Enviar factura electrònica a Ajuntament de Barcelona

Amb B2Brouter pots enviar factures electròniques a Ajuntament de Barcelona a través de eFACT Catalunya i generar correctament la factura electrònica en format FacturaE 3.2 amb els codis DIR3 obligatoris incorporats: Oficina Comptable, Unitat Tramitadora i Òrgan Gestor.

Enviar factura electrònica a Ajuntament de Barcelona

Consulta els codis DIR3 de Ajuntament de Barcelona per fer una factura electrònica

Ajuntament de Barcelona

Informació bàsica

  • NIF (CIF): ESP0801900B
  • Pl. St. Jaume, 1
  • 08002 Barcelona
  • Barcelona
  • Espanya
  • Veure el mapa
Mètode de lliurament de factures
Transport: eFACT Catalunya
Tipus de document: FacturaE 3.2
Web
Nota informativa
Informar del número de contracte al camp Codi d'assignació/departament:
Unitats organitzatives Oficina comptable Òrgan gestor Unitat tramitadora
Ajuntament de Barcelona L01080193 L01080193 L01080193
Districte de Ciutat Vella LA0006772 LA0006772 LA0006772
Districte de Gràcia LA0006781 LA0006781 LA0006781
Districte de Horta - Guinardó LA0006784 LA0006784 LA0006784
Districte de l’Eixample LA0006773 LA0006773 LA0006773
Districte de Les Corts LA0006775 LA0006775 LA0006775
Districte de Nou Barris LA0006787 LA0006787 LA0006787
Districte de Sant Andreu LA0006788 LA0006788 LA0006788
Districte de Sant Martí LA0006789 LA0006789 LA0006789
Districte de Sants - Montjuïc LA0006774 LA0006774 LA0006774
Districte de Sarrià - Sant Gervasi LA0006777 LA0006777 LA0006777
Gerència adj. d'Infraestructures. i Coordinació Urbana LA0008975 LA0008975 LA0008975
Gerència adj. Medi Ambient LA0008974 LA0008974 LA0008974
Gerència adjunta d'Urbanisme LA0006793 LA0006793 LA0006793
Gerència d'Ecologia, Urbana LA0008565 LA0008565 LA0008565
Gerència d’Economia i Promoció Econòmica LA0008972 LA0008972 LA0008972
Gerència d’Empresa, Cultura i Innovació LA0008973 LA0008973 LA0008973
Gerència d’Ocupació, Empresa i Turisme LA0007822 LA0007822 LA0007822
Gerència de Drets de la Ciutadania, Participació i Transaparència LA0006795 LA0006795 LA0006795
Gerència de Drets Socials LA0006794 LA0006794 LA0006794
Gerència de Presidència i Economia LA0006792 LA0006792 LA0006792
Gerència de Recursos LA0007014 LA0007014 LA0007014
Gerència de Seguretat i Prevenció LA0006791 LA0006791 LA0006791
Gerència de Turisme, Comerç i Mercats LA0011036 LA0011036 LA0011036
Gerència Municipal 0104 0104 0104
Gerència Recursos Humans i Organització LA0006942 LA0006942 LA0006942
Serveis Centrals LA0008976 LA0008976 LA0008976

Què és eFACT Catalunya?

eFACT Catalunya és el Punt General d'Entrada de factures electròniques per a les Administracions públiques catalanes. Tots els proveïdors, empreses o autònoms, han d'enviar les seves factures electròniques a través d'eFACT Catalunya per tal que siguin gestionades per la pertinent Administració Catalana.

El format admès per eFACT Catalunya és FacturaE 3.2, amb la obligatorietat d'especificar els codis DIR3.

B2Brouter està connectat amb eFACT Catalunya, de manera que les teves factures s'envien al Punt d'Entrada de forma directa i automàtica. D'aquesta manera també pots estar informat de l'estat de la teva factura mitjançant el nostre sistema de notificacions.

Què són els codis DIR3?

Els codis DIR3 són tres dades obligatòries que s'han d'especificar a les factures electròniques emeses a les Administracions públiques d'Espanya. Els 3 codis es corresponen a Òrgan Gestor, Unitat Tramitadora i Oficina Comptable.

Al directori de B2Brouter pots trobar els codis DIR3 verificats de Ajuntament de Barcelona així com els d'altres Administracions públiques.

Quan és obligatori fer una factura electrònica?

A Espanya la factura electrònica és obligatòria des de 2015 per a proveïdors de l'Administració pública (Ajuntaments, Governs Regionals, Generalitat, Serveis Sanitaris, Universitats, etc.). Les empreses o autònoms que siguin subcontractistes o contractistes de contractes públics també han d'emetre les seves factures en format electrònic a través del sistema FACeB2B.

Pel sector públic les factures s’han de generar en format Facturae i s'han d'enviar a través del punt d'entrada que correspongui.

Dóna't d'alta al nostre servei de facturació electrònica