Enviar factura electrònica a Ajuntament del Prat de Llobregat

Amb B2Brouter pots enviar factures electròniques a Ajuntament del Prat de Llobregat a través de eFACT Catalunya i generar correctament la factura electrònica en format FacturaE 3.2 amb els codis DIR3 obligatoris incorporats: Oficina Comptable, Unitat Tramitadora i Òrgan Gestor.

Enviar factura electrònica a Ajuntament del Prat de Llobregat

Consulta els codis DIR3 de Ajuntament del Prat de Llobregat per fer una factura electrònica

Ajuntament del Prat de Llobregat

Informació bàsica

  • NIF (CIF): ESP0816800G
  • Pl. Vila, 1
  • 08820 El Prat de Llobregat
  • Barcelona
  • Espanya
  • Veure el mapa
Mètode de lliurament de factures
Transport: eFACT Catalunya
Tipus de document: FacturaE 3.2
Unitats organitzatives Oficina comptable Òrgan gestor Unitat tramitadora
Activitat Econòmica L01081691 L01081691 GE0002247
Ajuntament del Prat de Llobregat L01081691 L01081691 GE0002245
Ajuntament del Prat de Llobregat L01081691 L01081691 GE0002259
Ajuntament del Prat de Llobregat L01081691 L01081691 L01081691
Ajuntament del Prat de Llobregat L01081691 L01081691 GE0016044
Alcaldia L01081691 L01081691 GE0002244
Assesoria Jurídica L01081691 L01081691 GE0018139
Ciutadania L01081691 L01081691 GE0002260
Comerç I Turisme L01081691 L01081691 GE0016719
Contractació L01081691 L01081691 GE0002246
Cultura L01081691 L01081691 GE0002249
Desenvolupament Urbà I Territori L01081691 L01081691 GE0002269
Educació L01081691 L01081691 GE0002250
Espai Públic I Projectes Urbans L01081691 L01081691 GE0002270
Esports L01081691 L01081691 GE0002252
Gabinet Premsa I Comunicació L01081691 L01081691 GE0002262
Gestió Tributària L01081691 L01081691 GE0002253
Habitatge L01081691 L01081691 GE0016759
Intervenció D'Activitats I Serveis L01081691 L01081691 GE0002243
Intervenció I Control Intern L01081691 L01081691 GE0015125
Joventut L01081691 L01081691 GE0012484
Logística L01081691 L01081691 GE0002254
Medi Ambient L01081691 L01081691 GE0002255
Mobilitat I Transport L01081691 L01081691 GE0002325
Ocupació I Economia Social L01081691 L01081691 GE0002248
Oficina D'Informació I Atenció Ciutadana L01081691 L01081691 GE0002256
Organització L01081691 L01081691 GE0002257
Pla D'Actuació Sant Cosme L01081691 L01081691 GE0002263
Policia Local L01081691 L01081691 GE0002261
Promoció de la Ciutat L01081691 L01081691 GE0011553
Protecció Civil L01081691 L01081691 GE0002272
Salut Pública I Consum L01081691 L01081691 GE0002264
Secretaria L01081691 L01081691 GE0002265
Serveis Socials L01081691 L01081691 GE0002266
Sistemes I Tic L01081691 L01081691 GE0002267
Tresoreria L01081691 L01081691 GE0002268
Unitat D'Infraestructures, Xarxes I Serveis L01081691 L01081691 GE0002251
Via Pública L01081691 L01081691 GE0002271

Què és eFACT Catalunya?

eFACT Catalunya és el Punt General d'Entrada de factures electròniques per a les Administracions públiques catalanes. Tots els proveïdors, empreses o autònoms, han d'enviar les seves factures electròniques a través d'eFACT Catalunya per tal que siguin gestionades per la pertinent Administració Catalana.

El format admès per eFACT Catalunya és FacturaE 3.2, amb la obligatorietat d'especificar els codis DIR3.

B2Brouter està connectat amb eFACT Catalunya, de manera que les teves factures s'envien al Punt d'Entrada de forma directa i automàtica. D'aquesta manera també pots estar informat de l'estat de la teva factura mitjançant el nostre sistema de notificacions.

Què són els codis DIR3?

Els codis DIR3 són tres dades obligatòries que s'han d'especificar a les factures electròniques emeses a les Administracions públiques d'Espanya. Els 3 codis es corresponen a Òrgan Gestor, Unitat Tramitadora i Oficina Comptable.

Al directori de B2Brouter pots trobar els codis DIR3 verificats de Ajuntament del Prat de Llobregat així com els d'altres Administracions públiques.

Quan és obligatori fer una factura electrònica?

A Espanya la factura electrònica és obligatòria des de 2015 per a proveïdors de l'Administració pública (Ajuntaments, Governs Regionals, Generalitat, Serveis Sanitaris, Universitats, etc.). Les empreses o autònoms que siguin subcontractistes o contractistes de contractes públics també han d'emetre les seves factures en format electrònic a través del sistema FACeB2B.

Pel sector públic les factures s’han de generar en format Facturae i s'han d'enviar a través del punt d'entrada que correspongui.

Dóna't d'alta al nostre servei de facturació electrònica