Δωρεάν ηλεκτρονική τιμολόγηση, αρχίστε τώρα!

Μια απλή και προσιτή λύση για να στέλνετε και να λαβαίνετε τιμολόγια από και προς ιδιωτικά και δημόσια δίκτυα, γρήγορα και αξιόπιστα.

Εγγραφείτε δωρεάν

Στείλετε απεριόριστα ηλεκτρονικά τιμολόγια δωρεάν:

Στείλετε ηλεκτρονικά τιμολόγια που συμμορφώνονται με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN-16931 προς όλους τους φορείς δημόσιας διοίκησης στην Ευρώπη μέσω του δικτύου PEPPOL.

Λάβετε ηλεκτρονικά τιμολόγια από τους προμηθευτές σας:

Στείλετε ηλεκτρονικά τιμολόγια που συμμορφώνονται με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN-16931 προς όλους τους φορείς δημόσιας διοίκησης στην Ευρώπη μέσω του δικτύου PEPPOL.

Ενσωματώστε τον Προγραμματισμό Πόρων της εταιρίας σας στο B2Brouter:

Οι υπηρεσίες ενσωμάτωσης που παρέχουμε σας επιτρέπουν να συνδέσετε τα συστήματα διαχείρισής σας έτσι ώστε να στέλνετε και λαβαίνετε ηλεκτρονικά έγγραφα.

Βελτιώστε την ηλεκτρονική σας τιμολόγηση

Πάνω από 100.000 επιχειρήσεις χρησιμοποιούν την πύλη B2Brouter για την αποστολή και λήψη ηλεκτρονικών τιμολογίων

Επιλέξτε το πρόγραμμά σας
Ένα λογισμικό για τα ηλεκτρονικά σας τιμολόγια