Enviar factura electrònica a Ajuntament de Mataró

Amb B2Brouter pots enviar factures electròniques a Ajuntament de Mataró a través de eFACT Catalunya i generar correctament la factura electrònica en format FacturaE 3.2 amb els codis DIR3 obligatoris incorporats: Oficina Comptable, Unitat Tramitadora i Òrgan Gestor.

Enviar factura electrònica a Ajuntament de Mataró

Consulta els codis DIR3 de Ajuntament de Mataró per fer una factura electrònica

Ajuntament de Mataró

Informació bàsica

  • NIF (CIF): ESP0812000H
  • La Riera, 48
  • 08301 Mataró
  • Barcelona
  • Espanya
  • Veure el mapa
Mètode de lliurament de factures
Transport: eFACT Catalunya
Tipus de document: FacturaE 3.2
Web
Unitats organitzatives Oficina comptable Òrgan gestor Unitat tramitadora
Ajuntament de Mataró L01081213 L01081213 L01081213
Direcció d'Ensenyament LA0006025 LA0006025 LA0006050
Direcció d'Esports LA0006025 LA0006025 LA0006061
Direcció de Serveis Econòmics LA0006025 LA0006025 LA0006021
Servei d'Atenció Ciutadana LA0006025 LA0006025 LA0006019
Servei d'Equipaments Municipals LA0006025 LA0006025 LA0006054
Servei d'Espais Públics LA0006025 LA0006025 LA0006053
Servei d'Habitatge LA0006025 LA0006025 LA0013066
Servei d'Ingressos LA0006025 LA0006025 LA0006026
Servei d'Intervenció LA0006025 LA0006025 LA0006022
Servei d'Ocupació LA0006025 LA0006025 LA0006041
Servei de Benestar Social LA0006025 LA0006025 LA0006046
Servei de Compres i Contractacions LA0006025 LA0006025 LA0006024
Servei de Comunicació LA0006025 LA0006025 LA0006014
Servei de Desenvolupament i Organització LA0006025 LA0006025 LA0006031
Servei de Desenvolupament Sostenible LA0006025 LA0006025 LA0006035
Servei de Gestió Econòmica LA0006025 LA0006025 LA0006048
Servei de Gestió Econòmica * Servei de Gestió Econòmica LA0006025 LA0006025 LA0006025
Servei de Mobilitat LA0006025 LA0006025 LA0006055
Servei de Policia Local LA0006025 LA0006025 LA0006056
Servei de Promoció de Ciutat i Comerç LA0006025 LA0006025 LA0006042
Servei De Protecció Civil I Salut LA0006025 LA0006025 LA0015692
Servei de Relacions Laborals i Assistència Jurídica LA0006025 LA0006025 LA0006029
Servei de Secretaria General LA0006025 LA0006025 LA0006017
Servei de SIT LA0006025 LA0006025 LA0006018
Servei de Tresoreria LA0006025 LA0006025 LA0006023

Què és eFACT Catalunya?

eFACT Catalunya és el Punt General d'Entrada de factures electròniques per a les Administracions públiques catalanes. Tots els proveïdors, empreses o autònoms, han d'enviar les seves factures electròniques a través d'eFACT Catalunya per tal que siguin gestionades per la pertinent Administració Catalana.

El format admès per eFACT Catalunya és FacturaE 3.2, amb la obligatorietat d'especificar els codis DIR3.

B2Brouter està connectat amb eFACT Catalunya, de manera que les teves factures s'envien al Punt d'Entrada de forma directa i automàtica. D'aquesta manera també pots estar informat de l'estat de la teva factura mitjançant el nostre sistema de notificacions.

Què són els codis DIR3?

Els codis DIR3 són tres dades obligatòries que s'han d'especificar a les factures electròniques emeses a les Administracions públiques d'Espanya. Els 3 codis es corresponen a Òrgan Gestor, Unitat Tramitadora i Oficina Comptable.

Al directori de B2Brouter pots trobar els codis DIR3 verificats de Ajuntament de Mataró així com els d'altres Administracions públiques.

Quan és obligatori fer una factura electrònica?

A Espanya la factura electrònica és obligatòria des de 2015 per a proveïdors de l'Administració pública (Ajuntaments, Governs Regionals, Generalitat, Serveis Sanitaris, Universitats, etc.). Les empreses o autònoms que siguin subcontractistes o contractistes de contractes públics també han d'emetre les seves factures en format electrònic a través del sistema FACeB2B.

Pel sector públic les factures s’han de generar en format Facturae i s'han d'enviar a través del punt d'entrada que correspongui.

Dóna't d'alta al nostre servei de facturació electrònica