Enviar factura electrònica a Ajuntament de Terrassa

Amb B2Brouter pots enviar factures electròniques a Ajuntament de Terrassa a través de eFACT Catalunya i generar correctament la factura electrònica en format FacturaE 3.2 amb els codis DIR3 obligatoris incorporats: Oficina Comptable, Unitat Tramitadora i Òrgan Gestor.

Enviar factura electrònica a Ajuntament de Terrassa

Consulta els codis DIR3 de Ajuntament de Terrassa per fer una factura electrònica

Ajuntament de Terrassa

Informació bàsica

  • NIF (CIF): ESP0827900B
  • Raval de Montserrat, 14
  • 08221 Terrassa
  • Barcelona
  • Espanya
  • Veure el mapa
Mètode de lliurament de factures
Transport: eFACT Catalunya
Tipus de document: FacturaE 3.2
Web
Unitats organitzatives Oficina comptable Òrgan gestor Unitat tramitadora
Area de Drets Socials LA0003834 LA0004535 LA0004535
Àrea de Projecció de la Ciutat LA0003834 LA0007041 LA0007041
Àrea de Promoció Econòmica LA0003834 LA0004541 LA0004541
Area de Serveis Generals i Govern Obert LA0003834 LA0003843 LA0003843
Àrea de Serveis Territorials I Seguretat LA0003834 LA0004102 LA0004102
Presidència LA0003834 LA0003850 LA0003850
Servei d'Activitats Econòmiques LA0003834 LA0004542 LA0004542
Servei d'Educació LA0003834 LA0004540 LA0004540
Servei d'Esports LA0003834 LA0004538 LA0004538
Servei D'Estructura Territorial I Atenció Ciutadana LA0003834 LA0004092 LA0004092
Servei d'Innovació LA0003834 LA0004543 LA0004543
Servei d'Obres i Manteniment de l'Espai Públic LA0003834 LA0004470 LA0004470
Servei d'Organització i Recursos Humans LA0003834 LA0004474 LA0004474
Servei D'Universitats LA0003834 LA0004544 LA0004544
Servei d'Urbanisme LA0003834 LA0004471 LA0004471
Servei de Comerç LA0003834 LA0007740 LA0007740
Servei de Comunicació LA0003834 LA0008162 LA0008162
Servei de Cultura LA0003834 LA0004537 LA0004537
Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat LA0003834 LA0004103 LA0004103
Servei de Mobilitat LA0003834 LA0004452 LA0004452
Servei De Patrimoni i Manteniment LA0003834 LA0008908 LA0008908
Servei de Politiques d'Habitatge LA0003834 LA0007733 LA0007733
Servei de Protocol LA0003834 LA0008161 LA0008161
Servei de Relacions Europees i Internacionals LA0003834 LA0004096 LA0004096
Servei de Salut I Comunitat LA0003834 LA0004539 LA0004539
Servei de Seguretat, Via Pública i Protecció Civil LA0003834 LA0004453 LA0004453
Servei de suport a la Sindicatura de Greuges LA0003834 LA0004094 LA0004094
Servei de Tecnologia i Sistemes d'Informació LA0003834 LA0004477 LA0004477
Servei de Turisme LA0003834 LA0007746 LA0007746
Serveis de Polítiques D'Igualtat LA0003834 LA0007736 LA0007736
Serveis Econòmics LA0003834 LA0003834 LA0003834
Serveis Jurídics LA0003834 LA0004475 LA0004475
Serveis Socials LA0003834 LA0004536 LA0004536
Serveis Tributaris i de Recaptació LA0003834 LA0004476 LA0004476

Què és eFACT Catalunya?

eFACT Catalunya és el Punt General d'Entrada de factures electròniques per a les Administracions públiques catalanes. Tots els proveïdors, empreses o autònoms, han d'enviar les seves factures electròniques a través d'eFACT Catalunya per tal que siguin gestionades per la pertinent Administració Catalana.

El format admès per eFACT Catalunya és FacturaE 3.2, amb la obligatorietat d'especificar els codis DIR3.

B2Brouter està connectat amb eFACT Catalunya, de manera que les teves factures s'envien al Punt d'Entrada de forma directa i automàtica. D'aquesta manera també pots estar informat de l'estat de la teva factura mitjançant el nostre sistema de notificacions.

Què són els codis DIR3?

Els codis DIR3 són tres dades obligatòries que s'han d'especificar a les factures electròniques emeses a les Administracions públiques d'Espanya. Els 3 codis es corresponen a Òrgan Gestor, Unitat Tramitadora i Oficina Comptable.

Al directori de B2Brouter pots trobar els codis DIR3 verificats de Ajuntament de Terrassa així com els d'altres Administracions públiques.

Quan és obligatori fer una factura electrònica?

A Espanya la factura electrònica és obligatòria des de 2015 per a proveïdors de l'Administració pública (Ajuntaments, Governs Regionals, Generalitat, Serveis Sanitaris, Universitats, etc.). Les empreses o autònoms que siguin subcontractistes o contractistes de contractes públics també han d'emetre les seves factures en format electrònic a través del sistema FACeB2B.

Pel sector públic les factures s’han de generar en format Facturae i s'han d'enviar a través del punt d'entrada que correspongui.

Dóna't d'alta al nostre servei de facturació electrònica