Enviar factura electrònica a Ajuntament de Cornellà de Llobregat

Amb B2Brouter pots enviar factures electròniques a Ajuntament de Cornellà de Llobregat a través de eFACT Catalunya i generar correctament la factura electrònica en format FacturaE 3.2 amb els codis DIR3 obligatoris incorporats: Oficina Comptable, Unitat Tramitadora i Òrgan Gestor.

Enviar factura electrònica a Ajuntament de Cornellà de Llobregat

Consulta els codis DIR3 de Ajuntament de Cornellà de Llobregat per fer una factura electrònica

Ajuntament de Cornellà de Llobregat

Informació bàsica

  • NIF (CIF): ESP0807200A
  • Plaça de l'Església, s/n
  • 08940 Cornellà de Llobregat
  • Barcelona
  • Espanya
  • Veure el mapa
Mètode de lliurament de factures
Transport: eFACT Catalunya
Tipus de document: FacturaE 3.2
Web
Oficina comptable:
L01080734
Òrgan gestor:
L01080734
Unitat tramitadora:
L01080734
Unitats organitzatives Oficina comptable Òrgan gestor Unitat tramitadora
ACCIÓ COMUNITÀRIA L01080734 L01080734 LA0011947
ACCIÓ SOCIAL L01080734 L01080734 LA0011903
ACTIVITATS, ORDENANCES CIV.I GEST.ADM L01080734 L01080734 LA0011902
ALCALDIA L01080734 L01080734 LA0011889
ÀREA D'ESTUDIS I ACTUACIONS AMBIENTALS L01080734 L01080734 LA0011896
ARXIU L01080734 L01080734 LA0011939
COMERÇ I TURISME L01080734 L01080734 LA0011945
COOPERACIO I SOLIDARITAT L01080734 L01080734 LA0011949
CULTURA L01080734 L01080734 LA0011932
EDUCACIO L01080734 L01080734 LA0011906
ESPORTS L01080734 L01080734 LA0011948
FAMILIA L01080734 L01080734 LA0011904
GABINET TECNIC INNOVACIO URBANA I SOCIAL L01080734 L01080734 LA0011895
GESTIO ADMINISTRATIVA GRAL. L01080734 L01080734 LA0011941
GESTIÓ TRIBUTÀRIA L01080734 L01080734 LA0011946
GUÀRDIA URBANA L01080734 L01080734 LA0011899
INFORMATICA L01080734 L01080734 LA0011891
Innovació urbana i presidència L01080734 L01080734 LA0011888
INTEGRACIO I MEDIACIO L01080734 L01080734 LA0011894
INTERVENCIO L01080734 L01080734 LA0011943
JOVENTUT L01080734 L01080734 LA0011934
MANTENIMENT I SERVEIS L01080734 L01080734 LA0011900
MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT L01080734 L01080734 LA0011930
OFICINA D'ATENCIO AL CIUTADA L01080734 L01080734 LA0011897
PATRIMONI CULTURAL L01080734 L01080734 LA0011933
POLÍTICA LINGÜÍSTICA L01080734 L01080734 LA0011936
POLÍTIQUES D'IGUALTAT L01080734 L01080734 LA0011931
POLÍTIQUES D'OCUPACIÓ L01080734 L01080734 LA0011907
POLITIQUES LGTBIQ L01080734 L01080734 LA0011935
PREMSA L01080734 L01080734 LA0011892
PROGRAMES D'ALCALDIA L01080734 L01080734 LA0011890
RECURSOS HUMANS L01080734 L01080734 LA0011937
RECURSOS JURIDICS L01080734 L01080734 LA0011938
SALUT PUBLICA L01080734 L01080734 LA0011911
SECRETARIA GENERAL L01080734 L01080734 LA0011940
SERV. JURIDIC I ADM. POL.TERRITORIAL L01080734 L01080734 LA0011929
SÍNDIC DE GREUGES L01080734 L01080734 LA0011893
TRANSPARENCIA L01080734 L01080734 LA0011898
TRESORERIA L01080734 L01080734 LA0011944
URBANISME I INFRASTRUCTURES L01080734 L01080734 LA0011927

Què és eFACT Catalunya?

eFACT Catalunya és el Punt General d'Entrada de factures electròniques per a les Administracions públiques catalanes. Tots els proveïdors, empreses o autònoms, han d'enviar les seves factures electròniques a través d'eFACT Catalunya per tal que siguin gestionades per la pertinent Administració Catalana.

El format admès per eFACT Catalunya és FacturaE 3.2, amb la obligatorietat d'especificar els codis DIR3.

B2Brouter està connectat amb eFACT Catalunya, de manera que les teves factures s'envien al Punt d'Entrada de forma directa i automàtica. D'aquesta manera també pots estar informat de l'estat de la teva factura mitjançant el nostre sistema de notificacions.

Què són els codis DIR3?

Els codis DIR3 són tres dades obligatòries que s'han d'especificar a les factures electròniques emeses a les Administracions públiques d'Espanya. Els 3 codis es corresponen a Òrgan Gestor, Unitat Tramitadora i Oficina Comptable.

Al directori de B2Brouter pots trobar els codis DIR3 verificats de Ajuntament de Cornellà de Llobregat així com els d'altres Administracions públiques.

Quan és obligatori fer una factura electrònica?

A Espanya la factura electrònica és obligatòria des de 2015 per a proveïdors de l'Administració pública (Ajuntaments, Governs Regionals, Generalitat, Serveis Sanitaris, Universitats, etc.). Les empreses o autònoms que siguin subcontractistes o contractistes de contractes públics també han d'emetre les seves factures en format electrònic a través del sistema FACeB2B.

Pel sector públic les factures s’han de generar en format Facturae i s'han d'enviar a través del punt d'entrada que correspongui.

Dóna't d'alta al nostre servei de facturació electrònica