Enviar factura electrònica a Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Amb B2Brouter pots enviar factures electròniques a Ajuntament de Vilafranca del Penedès a través de eFACT Catalunya i generar correctament la factura electrònica en format FacturaE 3.2 amb els codis DIR3 obligatoris incorporats: Oficina Comptable, Unitat Tramitadora i Òrgan Gestor.

Enviar factura electrònica a Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Consulta els codis DIR3 de Ajuntament de Vilafranca del Penedès per fer una factura electrònica

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Informació bàsica

  • NIF (CIF): ESP0830600C
  • Cort, 14
  • 08720 Vilafranca del Penedès
  • Barcelona
  • Espanya
  • Veure el mapa
Mètode de lliurament de factures
Transport: eFACT Catalunya
Tipus de document: FacturaE 3.2
Unitats organitzatives Oficina comptable Òrgan gestor Unitat tramitadora
Ajuntament de Vilafranca del Penedès L01083054 L01083054 L01083054
Alcaldia L01083054 L01083054 LA0007926
Compres L01083054 L01083054 LA0007906
Comunicació L01083054 L01083054 LA0007927
Consum L01083054 L01083054 LA0025557
Convivència L01083054 L01083054 LA0007919
Cooperació L01083054 L01083054 LA0007916
Cultura L01083054 L01083054 LA0007917
Ensenyament L01083054 L01083054 LA0007920
Esports L01083054 L01083054 LA0007915
Foment Ocupació L01083054 L01083054 LA0007914
Fundació Festa Major de Vilafranca del Penedès L01083054 L01083054 LA0008740
Gent Gran L01083054 L01083054 LA0007913
Habitatge L01083054 L01083054 LA0007921
Igualtat L01083054 L01083054 LA0019116
Informàtica L01083054 L01083054 LA0007679
Intervenció L01083054 L01083054 LA0007929
Joventut L01083054 L01083054 LA0007930
Manteniment Edificis L01083054 L01083054 LA0007918
Medi Ambient L01083054 L01083054 LA0007911
Oac L01083054 L01083054 LA0007934
Participació Ciutadana L01083054 L01083054 LA0007935
Policia Local L01083054 L01083054 LA0007907
Promoció Econòmica L01083054 L01083054 LA0007931
Protecció Civil L01083054 L01083054 LA0007909
Recursos Humans L01083054 L01083054 LA0007910
Relacions Internacionals L01083054 L01083054 LA0007933
Salut L01083054 L01083054 LA0007922
Secretaria L01083054 L01083054 LA0007928
Serveis Jurídics L01083054 L01083054 LA0025035
Serveis Socials L01083054 L01083054 LA0007923
Serveis Urbans L01083054 L01083054 LA0007924
Subministraments L01083054 L01083054 LA0007912
Transparència, Gestió Documental i Arixu L01083054 L01083054 LA0020135
Turisme L01083054 L01083054 LA0007932
Urbanisme L01083054 L01083054 LA0007925

Què és eFACT Catalunya?

eFACT Catalunya és el Punt General d'Entrada de factures electròniques per a les Administracions públiques catalanes. Tots els proveïdors, empreses o autònoms, han d'enviar les seves factures electròniques a través d'eFACT Catalunya per tal que siguin gestionades per la pertinent Administració Catalana.

El format admès per eFACT Catalunya és FacturaE 3.2, amb la obligatorietat d'especificar els codis DIR3.

B2Brouter està connectat amb eFACT Catalunya, de manera que les teves factures s'envien al Punt d'Entrada de forma directa i automàtica. D'aquesta manera també pots estar informat de l'estat de la teva factura mitjançant el nostre sistema de notificacions.

Què són els codis DIR3?

Els codis DIR3 són tres dades obligatòries que s'han d'especificar a les factures electròniques emeses a les Administracions públiques d'Espanya. Els 3 codis es corresponen a Òrgan Gestor, Unitat Tramitadora i Oficina Comptable.

Al directori de B2Brouter pots trobar els codis DIR3 verificats de Ajuntament de Vilafranca del Penedès així com els d'altres Administracions públiques.

Quan és obligatori fer una factura electrònica?

A Espanya la factura electrònica és obligatòria des de 2015 per a proveïdors de l'Administració pública (Ajuntaments, Governs Regionals, Generalitat, Serveis Sanitaris, Universitats, etc.). Les empreses o autònoms que siguin subcontractistes o contractistes de contractes públics també han d'emetre les seves factures en format electrònic a través del sistema FACeB2B.

Pel sector públic les factures s’han de generar en format Facturae i s'han d'enviar a través del punt d'entrada que correspongui.

Dóna't d'alta al nostre servei de facturació electrònica