Send electronic invoice to Diputació de Tarragona

With B2Brouter you will be able to send electronic invoices to Diputació de Tarragona through eFACT Catalunya and correctly generate your electronic invoice in FacturaE 3.2 format with the mandatory DIR3 codes incorporated: Accounting Office, Processing Unit and Management Body.

Send electronic invoice to Diputació de Tarragona

Consult the DIR3 codes of Diputació de Tarragona to make an electronic invoice

Diputació de Tarragona

Basic information

  • NIF (CIF): ESP4300000I
  • Passeig Sant Antoni, 100
  • 43003 Tarragona
  • Tarragona
  • Spain
  • See the map
Invoice delivery method
Transport: eFACT Catalunya
Document type: FacturaE 3.2
Organisational units Accounting office Management body Processing unit
Administració i Gestió d'Informació General del SAM L02000043 L02000043 GE0001017
Aplicacions Informàtiques L02000043 L02000043 GE0001137
Arxiu L02000043 L02000043 GE0001114
Asistencia Tècnica de RH L02000043 L02000043 GE0001122
ASSISTÈNCIA SECRETARIA INTERVENCIÓ EN L'ÀMBIT DE LA COOPERACIÓ I LES SUBVENCIONS L02000043 L02000043 GE0001018
ASSISTÈNCIA SECRETARIA INTERVENCIÓ EN L'ÀMBIT JURÍDIC, ECONÒMIC I FORMACIÓ L02000043 L02000043 GE0001019
ASSISTÈNCIA TÈCNICA ARQUITECTURA MUNICIPAL L02000043 L02000043 GE0001021
Assitència Econòmica i Financera Municipal L02000043 L02000043 GE0001020
Boletín Oficial de la província L02000043 L02000043 GE0001118
Comunicació L02000043 L02000043 GE0001098
Conservació de Carreteres L02000043 L02000043 GE0001079
Conservación y Restauración de Bienes L02000043 L02000043 GE0023359
Contractació, aprovisionaments i expropiacions L02000043 L02000043 GE0001085
Coordinación General L02000043 L02000043 GE0022599
CPEE Alba L02000043 L02000043 GE0001049
CPEE Sant Jordi L02000043 L02000043 GE0001047
CPEE Sant Rafael L02000043 L02000043 GE0001045
Cultura L02000043 L02000043 GE0001039
Desenvolupament de RH L02000043 L02000043 GE0001129
Diputació de Tarragona - Centre d'Atenció a l'Usuari L02000043 L02000043 GE0017680
Diputació de Tarragona - Governança L02000043 L02000043 GE0001026
Diputació de Tarragona - Sistemes L02000043 L02000043 GE0017679
Diputació de Tarragona - Tecnologia Municipal L02000043 L02000043 GE0017682
Enginyeria Municipal L02000043 L02000043 GE0001023
Escola d'Art i Disseny de Reus L02000043 L02000043 GE0001064
Escola d'Art i Disseny de Tarragona L02000043 L02000043 GE0001061
Escola i Conservatori de Música de Reus L02000043 L02000043 GE0001054
Escola i Conservatori de Música de Tarragona L02000043 L02000043 GE0001051
Escola i Conservatori de Música de Tortosa L02000043 L02000043 GE0001059
Explotació de carreteres L02000043 L02000043 GE0001071
Formació SAM L02000043 L02000043 GE0001024
Gabinete de la Vicepresidencia L02000043 L02000043 GE0022600
Gestió administrativa dels Centres Educatius L02000043 L02000043 GE0001043
Gestió de Coneixement i Qualitat L02000043 L02000043 GE0001134
Gestió de Serveis Interns L02000043 L02000043 GE0001081
Gestió Econòmica i Nòmina L02000043 L02000043 GE0001127
Gestió Tarraco Arena Plaça L02000043 L02000043 GE0001088
Governança L02000043 L02000043 GE0017681
Infraestructures Informàtiques L02000043 L02000043 GE0001136
Intervenció General L02000043 L02000043 GE0001116
L'ESCOLA, CENTRE PER L'ART I LA CULTURA L02000043 L02000043 GE0001066
Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori L02000043 L02000043 GE0001026
Museu d'Art Modern L02000043 L02000043 GE0001041
Ocupació i Emprenedoria L02000043 L02000043 GE0001133
Oficina Tècnica L02000043 L02000043 GE0001073
Òrgans de Govern L02000043 L02000043 GE0001016
Patrimoni L02000043 L02000043 GE0001110
Planificació i Organització de RH L02000043 L02000043 GE0001126
Presidència L02000043 L02000043 GE0001100
Projectes Corporatius L02000043 L02000043 GE0020339
Projectes Europeus i Regió del Coneixement L02000043 L02000043 GE0011520
Projectes i obres L02000043 L02000043 GE0001077
Projectes Transversals L02000043 L02000043 GE0020340
Relacions Institucionals i Protocol L02000043 L02000043 GE0001094
Secretaria General L02000043 L02000043 GE0001105
Serveis Generals L02000043 L02000043 GE0001083
Serveis Jurídics L02000043 L02000043 GE0001112
Serveis Tècnics Territorials L02000043 L02000043 GE0001069
Soporte Económico L02000043 L02000043 GE0023379
Suport als òrgans de Govern L02000043 L02000043 GE0011521
Transparència i Bon Govern L02000043 L02000043 GE0001103
Tresoreria L02000043 L02000043 GE0001120
Unidad de Gestión Administrativa del SAT L02000043 L02000043 GE0011523

What is eFACT Catalunya?

eFACT Catalunya is the General Entry Point for electronic invoices for Catalan public administrations. All suppliers, companies or self-employed workers, must send their electronic invoices through eFACT Catalunya in order to be managed by the relevant Catalan Administration.

The format supported by eFACT Catalunya is FacturaE 3.2, with the obligation to specify DIR3 codes.

B2Brouter is connected to eFACT Catalunya, so your invoices will be sent to the Entry Point directly and automatically. This way you can also be informed of the status of your invoice through our notification system.

What are the DIR3 codes?

The DIR3 codes are three mandatory data that must be specified in the electronic invoices issued to the public administrations of Spain. The 3 codes correspond to Managing Body, Processing Unit and Accounting Office.

In B2Brouter's directory you can find the verified DIR3 codes of Diputació de Tarragona as well as those of other public administrations.

When is it mandatory to make an electronic invoice?

In Spain, electronic invoicing has been mandatory since 2015 for suppliers of the public administration (Town Councils, Regional Governments, Generalitat, Health Services, Universities, etc.). Companies or freelancers that are subcontractors or contractors of public contracts must also issue their invoices in electronic format through the FACeB2B system.

For the public sector, invoices must be sent in Facturae format and electronic invoices must be sent through the appropriate Entry Point.

Sign up to use our electronic invoicing services