κ.λπ.) Οι εταιρείες ή οι ελεύθεροι επαγγελματίες που είναι υπεργολάβοι ή εργολάβοι δημοσίων συμβάσεων πρέπει επίσης να εκδίδουν τα τιμολόγιά τους σε ηλεκτρονική μορφή.

Για το δημόσιο τομέα, τα τιμολόγια πρέπει να αποστέλλονται σε μορφή Facturae και τα ηλεκτρονικά τιμολόγια πρέπει να αποστέλλονται μέσω του κατάλληλου σημείου εισόδου.

Εγγραφείτε στην ηλεκτρονική υπηρεσία χρέωσης